les 2 positief opvoeden

Vorige week...
1 / 17
next
Slide 1: Slide
positief opvoedenMBOStudiejaar 2

This lesson contains 17 slides, with interactive quizzes and text slides.

Items in this lesson

Vorige week...

Slide 1 - Slide

Om dit vak af te ronden moet ik de volgende twee dingen doen:
A
Ik maak een portfolio gevuld met wekelijkse opdrachten + een toets.
B
Ik maak een verslag en ik bedenk toetsvragen.
C
Ik doe helemaal niks en wacht tot de studiepunten in magister staan.

Slide 2 - Quiz

Noem de 4 opvoedingsdoelen

Slide 3 - Open question

4 opvoedingsdoelen

 • Bieden van emotionele veiligheid;

 • Stimuleren van de ontwikkeling van sociale competenties;

 • Stimuleren van de ontwikkeling van persoonlijke competenties;

 • Overdracht waarden en normen; 

Slide 4 - Slide

Les 2 
Aan het eind van de les kan de student:
 • De basisvoorwaarden uitleggen voor een goede sfeer in een groep.

 • Uitleggen wat een pedagogisch klimaat is.

 • Benoemen welke aspecten bij het beïnvloeden van een pedagogisch klimaat horen.

Slide 5 - Slide

Basisvoorwaarden van opvoeden
Veiligheid:

 • Met elkaar verbonden voelen
 • Aandacht hebben voor elkaar, dit zorgt voor een veilig gevoel

Invloed:
 • Invloed op gebeurtenissen in de groep
 • Bijdrage leveren aan die gebeurtenissen

Persoonlijk contact:
 • Elkaar inspireren, communiceren, vrienden maken
 • Zowel in een positieve en negatieve zin elkaar beïnvloeden  


Slide 6 - Slide

Hoe ziet veiligheid, invloed en persoonlijk contact er voor jou uit?

Slide 7 - Open question

Het groepsproces draagt in een positieve zin bij aan:


 • Het emotionele welbevinden van de kinderen;

 • Het zelfvertrouwen;

 • Een stimulerend pedagogisch klimaat.

Slide 8 - Slide

wat doe jij om: het zelfvertrouwen van de kinderen te stimuleren?

Slide 9 - Mind map

Hoeveel fasen kent een groepsproces?
A
2
B
3
C
4
D
5

Slide 10 - Quiz

Pedagogisch klimaat
 • opvoeden vindt plaats in een bepaalde sfeer, het pedagogisch klimaat
 • ook wel het opvoedingsklimaat genoemd
 • het is de sfeer die in de groep heerst 
 • opvoeden is een proces 

Slide 11 - Slide

Slide 12 - Slide

Slide 13 - Slide

Gezag is anders dan macht. Gezag is gebaseerd op wederzijds respect. 

Bij macht wil je dat het kind doet wat jij zegt.

Slide 14 - Slide

Slide 15 - Slide

Slide 16 - Slide

Slide 17 - Slide