Les 4 Begeleiden en zorgen intramuraal GHZ

Begeleiden en zorgen intramuraal GHZ
Les 4 -> Welke beperkingen zijn er in de intramurale GHZ
1 / 13
next
Slide 1: Slide
WelzijnMBOStudiejaar 2

This lesson contains 13 slides, with text slides and 1 video.

Items in this lesson

Begeleiden en zorgen intramuraal GHZ
Les 4 -> Welke beperkingen zijn er in de intramurale GHZ

Slide 1 - Slide

Planning
 • Down met Johnny en Ronnie
 • Verschillende soorten beperkingen
 • Zintuigelijk en meervoudig 
 • Afsluiten

Slide 2 - Slide

Welke verstandelijke beperkingen kennen jullie en zijn jullie tegengekomen?

Slide 3 - Slide

Verstandelijke beperking
 • Cliënten met een verstandelijke beperking verschillen heel erg van elkaar. Er is dus niet één definitie van iemand met een verstandelijke beperking.

 • Wel wordt er binnen de gezondheidszorg uitgegaan van vier niveaus van de verstandelijke beperking. Deze niveaus zijn gebaseerd op het IQ.

 • Zeer ernstig verstandelijk beperkt, ernstig verstandelijk beperkt, matig verstandelijk beperkt en licht verstandelijk beperkt.

Slide 4 - Slide

Down met Johnny en Ronnie

Slide 5 - Slide

Slide 6 - Video

Welke diverse beperkingen zag je?

Slide 7 - Slide

Zeer ernstig meervoudig beperkt
 • IQ tussen 20 en 25 
 • Geheel afhankelijk van anderen. 
 • Worden vaak opgenomen in de intramurale zorg. 
 • Hebben vaak een verlaagd bewustzijn. 
 • Er zijn veel mensen met een zeer ernstig verstandelijke beperking die meervoudig beperkt zijn.       

Slide 8 - Slide

Ernstig verstandelijke beperkt
 • IQ tussen de 20 en 40 
 • Ook deze doelgroep kan terecht in de intramurale zorg. 
 • Deze doelgroep is zich wel bewust van de buitenwereld, maar kan vaak niet goed communiceren. 
 • De zelfredzaamheid van deze cliënten is erg laag en deze cliënten hebben veel behoefte aan structuur. 
 • Binnen de intramurale zorg kunnen zij de begeleiding en structuur krijgen die ze nodig hebben.     

Slide 9 - Slide

Matig verstandelijk beperkt
 • IQ tussen de 35 en 55
 • Voor cliënten met een matig verstandelijke beperking staat de concrete werkelijkheid (dus het hier en nu) centraal. 
 • Deze doelgroep kan zicht goed uiten. 
 • Ze zijn in staat om nieuwe dingen te leren en zij kunnen vaardigheden ontwikkelen. 
 • Het is daardoor mogelijk dat zij in een intramurale instelling wonen om vaardigheden aan te leren en later in een andere woonvorm terecht te komen.    

Slide 10 - Slide

Licht verstandelijk beperkt
 • IQ tussen 50 en 70
 • Een licht verstandelijke beperking wordt vaak niet direct opgemerkt.
 • Mensen met een licht verstandelijke beperking kunnen veel leren en hebben dus veel mogelijkheden. Maar complexe situaties en sociale situaties zijn vaak lastig voor hen.
 • Wanneer iemand alleen een licht verstandelijke beperking heeft kan hij vaak begeleid zelfstandig wonen.
Cliënten die naast de licht verstandelijke beperking ook ernstige gedragsproblematiek vertonen, kunnen wel in een instelling wonen.

Slide 11 - Slide

Meervoudige beperking
 • Mensen met een meervoudige beperking hebben een verstandelijke en een lichamelijke of zintuiglijke beperking. 
 • Deze beperkingen verschillen per cliënt. Het is bijvoorbeeld mogelijk dat een cliënt doof is en een verstandelijke beperking heeft. 
 • Het verschilt erg per situatie wat voor zorg iemand met een meervoudige beperking nodig heeft. 
 • De zorg is altijd afgestemd op de beperkingen en de behoeften van de cliënt. Indien de cliënt voortdurend ondersteuning en/of zorg nodig heeft kan hij terecht bij een intramurale instelling.    

Slide 12 - Slide

Afsluiten
Vragen?
Geen huiswerk
Volgende week -> Begeleidingsmethodieken

Slide 13 - Slide