1.1 Namen van vlakke figuren

1 / 51
next
Slide 1: Slide
WiskundeMiddelbare schoolvmbo k, g, tLeerjaar 2

This lesson contains 51 slides, with interactive quizzes, text slides and 6 videos.

time-iconLesson duration is: 45 min

Items in this lesson

Slide 1 - Slide

H1.2 15 september 2023 Leerdoelen:
 • Je herkent vlakke figuren
 • Je weet welke tekentjes je waar kunt gebruiken
 • je kunt hoeken uitrekenen in driehoeken

Slide 2 - Slide

Leer de namen en eigenschappen van de figuren uit je hoofd
Leer de namen en eigenschappen van de figuren uit je hoofd

Slide 3 - Slide

Overhoor elkaar
Overhoor elkaar

Slide 4 - Slide

Vlakke figuren
Ruimtefiguren

Slide 5 - Drag question

Figuren kunnen we indelen in vlakke figuren en ruimtefiguren.
Sleep de namen van de figuren naar de juiste plek.
Vlakke figuur
Ruimte figuur
Ruit
Vlieger
Kubus
Piramide
Vierkant
Cilinder
Driehoek
Parallellogram
Rechthoek

Slide 6 - Drag question

Welk vlakke figuur is dit?

Slide 7 - Open question

Welk vlakke figuur is het?

Slide 8 - Open question

Welk vlakke figuur is het?

Slide 9 - Open question

Welk vlakke figuur is het?

Slide 10 - Open question

Welk vlakke figuur is het?

Slide 11 - Open question

4. vlakke figuren
parallellogram
ruit
vlieger

Slide 12 - Drag question

Welke is GEEN eigenschap
van een vierkant
A
Alle zijden zijn even lang
B
Alle hoeken zijn rechte hoeken
C
Het kan voorkomen in een piramide
D
Een kubus heeft precies 4 vierkanten

Slide 13 - Quiz

8. Welke eigenschap heeft een parallellogram en een ruit NIET gelijk:
A
B
Allle zijden zijn even lang
C
De overstaande zijden zijn evenwijdig
D
De overstaande hoeken zijn gelijk

Slide 14 - Quiz

Middellijn van een cirkel
Verbind twee hoekpunten midden door het figuur
Heeft vier rechte hoeken en alle zijdes zijn even lang
Het punt waar twee lijnen elkaar snijden
De platte vlakken van een figuur
diagonaal
vierkant
snijpunt 
diameter
zijvlakken

Slide 15 - Drag question

8.2 Leerdoel
Ik weet wat

een deellijn

is en 

ik kan het tekenen. 

Slide 16 - Slide

Driehoeken

Slide 17 - Slide

Gelijkzijdige driehoek
Gelijkbenige driehoek

Slide 18 - Slide

Gelijkbenige driehoek

Slide 19 - Slide

Gelijkzijdige driehoek

Slide 20 - Slide

Slide 21 - Video

Slide 22 - Video

Hoe groot is hoek A ?
Hoek B = 18 graden
AB = BC

Slide 23 - Open question

Hoe groot is hoek P ?

Slide 24 - Open question

Driehoeken

 • alle hoeken samen zijn altijd 180 graden
 • een gelijkbenige driehoek heeft 2 gelijke zijden
 • een gelijkzijdige driehoek heeft 3 gelijke zijden
 • een rechthoekige driehoek heeft een rechte hoek (90 graden)

Slide 25 - Slide

welke eigenschappen
van een parallellogram ken je?

Slide 26 - Mind map

 5 Eigenschappen van een parallellogram
 • de overstaande zijden zijn even lang
 • de overstaande zijden zijn evenwijdig
 • de overstaande hoeken zijn even groot
 • een parallellogram is draaisymetrisch 
 • de diagonalen delen elkaar doormidden

Slide 27 - Slide

welke eigenschappen
van een ruit ken je?

Slide 28 - Mind map

 5 Eigenschappen van een parallellogram
en 3 van een ruit
 • de overstaande zijden zijn even lang
 • de overstaande zijden zijn evenwijdig
 • de overstaande hoeken zijn even groot
 • een parallellogram is draaisymetrisch 
 • de diagonalen delen elkaar doormidden 
en voor een ruit:

Slide 29 - Slide

 5 Eigenschappen van een parallellogram
en 3 van een ruit
 • de overstaande zijden zijn even lang
 • de overstaande zijden zijn evenwijdig
 • de overstaande hoeken zijn even groot
 • een parallellogram is draaisymetrisch 
 • de diagonalen delen elkaar doormidden
 • alle zijden zijn even lang
 • diagonalen staan loodrecht op elkaar
 • diagonalen zijn de symmetrieassen 
en voor een ruit:

Slide 30 - Slide

welke eigenschappen
van een vlieger ken je?

Slide 31 - Mind map

 4 Eigenschappen van een vlieger

 • één diagonaal is de symetrieas
 • de symetrieas deelt de andere diagonaal doormidden
 • de diagonalen staan loodrecht op elkaar
 • twee paar zijden zijn even lang

Slide 32 - Slide

welke eigenschappen
van een trapezium ken je?

Slide 33 - Mind map

 1 Eigenschappen van een trapezium
en 4 eigenschappen van een gelijkbenig trapezium

 • een vierhoek met twee evenwijdige lijnen

 • één symetrieas
 • twee evenwijdige zijden
 • twee gelijke zijden
 • hoeken twee aan twee even groot

Slide 34 - Slide

In deze les hebben we behandeld...
...de eigenschappen van een driehoek
...de eigenschapen van een parallellogram
...de eigenschappen van een ruit
...de eigenschappen van een vlieger
...de eigenschappen van een trapezium

Slide 35 - Slide

Slide 36 - Video

Slide 37 - Video

Slide 38 - Video

0

Slide 39 - Video

Vlakke figuren
Ruimtefiguren

Slide 40 - Drag question

Welk vlakke figuur is dit?

Slide 41 - Open question

Welk vlakke figuur is het?

Slide 42 - Open question

Welk vlakke figuur is het?

Slide 43 - Open question

Welk vlakke figuur is het?

Slide 44 - Open question

Welk vlakke figuur is het?

Slide 45 - Open question

Welk vlakke figuur is het?

Slide 46 - Open question

Welk vlakke figuur is het?

Slide 47 - Open question

Welk vlakke figuur is het?

Slide 48 - Open question

Welk vlakke figuur is het?

Slide 49 - Open question

Kun je nu al wat vlakke figuren noemen?
😒🙁😐🙂😃

Slide 50 - Poll

Namen van
Vlakke figuren

Slide 51 - Mind map