Dementie

Functie per kwab (herhaling huiswerk les 1)
1 / 16
next
Slide 1: Slide
VerzorgendeMBOStudiejaar 2

This lesson contains 16 slides, with interactive quizzes and text slides.

Items in this lesson

Functie per kwab (herhaling huiswerk les 1)

Slide 1 - Slide

This item has no instructions

                   Dementie
                                  Dementie is een verzamelnaam van ruim 50 ziektes!

Slide 2 - Slide

This item has no instructions

Dementie     
Het is een naam voor een combinatie van symptomen, ook wel dementiesyndroom genoemd, waarbij de hersenen niet meer in staat zijn om informatie goed te verwerken.

Slide 3 - Slide

This item has no instructions

Dus:
Een ziekte is de reden (oorzaak) voor de cognitieve achteruitgang van de zorgvrager. Maar welke ziektes vallen onder Dementie? Vul het op de volgende slide in...

Slide 4 - Slide

This item has no instructions

Welke ziektes vallen
onder Dementie?

Slide 5 - Mind map

Bespreek de verschillen tussen de ziektebeelden:
- Alzheimer (Tau-eiwitten worden niet meer goed afgebroken en gaan zich ophopen in de hersenen, waardoor verbindingen tussen de cellen verloren gaan= informatie wordt niet verder doorgegeven)
- Vasculaire Dementie (stoornissen in de doorbloeding door hart of vaatziektes of erfelijk, de hersenen worden niet meer goed doorbloed en krijgen te weinig zuurstof= verbindingen in de hersenen raken beschadigd)
- Fronto-temporale Dementie (hersenweefsel in het gebied frontaal- en temporaalkwab is gekrompen door het afsterven van hersenencellen door een defect geen)
- Lewy-body- dementie (dementie + symptomen van Parkinson)
- Korsakov (Vitamine B1 tekort door chronisch alcoholmisbruik, hersenencellen sterven af)
- Creutzfeldt-Jacobs (prion-eiwitten taste n alle hersenfunctie aan, reden onbekend, verloof erg progressief= na 6 weken tot 12 maanden overlijdt de zorgvrager)

Slide 6 - Slide

This item has no instructions

Slide 7 - Slide

This item has no instructions

De diagnose Dementie wordt pas gesteld na uitgebreid onderzoek en psychologische tests. Welke zijn dat?

Slide 8 - Open question

This item has no instructions

Het signaleren van Dementie
Vergeetachtigheid: vergeten van aangeleerde, doelbewuste handelingen (Apraxie)
Taalprobeem: niet op het woord komen of niet weten wat het betekent (Afasie)
Het niet meer kunnen herkennen van voorwerpen, personen en kleuren (Agnosie)
En nog veel meer....bekijk de video hierna

Slide 9 - Slide

This item has no instructions

Slide 10 - Slide

This item has no instructions

De stadia van Dementie
In de volgende slide mag je de kenmerken naar het juiste stadium slepen.

Slide 11 - Slide

This item has no instructions

stadium 1 
stadium 2
stadium 3
stadium 4
Beginnende dementie

bedreigde ik
matig ernstige dementie

verdwaalde ik
ernstige dementie: deels afhankelijk

verborgen ik
ernstige dementie: helemaal afhankelijk

verzonken ik

Slide 12 - Drag question

Bespreek:
- Per stadium wat de zorgvrager nog wel kan en wat niet.
- Welke begeleiding heeft de zorgvrager per stadium nodig?
Gedrag en stemmingen die soms voorkomen bij zorgvragers met dementie:
Wat betekent perseveren?
A
De zorgvrager raakt de draad van zijn verhaal kwijt en verzint een antwoord.
B
De zorgvrager verzamelt voorwerpen en bewaart deze op een veilige plek.
C
De zorgvrager boert tijdens het eten, terwijl hij dit vroeger nooit deed.
D
De zorgvrager herhaalt steeds dezelfde vraag, opmerking of verteld steeds hetzelfde verhaal.

Slide 13 - Quiz

Bespreek de foute antwoorden ook:
- A gaat over confabuleren
- B over verzamelzucht
- C over decorumverlies
Huiswerk
Kijk in teams onder opdrachten!

Slide 14 - Slide

This item has no instructions

Wat vond je van deze les?

Slide 15 - Slide

This item has no instructions

Slide 16 - Slide

This item has no instructions