Les 3 Communicatietoepassingen

Les 3 Communicatietoepassingen
1 / 32
next
Slide 1: Slide
Marketing & CommunicatieMBOStudiejaar 1

This lesson contains 32 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 30 min

Items in this lesson

Les 3 Communicatietoepassingen

Slide 1 - Slide

Wat is corporate communicatie?

Slide 2 - Mind map

Communicatietoepassingen
Corporate communicatie
Communicatie voor een bedrijf als geheel
Doel: onder meer vertrouwen wekken bij de diverse doelgroepen:
 • (Potentiële) klanten
 • Overheden
 • Financiële wereld ( aandeelhouders, banken etc.)
 • Arbeidsmarkt
 • Publieke opinie

Slide 3 - Slide

Corporate communicatie Philips

Slide 4 - Slide

Communicatietoepassingen
Arbeidsmarktcommunicatie (HR)
Organisaties die op zoek zijn naar nieuwe medewerkers communiceren online en off line. Dit doen ze tevens om de organisatie te promoten 
("vanwege de enorme groei.....")

Financiële communicatie 
Communicatie om te laten zien dat de organisatie financieel gezond is. Denk daarbij aan jaarverslagen of persberichten over periodiek resultaten.
Doelgroep: banken, beleggers, etc.

Slide 5 - Slide

Communicatietoepassingen
Overheidscommunicatie
Communicatie om de bevolking te informeren over belangrijke zaken die de hoge en lage overheid betreft. Men wil de dialoog aan gaan met de burger.


Slide 6 - Slide

Communicatietoepassingen
Interne communicatie
Communicatie binnen de organisatie. Denk aan uitvoeren van taken, beleid, HR-zaken, motiverende informatie

Slide 7 - Slide

Communicatietoepassingen
Interne communicatie
Vraag:
Je hebt externe communicatie en dus interne communicatie.

Wat is volgens jullie de belangrijkste communicatie voor een organisatie en waarom?

Slide 8 - Slide

Wat is volgens jullie de belangrijkste communicatie voor een organisatie (intern of extern) en waarom?

Slide 9 - Mind map

Communicatietoepassingen
Marketingcommunicatie
Communicatie ter ondersteuning van de marketingdoelstellingen. Producten en diensten staan centraal
 • Reclame
 • Public Relations
 • Sponsoring
 • Sales promotion
 • Persoonlijke verkoop

Slide 10 - Slide

Communicatietoepassingen
Marketingcommunicatie
Communicatie ter ondersteuning van de marketingdoelstellingen. Producten en diensten staan centraal
 • Direct marketing
 • Online communicatie
 • Winkelcommunicatie
 • Evenementen

Slide 11 - Slide

Communicatietoepassingen
Marketingcommunicatie
3 communicatieniveaus:
Cognitief (kennis): men moet weten dat het product of de dienst bestaat en kennis krijgen over het product of de dienst

Affectief (houding): voorkeur krijgen voor het product of de dienst

Conatief (gedrag): gericht op de aankoop van het product of dienst

Slide 12 - Slide

Communicatietoepassingen
Internationale communicatie
Rekening houden met andere taal en cultuur.
Drie strategieën:
 1. Dezelfde strategie en concept als in eigen land
 2. Dezelfde strategie als in eigen land met aangepast concept
 3. In ieder land een eigen strategie en concept

Slide 13 - Slide

Communicatietoepassingen
Interculturele communicatie
Komt deels overeen met internationale communicatie, maar dan meer gericht op cultuur. Ook binnen een land kunnen cultuurverschillen zijn. Ook hier houd je rekening met verschillende gewoontes en opvattingen.

Slide 14 - Slide

Public Relations

Slide 15 - Slide

Wat houdt Public Relations in?

Slide 16 - Mind map

Communicatietoepassingen
Public relations (PR)
Het onderhouden van een goede relatie met voor de organisatie belangrijke partijen of.......het stelsel matig bevorderen van wederzijds begrip tussen organisatie en haar publieksgroepen.
 • Pers
 • Partners
 • Financiers
 • Overheid
 • Etc.

Slide 17 - Slide

Communicatietoepassingen
Public relations (PR)
Voorbeelden van PR-activiteiten (middelen):
 • Nieuwsbrieven
 • Jaarverslagen
 • Evenementen (symposium, netwerkbijeenkomsten)
 • Advertorials
 • Bedrijfsmagazines
 • etc.

Slide 18 - Slide

PR-instrumenten
Customer media: door de organisatie zelf opgezette informatie voor klanten om deze te informeren en te binden   Allerhande van Albert Heyn of Bomvol van Bol.com

Corporate website: informeren, aanbod, gedachtengoed kenbaar maken.
Bevestigen corporate image

Corporate advertising: niet op eigen website maar via betaalde media

Slide 19 - Slide

PR-instrumenten
Huisorgaan: extern magazine om publieksgroepen te informeren overwat er gebeurt binnen de organisatie

Infobulletin: een middel om de medewerkers op een snelle manier over de organisatie in te lichten.

Nieuwsbrief:  een mogelijkheid om online de verschillende doelgroepen te informeren.

Slide 20 - Slide

PR-instrumenten
Personeelsblad 
Is intern gericht op de medewerkers.
Personeelsblad zorgt ervoor dat de medewerkers op de hoogte blijven van de ontwikkelingen in het bedrijf.
Hiermee zorg je voor een zekere binding van de medewerker en bedrijf met elkaar.

Slide 21 - Slide

PR-instrumenten
Personeelsblad 
Een goed personeelsblad moet:
 • aansluiten op de huisstijl
 • met vaste regelmaat verschijnen
 • geloofwaardig en objectief zijn
 • actueel zijn
 • voor de medewerker relevant en interessant zijn
 • voldoende beeldmateriaal bevatten

Slide 22 - Slide

PR-instrumenten
Free publicity: PR is met name gericht op (gratis) publiciteit. De doelgroep wordt geïnformeerd zonder dat je er voor hoeft ter betalen. Denk aan persberichten die gebruikt worden door de journalistiek.

Community relations:  betreft de contacten met lokale/regionale contacten (omwonenden, gemeente, regiobestuur)

Public affairs:  het beïnvloeden van de besluitvorming van belangrijke (beslissings-)groepen

Slide 23 - Slide

PR-instrumenten
Lobbyen:  het instrument van public affairs. Relaties opbouwen met mensen die invloed uitoefenen op bepaalde ontwikkelingen.

Propaganda:  een overtuiging op je doelgroep overbrengen. Streven is een verandering in houding en gedrag teweegbrengen.

Relatiebeheer:  lijkt op PR, maar richt zich op meer op directe relaties zoals afnemers en leveranciers.

Slide 24 - Slide

Propaganda

Slide 25 - Slide

Voorlichting

Slide 26 - Slide

Voorlichting
Voorlichting: is een vorm van communicatie die tot doel heeft mensen te helpen bij het vormen van een mening, het nemen van een besluit, en/of het veranderen van hun gedrag/gewoonten.

Verstrekken van objectieve informatie speelt bij
- interne voorlichting
- externe voorlichting

Slide 27 - Slide

Voorlichting
Eisen aan goede voorlichting:
1. Gestructureerde aanpak
2. Volledige informatie
3. Correcte informatie
4. Dynamisch, foutloos taalgebruik
5. Goed gedoseerde informatie
6. Een centrale boodschap

Slide 28 - Slide

Bijeenkomsten
Bijeenkomsten:  geschikt voor goede informatie. Schept betrokkenheid bij de aanwezigen. Mogelijkheid om informatie uit te wisselen.

 • Seminars
 • Workshops
 • Productpresentaties  
 • Kick-off meetings (start nieuwe project)

Slide 29 - Slide

De pers
De pers:  op het moment dat er berichtgeving over de organisatie is, is een goed verstandhouding met de pers (journalistiek) van het grootste belang.
 • Persberichten
 • Persconferentie
 • Persmap

Slide 30 - Slide

De pers
Persberichten
 • Duidelijk informeren over de wie, wat, waar, wanneer , waarom en hoe
 • Embargo: de datum waarop de informatie mag worden gepubliceerd
 • Datum, afzender, waar informatie vinden

Slide 31 - Slide

De pers
Persconferenties  
 • Doeltreffend bij belangrijk  nieuws
 • De pers uitnodigen op een bepaalde locatie en tijdstip
 • Onderwerp vooraf bekend maken
 • Goed voorbereiden
 • Gelegenheid geven tot het stellen van vragen

 • Persmap: kan een persbericht bevatten, een uitgeschreven presentatie en/of foto- en beeldmateriaal

Slide 32 - Slide