Les 1 - Begeleiden IO

Begeleiden IO - Les 1
1 / 26
next
Slide 1: Slide
MicrobiologieMBOStudiejaar 1

This lesson contains 26 slides, with interactive quizzes, text slides and 1 video.

time-iconLesson duration is: 120 min

Items in this lesson

Begeleiden IO - Les 1

Slide 1 - Slide

This item has no instructions

Weekplanning
Wk 1: Opstellen onderzoeksplan kwalitatief microbiologisch onderzoek
Wk 2: Opstellen onderzoeksplan kwalitatief microbiologisch onderzoek
Wk 3: Afronden onderzoeksplan. Einde van de les inleveren.
Wk 4: Berekenen kiemgetal
Wk 5: Uitleg verslaglegging
Wk 6: Uitleg verslaglegging
Wk 7: Aan de slag met verslag
Wk 8: Verslaglegging, deadline IO 12.00 uur!

Slide 2 - Slide

This item has no instructions

Lesplanning
 • Integrale opdracht kwaliteitsonderzoek
 • Uitleg onderzoeksplan opstellen
 • Aan de slag of bespreken toetsen

Slide 3 - Slide

This item has no instructions

Leerdoelen
Aan het eind van deze les kun jij:
 • Beschrijven waar een onderzoeksplan aan moet voldoen
 • Onderzoeksvragen formuleren
 • Een onderzoeksplan opstellen volgens de gestelde eisen
 • Beschrijven waarom men kwalitatief microbiologisch onderzoek doet en waar dit aan moet voldoen

Slide 4 - Slide

This item has no instructions

Wat is kwaliteit?

Slide 5 - Mind map

This item has no instructions

Kwaliteit is onder andere voedselveiligheid

Slide 6 - Slide

This item has no instructions

Slide 7 - Video

This item has no instructions

Wettelijk vastgestelde normen
 • Verschillende partijen
 • Europees, nationaal, internationaal

Slide 8 - Slide

This item has no instructions

Slide 10 - Link

This item has no instructions

Vaststellen norm (grenswaarde)
 • Het te bepalen micro-organisme
 • Voor ziekteverwekkers wordt de eis geformuleerd in termen van afwezigheid in een bepaald hoeveelheid in te zetten product. 
 • De aard van het product
 • De consument

Slide 11 - Slide

Vaststellen norm afhankelijk van:

- Soort mo
- Ziekteverwekker ja/nee
- Soort product (nog verhit ja/nee bijv.)
- Consument (bijv. YOPI)
Kiemgetal
Kiemgetal

Slide 12 - Slide

Alleen aangeven dat de norm wordt weergegeven in kiemgetal.

Later in de lessen uitleg hierover.
Waarom wordt er een onderzoeksplan geschreven?

Slide 13 - Open question

This item has no instructions

Waarom een onderzoeksplan?
 • Vaak projectmatig --> geld, tijd
 • Doel vastleggen
 • Planning
 • Onderzoeksmethoden
 • Wat is er nodig?
 • Toegevoegde waarde
 • Goede opstart

Slide 14 - Slide

This item has no instructions

Welke onderdelen
zou een onderzoeksplan
moeten bevatten?

Slide 15 - Mind map

This item has no instructions

Onderdelen onderzoeksplan
De volgende vragen beantwoord je in het plan:

 • Waarom wordt het onderzoek gedaan? 
 • Wat wil men weten? Wat is het probleem? 
 • Waar moet het onderzoek plaatsvinden? 
 • Wanneer moet het onderzoek uitgevoerd worden? 
 • Voor wie is het onderzoek bedoeld? 
 • Hoe kan het onderzoek het beste gedaan worden?

Slide 16 - Slide

This item has no instructions

Opbouw onderzoeksplan

H1: Inleiding (Aanleiding van het onderzoek)
H2: Doelstelling (Doel van het onderzoek)
H3: Onderzoeksvragen en hypothese
H4: Onderzoeksmethode 
Bijlage:
 • Bronvermelding
 • Planning 

Slide 17 - Slide

This item has no instructions

H1: Aanleiding onderzoek
 • Korte beschrijving van het bedrijf en huidige situatie
 • Waarom wordt het onderzoek uitgevoerd?

Slide 18 - Slide

This item has no instructions

H2: Doel onderzoek
 • Waarom wil het bedrijf de onderzoeken uitvoeren?
 • Welke producten worden onderzocht en waarom?

Slide 19 - Slide

This item has no instructions

H3: Onderzoeksvragen en hypothese
 • Hoofdvraag en deelvragen
 • Verwachtingen (verwijzing naar de normen waaraan product moet voldoen)


Slide 20 - Slide

This item has no instructions

Oefenen
Opdracht:
Stel een hoofdvraag met 2 deelvragen op voor:

De kipburger van Poelier Tokkie die je wilt onderzoeken op het algemeen kiemgetal en Enterobacteriae.

Vermeld daarbij je verwachting(hypothese)

Slide 21 - Slide

This item has no instructions

H3: Onderzoeksvragen en hypothese
Hoofdvraag:
 • Voldoet de kipburger van Poelier Tokkie aan de gestelde eisen volgens de Europese wetgeving (EG) nr. 2073/2005?

Deelvragen:
 • Voldoet de kipburger van Poelier Tokkie aan de gestelde eisen volgens de Europese wetgeving (EG) nr. 2073/2005 voor Enterobacteriae?
 • Voldoet de kipburger van Poelier Tokkie aan de gestelde eisen volgens de Europese wetgeving (EG) nr. 2073/2005 voor het algemeen kiemgetal?

Slide 22 - Slide

This item has no instructions

H3: Onderzoeksvragen en hypothese
Hypothese:
De kipburger van Poelier Tokkie is acceptabel volgens de gestelde eisen in de Europese wetgeving (EG) nr. 2073/2005 voor Enterobacteriae en bevat voor maximaal 2 van de 5 monsters tussen de 50 kve/g en 500 kve/g product en de overige monsters kleiner of gelijk aan 50 kve/g product.

De kipburger van Poelier Tokkie is toereikend volgens de gestelde eisen in de Europese wetgeving (EG) nr. 2073/2005 voor het algemeen kiemgetal en bevat minder dan 5 x 10^5 kve/g  product.

Slide 23 - Slide

This item has no instructions

H4: Onderzoeksmethode
 • Materialen 
 • Werkwijze
 • Iemand anders moet het onderzoek uit kunnen voeren
 • Gebiedende wijs
 • Eventueel tekeningen

Slide 24 - Slide

This item has no instructions

Bijlage: Bronvermelding
 • APA-stijl
 • In de tekst vermelding
 • Aan het einde van het verslag

Slide 25 - Slide

This item has no instructions

Aan de slag...
 • Met het onderzoeksplan


Deadline: Maandag 16-11-2019 einde van de les
Let op: Met goedkeuring van het bedrijf

Slide 26 - Slide

This item has no instructions