2. M&O Missie en visie externe omgeving

Doel
 • Strategisch managementsproces

 • Externe omgeving van een organisatie
 • Missie en visie
1 / 33
next
Slide 1: Slide
Praktische economieMBOStudiejaar 4

This lesson contains 33 slides, with interactive quizzes, text slides and 1 video.

time-iconLesson duration is: 60 min

Items in this lesson

Doel
 • Strategisch managementsproces

 • Externe omgeving van een organisatie
 • Missie en visie

Slide 1 - Slide

Hoe heet het plan dat jullie gaan maken?

Slide 2 - Open question

Wat is jouw missie?

Slide 3 - Mind map

Strategisch management proces
 • Een reeks beslissingen die de langetermijn prestaties van een ondernemeing bepalen
 • Bewezen: Ondernemingen met een strategisch management overleven langer

Slide 4 - Slide

Missie en visie
 • Missie:
 • Waarom bestaat het bedrijf?
 • Visie:
 • volgens welke route wordt de missie bereikt?

Slide 5 - Slide

Wat was tot 2 jaar geleden het meest bekende merk ter wereld?

Slide 6 - Open question

Slide 7 - Video

Coca Cola Missie
 • To refresh the world
 • To inspire moments of     optimism and happiness 
 • To make value and make a difference

Slide 8 - Slide

Slide 9 - Slide

Wat is jullie missie?

Slide 10 - Mind map

Missie en visie
 • Verschil Missie en Visie:

 • Missie : Wat gaan we doen?

 • Visie : Hoe gaan we het doen?

Slide 11 - Slide

Doelen
 • Programma:
 • Fotovraag
 • uitslag 123test.nl
 • Externe omgeving
 • controlevragen

Slide 12 - Slide

De externe omgeving
 • Bedrijf staat centraal
 • Invloeden van buitenaf
 • Keuzes op basis van invloeden

Slide 13 - Slide

Slide 14 - Slide

Extern verklarend
 • Mondiaal = Wat gebeurt er op de wereld (Corona)?
 • Politiek = Welke invloed heeft politiek op jouw organisatie (het wordt       rechtser/linkser, vergunningen)?
 • Technologisch = Welke ontwikkelingen zijn er in de techniek (5G)?
 • Demografisch = wat is de leeftijdsverdeling van een gebied (vergrijzing)?
 • Sociaal-cultureel = Wat zijn wensen van mensen op waarden en normen (De 'nieuwe' opa's en oma's, onafhankelijker, beter pensioen)
 • Economisch = Hoe gaat het economisch in een gebied (werkloosheid hoog/laag)?

Slide 15 - Slide

Welke van de onderstaande ontwikkelingen is een voorbeeld van een externe factor?
A
Personeel eist loonsverhoging
B
Je bedenkt een planning voor de belevingsdag
C
Jongeren willen tegenwoordig meer actieve vakanties
D
Je beslist een prijsverlaging van een activiteit

Slide 16 - Quiz

Uit welke externe factoren volgens de voorgaande cirkel komt corona?
A
Demografisch
B
Mondiaal
C
Sociaal-cultureel
D
Technologisch

Slide 17 - Quiz

Uit welke externe factoren komt de ontwikkeling 5G?
A
Technologisch
B
Demografisch
C
Politiek
D
Economisch

Slide 18 - Quiz

Uit welke externe factor komt de ontwikkeling dat er steeds meer familiaire vakanties worden gevierd?
A
Economisch
B
klanten/gasten
C
Sociaal cultureel
D
Demografisch

Slide 19 - Quiz

Zoek van je laatste stagebedrijf de missie en (eventueel) de visie

Slide 20 - Open question

Doelen
 • Reminder fotovraag
 • 123test.nl
 • Afsluiting leiderschapsstijlen
 • Afsluiting Externe omgeving

Slide 21 - Slide

Laissez fair
Autoritair
Democratisch

Slide 22 - Drag question

3 voordelen
Duidelijkheid
Vooruit denken
Veilig gevoel personeel

Slide 23 - Drag question

3 nadelen
Angstcultuur op de werkvloer
Geen besluit
Personeel gaat eigen gang

Slide 24 - Drag question

Een leidinggevende vraagt aan een personeelslid hoe het met hem gaat.
Is deze manager mens- of taakgericht?
A
Mensgericht
B
Taakgericht

Slide 25 - Quiz

Een manager stimuleert een werknemer door zijn kwaliteiten te benoemen. Is deze mens- of taakgericht?
A
Mensgericht
B
Taakgericht

Slide 26 - Quiz

Een manager vraagt aan een werknemer hoeveel telefoonabonnementen hij heeft verkocht.
Mens- of taakgericht?
A
Mensgericht
B
Taakgericht

Slide 27 - Quiz

Een manager vraagt hoeveel telefoonabonnementen een werknemer heeft verkocht en welke kwaliteiten hij daarvoor heeft ingezet. Mens- en/of taakgericht?
A
Mensgericht
B
Taakgericht

Slide 28 - Quiz

Een bedrijf zegt dat ze gasten een onvergetelijke vakantie willen bieden.
Is dit een missie of een visie?
A
Missie
B
Visie

Slide 29 - Quiz

Een bedrijf geeft aan dat zij bij hulpmateriaal bij animatieactiviteiten de duurzaamheid van de materialen in de gaten houden. Is dit een missie of een visie?
A
missie
B
visie

Slide 30 - Quiz

Welke van de volgende factoren is een EXTERNE factor voor een bedrijf?
A
Personeel
B
Promotie
C
Planning
D
Politiek

Slide 31 - Quiz

Welke van de volgende voorbeelden is een EXTERNE factor voor een bedrijf?
A
Voorraad
B
Prijs
C
concurrentie
D
marketing

Slide 32 - Quiz

Wat is een trend?

Slide 33 - Open question