ALGEMEEN - GA JE MEE INTERNATIONAAL ??

Wie ging reeds op buitenlandse stage/project - zo ja, wat, waar... ?
1 / 45
next
Slide 1: Open question
psychopedagogiekHBOStudiejaar 2

This lesson contains 45 slides, with interactive quizzes, text slides and 3 videos.

Items in this lesson

Wie ging reeds op buitenlandse stage/project - zo ja, wat, waar... ?

Slide 1 - Open question

GO ABROAD

Slide 2 - Slide

EIGEN 
ERVARINGEN

Slide 3 - Slide

Maar wij willen 
jullie ECO 
VOETAFDRUK
beheersen

Slide 4 - Slide

ELKE STUDENT
GAAT 
VOLGEND JAAR
NAAR HET 
BUITENLAND

SOWIESO

Slide 5 - Slide

INTERNATIONAL
LEARNING
ENVIRONMENTS 3

HONGARIJE
NEDERLAND

3 CREDITS

Slide 6 - Slide

MAAR JE KAN 
OOK ZELF 
ORGANISEREN

STAGE 
OF STUDEREN

Slide 7 - Slide

KWALITEIT
van de 
PARTNER- 
school
WAAROM 
motivatie

Slide 8 - Slide

Slide 9 - Video

Slide 10 - Video

BUITENLANDSE 
STAGE LSO

VOORWAARDEN
GESLAAGD VOOR ALLE STAGES 2E JAAR
GEMOTIVEERD
MINIMUM 2 MAANDEN (8 weken)

Slide 11 - Slide

STUDIEPUNTEN AV
15 SP ter vervanging v 
bouwstenen voor actief burgerschap (9 SP), 
Open ruimte (3SP) 
International learning environments (3SP) 

= 8 weken buitenlandse stage

Slide 12 - Slide

STUDIEPUNTEN 
LOBR

12 SP ter vervanging v
Stage LO (7), Stage BR (6),
Keuzestage (4), Open Ruimte (3)
= 6 weken buitenlandse stage

Tot 20 SP toevoeging stages en Learning Environements 3

Slide 13 - Slide

ERASMUSBEURS

MIN 15 SP of 8 weken stage  

Voor LOBR :
dan neem je 3SP van
Learning Environments mee
met een alternatieve opdracht

Slide 14 - Slide

PER STAGE - sec. school

 • Minstens 8u observatie
 • Min 15 lesuren per week
 • Mini 10 lesuren
  buitenschoolse activiteiten
  per weekSlide 15 - Slide

PER STAGE - org./lagere school

 • 36u/week
 • Aanwezigheid, 
  deelname lessen,
  toezicht, voorbereidingen,...Slide 16 - Slide

Slide 17 - Slide

Slide 18 - Video

ONDERWIJS
TAAL LAND 
beheersen

taaltest 

Slide 19 - Slide

verleden en dit academiejaar 
Nepal
Filippijnen (nieuw!) 
Zuid Afrika (Bio Esthetiek)
Portugal 
Spanje
Nederland
Finland
.

Slide 20 - Slide

Slide 21 - Link

niet mogelijk
GROOT BRITTANIË (brexit)

indien COVID weer toeslaat

Slide 22 - Slide

MOTIVATIEFICHE (click)
voor januari 2023

griet.deknopper (ex Europa) - willem.lauryssen (europa)

Slide 23 - Slide

AFSPRAAK 
PRIKKEN
voor
een 
INTERVIEW 

Slide 24 - Slide

Slide 25 - Slide

JOUW PERSOONLIJKHEID
OPEN MINDED & empathisch
Verantwoordelijkheidszin
Planmatig
Flexibel
Zelfstandig !!
Maturiteit en initiatief-name !!
Wereldburgerschap MO

Slide 26 - Slide

BESPREKING 
MET 
DOCENTEN

WEIGERING 
KAN

Slide 27 - Slide

ZELF INITIATIEF NEMEN
STAGEPLAATS ZOEKEN  & CONTACT MAKEN
VERBLIJFPLAATS REGELEN EN VERPLAATSING
TAALCURSUS eventueel 
VACCINATIES eventueel 

VLIR-VORMING volgen 
voor VLIR-BEURZEN verplicht

Slide 28 - Slide

SOORTEN BEURZEN
ERASMUSPLUS INTERNSHIP
= stage in Europa (+/- 500€/mnd)
ERASMUS BELGICA : Wallonië (100 tot 200€)

Buiten europa - vroege deadlines !! = 
GENERIEKE BEURS : 700€/mnd + reiskosten
PCP : 700€/mnd + reiskosten 

Slide 29 - Slide

INFORMATIE BEURZEN

Slide 30 - Slide

DEADLINES = belangrijk !!

Slide 31 - Slide

wat moet je doen 

Slide 32 - Slide

Slide 33 - Slide

STUDEREN buitenland
VOORWAARDEN

VOLLEDIG GESLAAGD VOOR DT 1 EN DT2
GEMOTIVEERD & ZELFSTANDIGE ATTITUDE
MINIMUM 30 CREDITS OPNEMEN
MINIMUM 3 MAANDEN WEG
ONDERWIJSTAAL SPREKEN

Slide 34 - Slide

MOTIVATIEFICHE (click)
voor januari 2023

griet.deknopper (ex europa)
willem.lauryssen (europa)

Slide 35 - Slide

AFSPRAAK 
PRIKKEN
voor
een 
INTERVIEW 

Slide 36 - Slide

Wanneer, wat & hoe
1 semester: herfstsemester


Overeenkomstig studieprogramma met dat van EHB
Nederlands, Engels of Frans

Gasthogeschool of universiteit biedt meestal
verblijfsaccommodatie aan
Slide 37 - Slide

WAT TE DOEN
Aanmelden bij Mobility Online
Studieprogramma opstellen in samenspraak met mij
Deadlines opvolgen
Verblijfplaats zoeken, vliegtuigtickets boeken
Reisdocumenten en verzekering in orde brengen
 Info over land opzoeken
Taalcursus volgen


Slide 38 - Slide

INFORMATIE BEURZEN

Slide 39 - Slide

EVALUATIE STUDIE
Deelname aan examens
en opdrachten in buitenland

In geval van herexamen(s):
individueel bekijken

Slide 40 - Slide

MOGELIJKHEDEN
ZELF TE ZOEKEN en
wij reeds overeenkomsten met
Tilburg, Utrecht, Amsterdam, Lille, 
Budapest, Turkije, Spanje, Estland...
en Brussel/Wallonie ;-)

Slide 41 - Slide

SAMENGEVAT
OPTIES: Volgend jaar stage in Europa
of Zuiden of studeren in Europa
INDIEN INTERESSE:

Tegen januari AANMELDINGSFICHE 
+ afspraak boeken


Slide 42 - Slide

ZIJN ER VRAGEN ?

Slide 43 - Open question

WIE DENKT ER STERK
OVER OM NAAR HET
BUITENLAND TE GAAN?

Slide 44 - Mind map

Slide 45 - Slide