Paragraaf 7: van stad naar agglomeratie/van agglomeratie naar stedelijk gebied

Hoofdstuk 3: Steden
7 Nederland: land zonder een echt grote stad
Nederland: land zonder een echt grote stad
1 / 12
next
Slide 1: Slide
AardrijkskundeMiddelbare schoolhavoLeerjaar 3

This lesson contains 12 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 45 min

Items in this lesson

Hoofdstuk 3: Steden
7 Nederland: land zonder een echt grote stad
Nederland: land zonder een echt grote stad

Slide 1 - Slide

Par. 2: Water in beweging
Deze les:
 • Wat weet je al?
 • Uitleg: Paragraaf 7:
      - Van stad naar agglomeratie
      - Van agglomeratie naar stedelijk 
         gebied.
 • Werken

Slide 2 - Slide

Welke stad is dit?
Welke functie heeft deze stad?

Slide 3 - Mind map

Welke stad is dit?
Welke functie heeft deze stad?

Slide 4 - Mind map

Hoe heet het stedelijk gebied waar Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht deel van uitmaken?

Slide 5 - Mind map

Hoe heet de open ruimte midden in de Randstad?

Slide 6 - Mind map

Urbanisatie
Urbanisatie (= verstedelijking)
 • Na 1870 fabrieken bij steden gebouwd
 • Dicht bij de fabriek werden woningen gebouwd voor de arbeiders (19de eeuwse wijken).
 • Arbeiders verhuizen van platteland naar de stad

Slide 8 - Slide

Suburbanisatie:       verhuizen van stad           naar omliggende platteland
Oorzaak
Welvaart: lonen stijgen, duurder huis kopen of huren
Mobiliteit: geld om auto te kopen, afstand woonplaats-werkplaats kan groter zijn.
Kleine woningen, nauwelijks groen, nauwe straten
Na 1960
Voordelen
Huis met tuin in dorpen, kinderen veilig buiten spelen.
Gevolg
Steden en dorpen groeien aaneen tot agglomeraties en stedelijke gebieden.
Daling aantal inwoners in grote steden.

Slide 9 - Slide

Ontwikkeling stad naar stedelijk gebied verloopt in 3 fasen:
Verstedelijking
Suburbanisatie
Vervlechting
Agglomeratie = Aaneengesloten stedelijke bebouwing die zich over meer dan één gemeente uitstrekt.
Stadsgewesten = Een stedelijk gebied waarin de omringende plaatsen op tal van manieren verbonden zijn met de centrale stad.
 • Ook wel netwerkstad = Een stadsgewest met een netwerk van contacten tussen de verschillende onderdelen. genoemd.

Stedelijke gebied = Gebied waarin een aantal stadsgewesten liggen die goed met elkaar verbonden zijn.

Slide 10 - Slide

Stedelijke gebieden:

Slide 11 - Slide

Par. 2: Water in beweging
Nu doen:
 • Uitleg vragen
 • Werken aan par. 7.

Huiswerk:
 • Herhaal vaardigheden en par. 2. Wat moet de volgende les nog een keer uitgelegd worden?
 • Leer vaardigheden, par. 2 t/m 4 en 7

Slide 12 - Slide