c3v1 Modale werkwoorden tt en vt

1 / 35
next
Slide 1: Slide
DuitsMiddelbare schoolvwoLeerjaar 3

This lesson contains 35 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 30 min

Items in this lesson

Slide 1 - Slide

Lernziele
In deze les leer je wat modale werkwoorden zijn.

Je leert de vertalingen van de modale werkwoorden.

Je leert de modale werkwoorden te vervoegen en toe te passen in een zin. 

Slide 2 - Slide

Verschiedene Arten von Verben
 • zwakke werkwoorden (wohnen-wohnte-gewohnt)
 • sterke werkwoorden (gehen-ging-gegangen) 
 • onregelmatige werkwoorden (haben, sein, werden)
 • modale (hulp-)werkwoorden 

Slide 3 - Slide

Was ist ein Modalverb?
Een modaal (hulp)werkwoord  (Modalverb)
 • Modale ww geven een noodzakelijkheid, waarschijnlijkheid, mogelijkheid of wenselijkheid aan. 
 • Het zijn hulpwerkwoorden omdat er bijna altijd een ander heel werkwoord (infinitief) in de zin bij staat. 
 • "Er will gehen." Verandert de betekenis van het werkwoord dat in de infinitief staat

Slide 4 - Slide

Heb je dat in het Nederlands ook?
Ja, kijk maar:
'hij eet' -> zegt iets over wat hij op het moment doet.
'hij wil eten' -> hier verandert het werkwoord 'willen' de betekenis van 'eten' en de zin: het is zijn wens iets te eten.
'hij kan eten' -> hier net zo: hij kan eten, maar moet niet.

'willen' en 'kunnen' zijn voorbeelden van modale werkwoorden.


Slide 5 - Slide

Wat is het Modalverb in deze zin?
"Wir können morgen nicht in die Schule."

Slide 6 - Open question

Wat is het Modalverb in deze zin?
"Sie dürfen keine Süßigkeiten essen."

Slide 7 - Open question

Slide 8 - Slide

Betekenis:
 • dürfen   (= mogen)
 • können (= kunnen)
 • mögen  (= lusten, lekker vinden, houden van)
 • müssen (= moeten als noodzaak)
 • sollen  (= moeten als wens van een ander, aanrading, bevel)
 • wollen  (= willen)
 • wissen (= weten - geen modaal ww, maar net zo vervoegd)
 • möchten (= zou graag willen - geen modaal ww)

Slide 9 - Slide

Welche Regeln gibt es?

Slide 10 - Slide

Regel 1
 • Ze hebben bijna allemaal een klinkerwisseling in de enkelvoudsvormen.

Slide 11 - Slide

Klinkerwisseling 
Verb
dürfen        können        mögen        müssen          wollen        sollen               wissen

ich darf         kann          mag              muss                will                  soll                    weiß

wir dürfen   können    mögen         müssen           wollen         sollen               wissen
 

Slide 12 - Slide

Regel 2

 • De uitgangen wijken af in vergelijking met het zwakke ww (ich/er, sie, es krijgen geen uitgang). 

Slide 13 - Slide

standaard zwak                               Modale werkwoorden
Präsens                                                  Präsens 
                   wohnen                                                             können
          ich    wohne                                                    ich    kann
          du     wohnst                                                   du    kannst      er/sie/es wohnt                                         er/sie/es   kann
         wir     wohnen                                                  wir    können
         ihr      wohnt                                                      ihr    könnt
 sie/Sie     wohnen                                         sie/ Sie    können

Slide 14 - Slide

Samenvatting kenmerken modale werkwoorden in de tegenwoordige tijd (Präsens)
1. Klinkerwisseling enkelvoud (ich, du er/sie/es/man/wer)
2. 1ste en 3de pers. enkelvoud hebben geen uitgang
3. alle Modalverben worden op dezelfde manier vervoegd

Slide 15 - Slide

Jetzt du!
Übung macht den Meister.

(oefening baart kunst)

Slide 16 - Slide

Übersetze:
hij kan

A
Er könne
B
Er kann
C
Er kannt
D
Er könnt

Slide 17 - Quiz

Übersetze:
jij mag (toestemming)
A
du darfst
B
du magst
C
du kannst
D
du möchtest

Slide 18 - Quiz

Präsens
(wissen)
Er ___ nicht, ob er heute noch kommt.
A
wiss
B
wisst
C
weißt
D
weiß

Slide 19 - Quiz

Präsens
(wollen)
Du _____ keine Hausaufgaben machen.

A
woll
B
will
C
willst
D
wollst

Slide 20 - Quiz

Modalverben im Präteritum

Slide 21 - Slide

Modalverben im Präteritum
dürfen = durften
können = konnten
mögen = mochten
müssen = mussten
sollen = sollten
wollen = wollten
wissen = wussten

Slide 22 - Slide

standaard zwak                               Modale werkwoorden
Präteritum                                                   Präteritum
                   wohnen                                                             können
          ich    wohnte                                                    ich    konnte
          du     wohntest                                                 du    konntest      er/sie/es wohnte                                         er/sie/es   konnte
         wir     wohnten                                                  wir    konnten
         ihr      wohntet                                                    ihr    konntet
 sie/Sie     wohnten                                         sie/ Sie    konnten

Slide 23 - Slide

Samenvatting kenmerken modale werkwoorden in de verleden tijd (Präteritum)
1. klinkerwisseling in zowel enkelvoud als meervoud
2. geen Umlaut
3. ich en er/sie/es/man/wer hebben dezelfde uitgang
4. alle Modalverben worden op dezelfde manier vervoegd

Slide 24 - Slide

Slide 25 - Slide

Präteritum
(wollen) Ich ______ nach Hause gehen.
A
wollte
B
willte
C
wollt
D
willt

Slide 26 - Quiz

Präteritum
(dürfen) ______ du in die Disko gehen?
A
dürftest
B
darftest
C
durftest
D
willt

Slide 27 - Quiz

Präteritum
(wissen) ______ er, dass die letzte Stunde ausfiel?
A
wisste
B
wusste
C
weißte

Slide 28 - Quiz

Präteritum
Ergänze: Mein Freund ....... keine Rückfahrtkarte kaufen
A
konnte
B
konntet
C
konnten

Slide 29 - Quiz

Präteritum
Ergänze: Warum ....... du ins Zentrum fahren?
A
musste
B
musstet
C
musstest
D
musst

Slide 30 - Quiz

Übersetze ins Präteritum: (Mogen) ........ ihr nach Hause fahren?
A
Mochtet
B
Durftet
C
Möchtet
D
Solltet

Slide 31 - Quiz

Ergänze ins Präteritum: (Moeten) ......... du lange auf die Straßenbahn warten?
A
Solltest
B
Musstest
C
Mochtest

Slide 32 - Quiz

Übersetze ins Präteritum: Diesmal (mogen) ........ ich entscheiden, wo wir am Sonntag hinfahren.
A
durfte
B
möchte
C
mochte
D
mag

Slide 33 - Quiz

Zum Schluss:
Noch eine Frage:

Slide 34 - Slide

Welk antwoord is op jou van toepassing?
A
Ik snap het nog niet (en heb nog uitleg nodig)
B
Ik begin het te snappen (en moet vooral veel gaan oefenen)
C
Ik snap het (en kan alleen aan de slag)
D
ik snap het (en kan het anderen uitleggen

Slide 35 - Quiz