Spelling: de tussenletters

Bekijk de strip

1 / 42
next
Slide 1: Slide
NederlandsMiddelbare schoolvmbo bLeerjaar 3

This lesson contains 42 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 50 min

Items in this lesson

Bekijk de strip

Slide 1 - Slide

Uit welke twee woorden is het woord hondenpoep samengesteld?

Slide 2 - Open question

Waarom lachen de voorbijgangers de kabouter op het eerste plaatje uit?

Slide 3 - Open question

Wat is nog afgebeeld in de cartoon? Noteer een samenstelling.

Slide 4 - Open question

Spelling: de tussenletters
in samenstellingen
Werkboek p. 147-151

Slide 5 - Slide

Noteer minstens vier
samenstellingen
die je vindt in het artikel.

Slide 6 - Mind map

zonder tussenletter -s-
met tussenletter -s-
ondersteboven
zesentachtigjarige
valluik
vleermuis
Batwoman
slachtoffer
korpschef
elektriciteitskast
onderkoelingsverschijnselen
wilskracht

Slide 7 - Drag question

Slide 8 - Slide

Noteer de samenstelling correct:
dorp + straat

Slide 9 - Open question

Noteer de samenstelling correct:
station + chef

Slide 10 - Open question

Noteer de samenstelling correct:
streepje + code

Slide 11 - Open question

Noteer de samenstelling correct:
voorjaar + schoonmaak

Slide 12 - Open question

Noteer de samenstelling correct:
licht + show

Slide 13 - Open question

Noteer alle samenstellingen uit de krantenkoppen.

Slide 14 - Mind map

Hoor je een tussen -e(n)-?

Slide 15 - Slide

Hoor je een tussen -e(n)-?
Nee > geen probleem

Slide 16 - Slide

Hoor je een tussen -e(n)-?
Nee > geen probleem
Bv. asielzoekers, meubelmakerij, kinderdagverblijf, theaterstuk

Slide 17 - Slide

Hoor je een tussen -e(n)-?
Ja > probleem: -e- of -en-?

Slide 18 - Slide

Je hoort een tussen -e(n).
Is het linkerdeel een zelfstandig naamwoord?
Je hoort een tussen -e(n)-.
Is het linkerdeel een zelfstandig naamwoord?

Slide 19 - Slide

Je hoort een tussen -e(n).
Is het linkerdeel een zelfstandig naamwoord?
Je hoort een tussen -e(n)-.
Is het linkerdeel een zelfstandig naamwoord?
NEE > -e-
- bijvoeglijk naamwoord
Bv.
- werkwoord
Bv.

Slide 20 - Slide

Je hoort een tussen -e(n).
Is het linkerdeel een zelfstandig naamwoord?
Je hoort een tussen -e(n)-.
Is het linkerdeel een zelfstandig naamwoord?
NEE > -e-
- bijvoeglijk naamwoord
Bv. platteland, oudejaar
- werkwoord
Bv. zagemeel, wiegelied

Slide 21 - Slide

Je hoort een tussen -e(n).
Is het linkerdeel een zelfstandig naamwoord?
Je hoort een tussen -e(n)-.
Is het linkerdeel een zelfstandig naamwoord?
NEE > -e-
- b.n.
- ww.
JA

Slide 22 - Slide

Je hoort een tussen -e(n).
Is het linkerdeel een zelfstandig naamwoord?
Je hoort een tussen -e(n)-.
Is het linkerdeel een zelfstandig naamwoord? JA
Heeft het linkerdeel enkel een meervoud op -en?
JA> -en-
Bv.

Slide 23 - Slide

Je hoort een tussen -e(n).
Is het linkerdeel een zelfstandig naamwoord?
Je hoort een tussen -e(n)-.
Is het linkerdeel een zelfstandig naamwoord? JA
Heeft het linkerdeel enkel een meervoud op -en?
JA> -en-
Bv. woordenboek, eikenboom

Slide 24 - Slide

Je hoort een tussen -e(n).
Is het linkerdeel een zelfstandig naamwoord?
Je hoort een tussen -e(n)-.
Is het linkerdeel een zelfstandig naamwoord? JA
Heeft het linkerdeel enkel een meervoud op -en?
JA> -en-
NEE> -e-
- meervoud op -s
Bv. 
- geen meervoud
Bv.
- meervoud op -s én -(e)n
Bv.

Slide 25 - Slide

Je hoort een tussen -e(n).
Is het linkerdeel een zelfstandig naamwoord?
Je hoort een tussen -e(n)-.
Is het linkerdeel een zelfstandig naamwoord? JA
Heeft het linkerdeel enkel een meervoud op -en?
JA> -en-
NEE> -e-
- meervoud op -s
Bv. aspergeoorlogje, tarweoogst
- geen meervoud
Bv. rijstebrij, gerstenat, snottebel
- meervoud op -s én -(e)n
Bv. Secretaressedag, gedaanteverwisseling

Slide 26 - Slide

platteland
oudejaar
zagemeel
wiegelied
woordenboek
eikenboom
Secretaressedag
gedaanteverwisseling
rijstebrij, gerstenat, snottebel
aspergeoorlogje, tarweoogst
Hoor je geen -e(n)-?
Geen probleem!
Bv. asielzoekers
     meubelmakerij
     kinderdagverblijf
     theaterstuk
Hoor je wel -e(n)-?
> schema

Slide 27 - Slide

Wat is de correcte schrijfwijze?
A
paardebloem
B
paardenbloem
C
paardbloem

Slide 28 - Quiz

Wat is de correcte schrijfwijze?
A
rijstepap
B
rijstenpap
C
rijstpap

Slide 29 - Quiz

Wat is de correcte schrijfwijze?
A
groentesoep
B
groentensoep
C
groentsoep

Slide 30 - Quiz

Wat is de correcte schrijfwijze?
A
pannekoek
B
pannenkoek
C
pankoek

Slide 31 - Quiz

Wat is de correcte schrijfwijze?
A
lachebek
B
lachenbek
C
lachbek

Slide 32 - Quiz

Noteer alle samenstellingen uit de krantenkoppen.

Slide 33 - Mind map

Noteer het juiste voorbeeld.
het eerste deel van de samenstelling is uniek > -e-

Slide 34 - Open question

Noteer het juiste voorbeeld.
versteende uitdrukking > -e-

Slide 35 - Open question

Noteer het juiste voorbeeld.
b.n. waarvan linkerdeel versterkend is > -e-

Slide 36 - Open question

Noteer het juiste voorbeeld.
linkerdeel is vrouwelijke vorm van persoonsnaam + vrouwelijke vorm verschilt enkel van de mannelijke door achtervoegsel -e > -en-

Slide 37 - Open question

Noteer het juiste voorbeeld.
oude naamvalsvorm > kennen
oude naamvalsvorm

Slide 38 - Open question

Wat is de correcte schrijfwijze?
A
beregoed
B
berengoed

Slide 39 - Quiz

Wat is de correcte schrijfwijze?
A
zonneschijn
B
zonnenschijn

Slide 40 - Quiz

Wat is de correcte schrijfwijze?
A
schattebout
B
schattenbout

Slide 41 - Quiz

Zijn er nog vragen?

Slide 42 - Slide