Bi-3M-5.3 PO3 gedrag onderzoeken (Paulien)

5.3 Gedrag onderzoeken
1 / 21
next
Slide 1: Slide
BiologieMiddelbare schoolmavoLeerjaar 3

This lesson contains 21 slides, with text slides and 1 video.

time-iconLesson duration is: 30 min

Items in this lesson

5.3 Gedrag onderzoeken

Slide 1 - Slide

Hoe gaan we thuis aan het werk?
De thuiswerkers vormen tweetallen om het onderzoek uit te voeren.
Je bekijkt en beluistert zelf thuis eerst de lessonup :
5.3 PO3 gedrag onderzoeken
Daarna ga je samen in teams het dier uitkiezen en je onderzoek uitvoeren
Deadline 21 Maart!!!

Slide 2 - Slide

Wat is gedrag

Gedrag is alles wat een mens of dier doet. 
Gedrag kun je verdelen in kleine stukjes, 
die noemen we handelingen.


Slide 3 - Slide

5.3 Leerdoelen
 • Waarom onderzoek je gedrag
 • Hoe onderzoek je gedrag

Slide 4 - Slide

5.3 Leerdoelen
 • Etholoog-ethologie
 • Handeling-gedragsketen-ethogram-protocol-(staaf)diagram

Slide 5 - Slide

PO3: opdrachtomschrijving
In dit PO maak je een verslag over het gedrag van een dier.
 • Kies een dier uit 1 van de 11 filmpjes(zie link IL planner)
 • Het gedrag van het dier onderzoek je door het maken van een ethogram, protocol en (staaf)diagram.

 • Het verslag lever je  in via het inleverbakje in IL
                                   Deadline 21 Maart!!!

Slide 6 - Slide

Slide 7 - Video

Het verslag
• Voorblad met namen, klas, datum en titel van het onderzoek
• Inhoudsopgave en paginanummering
• Inleiding met theorie
• Onderzoeksvraag
• Hypothese
• Materiaal en methode (werkwijze)
• Resultaten
• Conclusie
• Discussie

Slide 8 - Slide

Het voorblad
Titel
Leuke afbeelding
naam 
klas
vak
naam docent

Slide 9 - Slide

• Inleiding met theorie
 • Welk dier ga je observeren (en waarom die)
 • Zoek informatie over het dier. De relevante informatie schrijven jullie op in de inleiding
 • Je legt in een paar zinnen uit hoe je dit onderzoek gaat uitvoeren.

Slide 10 - Slide

Onderzoeksvraag
Een onderzoek voer je uit om een vraag te beantwoorden 
Bedenk een onderzoeksvraag die beantwoordt kan worden door het onderzoek uit te voeren. 
Wat willen jullie precies te weten komen?


Slide 11 - Slide

Hypothese
De hypothese is een voorlopig antwoord op de onderzoeksvraag. Die formuleer je nog voordat je het onderzoek hebt uitgevoerd. 

Wat denken jullie dat de uitkomst van jullie onderzoek is en waarom? 

Slide 12 - Slide

Materialenlijst
De materialenlijst is een lijst met alle spullen die je nodig hebt om je onderzoek uit te voeren.

Slide 13 - Slide

Werkwijze/Methode
Beschrijving stap voor stap  hoe je het gedragsonderzoek doet. (iemand kan het onderzoek met deze beschrijving herhalen!)

Wat doe je stap voor stap

Slide 14 - Slide

Resultaten
Bij een gedragsonderzoek verzamel je je resultaten op verschillende manieren. 


Slide 15 - Slide

Resultaten: Het ethogram
Noteer in het ethogram laat je zien welke handelingen het dier laat zien. Beschrijf:
1.  de naam van de handeling
2. de afkorting
3. de omschrijving van de handeling.

Slide 16 - Slide

Resultaten: Het protocol
Een protocol is een lijst met waargenomen gedrag gedurende een bepaalde tijd.  

Turf de handelingen die 
je ziet per tijdseenheid.

Slide 17 - Slide

Resultaten: Staafdiagram
Verwerk je protocol in een staafdiagram. Op de x-as noteer je de handelingen en op de y-as het aantal keren dat het is uitgevoerd

Maak een staafdiagram van het protocol

Slide 18 - Slide

Conclusie
Hier geef je antwoord op de onderzoeksvraag. Je legt uit welke drie handelingen je het vaakst hebt gezien. Ook leg je uit of deze handelingen reacties zijn op inwendige of uitwendige prikkels

Slide 19 - Slide

Discussie
Hier geven jullie aan hoe zeker jullie zijn van jullie conclusie, en of dit overeenkomt met wat jullie in theorie hebben geleerd of gelezen. Beschrijf welke fouten jullie hebben gemaakt, wat er mis is gegaan of wat er beter anders had gekund. 

Slide 20 - Slide

Aan het werk met je PO3 Gedrag
 1. Lees de opdracht stencil PO gedragsonderzoek 20/21.
 2. Gebruik je tekstboek als informatiebron (blz. 150/151)
 3. kies een dier dat je samen gaat observeren (11 filmpjes).
 4. bekijk het filmpje een keer en bedenk je onderzoeksvraag
 5. Volg de stappen van de opdracht, en maak een verslag.
 6. Lever het verslag in
                                                                Deadline 21 Maart!!!

Slide 21 - Slide