H1: Wat is criminaliteit? Deel 2

Vandaag: 
1. Check-in: hoe zit je erbij? Welke            successen? 
2. De lesdoelen van deze les 
3. Danny op straat
4. Klassikale instructie
5.  Zelfstandig/groepjes werken

6. Check-out: hoe zit je erbij?  

1 / 32
next
Slide 1: Slide
MaatschappijleerMiddelbare schoolvmbo kLeerjaar 4

This lesson contains 32 slides, with interactive quizzes, text slides and 2 videos.

time-iconLesson duration is: 50 min

Items in this lesson

Vandaag: 
1. Check-in: hoe zit je erbij? Welke            successen? 
2. De lesdoelen van deze les 
3. Danny op straat
4. Klassikale instructie
5.  Zelfstandig/groepjes werken

6. Check-out: hoe zit je erbij?  

Slide 1 - Slide

Criminaliteit
Wat is criminaliteit?

Slide 2 - Slide

Herhaling Les 1
Wat hadden we vorige keer ook alweer geleerd? 

Slide 3 - Slide


Denken


Delen


Uitwisselen

1 minuut alleen in stilte


Deel je mening met je groepje


Deel de mening met de klas
(wijs iemand aan die het vertelt aan de docent)

Slide 4 - Slide

Samenvatting (sleep naar de juiste plek)
Als iemand fatsoensregels overtreedt, noemen we dit                          gedrag. Als je een wet overtreedt, dan is dat            gedrag. Als je niet stopt voor rood licht, is dat een                         . De politie kan je daarvoor bekeuren. Diefstal is een voorbeeld van een                   . De                   kan dan voor de rechter komen. Als je schuldig bent kun je een                    krijgen.
timer
5:00
Asociaal
misdrijf
overtreding
strafblad
strafbaar
verdachte

Slide 5 - Drag question

Kijken
WAT:
Kijk: Danny op straat (klassikaal)

Maak: 
Opdracht 1 en 2 (klassikaal)
opdracht 3 t/m 6 zelfstandig
timer
12:00
stoplicht op rood dan ben je stil
stoplicht op oranje: zachtjes overleggen
stoplicht op groen stil werken 

Slide 6 - Slide

Vandaag: 
1. Check-in: hoe zit je erbij? Welke            successen? 
2. De lesdoelen van deze les 
3. Jeugdjournaal
4. Klassikale instructie
5.  Zelfstandig/groepjes werken

6. Check-out: hoe zit je erbij?  

Slide 7 - Slide

Leerdoel
Aan het eind van deze les kun je herkennen en uitleggen waarom criminaliteit tijdsgebonden en plaatsgebonden is. 

Je kunt uitleggen waarom criminaliteit een maatschappelijk probleem is

Slide 8 - Slide

Start
Samen lezen we H1 blz. 7 af

Slide 9 - Slide

Rechtsregels zjn tijdgebonden
 • Spugen was vroeger een misdrijf

 • Sinds 1970 is overspel niet meer strafbaar

 • Tegenwoordig is hacken van computers strafbaar

 • Vroeger stonden er gevangenisstraffen op homoseksualiteit

Slide 10 - Slide

Rechtsregels zijn plaatsgebonden
 • In Nederland is abortus en euthanasie toegestaan

 • In Nederland mogen homo’s met elkaar trouwen

 • (Vuur)wapens zijn in Nederland verboden

 • Nederland kent geen doodstraf

Slide 11 - Slide


Criminaliteit is een maatschappelijk probleem

Slide 12 - Slide

Waarom? • Veel mensen hebben er last van (emotioneel/materieel)


 • Veel meningen en belangen


 • Politiek probleem

Slide 13 - Slide

Waarom worden mensen crimineel?


Hoeveel heeft jouw groepje er goed? 

Slide 14 - Slide


Denken


Delen


Uitwisselen

1 minuut alleen in stilte


Deel je mening met je groepje


Deel de mening met de klas
(wijs iemand aan die het vertelt aan de docent)

Slide 15 - Slide

Waarom worden mensen crimineel?


Hoeveel heeft jouw groepje er goed? 
timer
1:00

Slide 16 - Slide

Waarom worden mensen crimineel?


 • Alcohol en drugs
 • Omgeving
 • Groepsgedrag
 • Minder sociale controle
 • Spijbelen/geen diploma
 • Opvoeding
 • Normvervaging
 • Afkomst

Hoeveel had jullie groepje goed? 

Slide 17 - Slide

Vandaag: 
1. Check-in: hoe zit je erbij? Welke            successen? 
2. De lesdoelen van deze les 
3.  Klassikale instructie
4.  Zelfstandig/groepjes werken

5. Check-out: hoe zit je erbij?  

Slide 18 - Slide

Leerdoel
Aan het eind van deze les kun je herkennen en uitleggen wat de relatie jongeren en criminaliteit is. 

Je kunt uitleggen waarom criminaliteit een maatschappelijk probleem is

Slide 19 - Slide

Samen lezen: 
H1.2 Soorten Criminaliteit

Slide 20 - Slide

Jongeren en criminaliteit

 • Met name jongeren tussen 16-23 jaar plegen veelvoorkomende criminaliteit (diefstal, vandalisme)


 • Tot 18 jaar lichte taakstraf (HALT= Het Alternatief


 • 5% van de jongeren pleegt vaker iets strafbaars (recidivist), meestal steeds zwaardere misdrijven.

Slide 21 - Slide

Jongeren en criminaliteitWat is het verschil tussen filmpje 1 en 2? 


Slide 22 - Slide

0

Slide 23 - Video

0

Slide 24 - Video


Denken


Delen


Uitwisselen

1 minuut alleen in stilte


Deel je mening met je groepje


Deel de mening met de klas
(wijs iemand aan die het vertelt aan de docent)

Slide 25 - Slide

Jongeren en criminaliteitWat is het verschil tussen filmpje 1 en 2? 


timer
1:00

Slide 26 - Slide


Denken


Delen


Uitwisselen

1 minuut alleen in stilte


Deel je mening met je groepje


Deel de mening met de klas
(wijs iemand aan die het vertelt aan de docent)

Slide 27 - Slide

Welk gedrag wordt beschouwd als een misdrijf?
A
Geen id kaart bij je hebben
B
In het donker fietsen zonder licht
C
Mobiel bellen achter het stuur
D
Een winkeldiefstal plegen

Slide 28 - Quiz

Een ander woord voor strafbaar feit noem je een
A
conflict
B
inzicht
C
delict
D
stoplicht

Slide 29 - Quiz

Iemand onterecht het etiket crimineel opplakken noem je:
A
belettering
B
etikettering
C
sanering
D
verering

Slide 30 - Quiz

Samen maken: 
Samenvatting H1
blz. 15. 

Slide 31 - Slide

Samenwerken
WAT:
Blz. 11 en 12 in je werkboek

Hoe:
Alleen of in je groepje

Tijd: 12 min 
Klaar: Verder met de begrippenlijst of de vorige les verder afmaken (blz. 7 en blz. 10) 
timer
12:00
stoplicht op rood dan ben je stil
stoplicht op oranje: zachtjes overleggen
stoplicht op groen stil met oortjes werken 

Slide 32 - Slide