Thema 4 Afweer

Thema 4
Bescherming
1 / 57
next
Slide 1: Slide
BiologieMiddelbare schoolvwoLeerjaar 6

This lesson contains 57 slides, with text slides and 20 videos.

time-iconLesson duration is: 240 min

Items in this lesson

Thema 4
Bescherming

Slide 1 - Slide

Slide 2 - Video

Basisstof 1
Bescherming

Slide 3 - Slide

Leerdoel B1
1. Je kunt de werking en functie van de huid bij de afweer
van de mens, de verschillen tussen lichaamsvreemde en
lichaamseigen stoffen en de verschillen tussen chemische
en mechanische afweer beschrijven.

Slide 4 - Slide

Slide 5 - Video

Pathogenen
 • Bacterie
 • Schimmel
 • Dieren
 • Virus

Slide 6 - Slide

Virussen
 • Eiwitmantel met DNA/RNA
 • Hecht aan receptor gastheercel
 • DNA/RNA in cytoplasma wordt afgelezen en virussen vermenigvuldigen
 • Cel dood of beschadigd

Slide 7 - Slide

Slide 8 - Video

Basisstof 2
Afweer

Slide 9 - Slide

Leerdoel B2
2. Je kunt de vormen van aangeboren afweer beschrijven.
3. Je kunt de vormen van verworven afweer beschrijven.
4. Je kunt de onderlinge relatie van de delen van het immuunsysteem toelichten.

Slide 10 - Slide

Slide 11 - Video

Extern, aspecifiek
 • Mechanische afweer: huid, slijmvliezen
 • Chemische afweer: zoutzuur maagsap, pH huid

Slide 12 - Slide

Intern, aspecifiek
 • Fagocyten: granulocyten en macrofagen
 • Herkennen ziekteverwekkers aan afwijkende antigenen
 • Fagocyteren ziekteverwekkers

Slide 13 - Slide

Granulocyt en macrofaag herkennen indringer

Slide 14 - Slide

Fagocytose door fagocyten

Slide 15 - Slide

Slide 16 - Video

Slide 17 - Video

Slide 18 - Video

Specifieke afweer
 • Uit stamcellen in rode beenmerg ontstaan T- en B-lymfocyten
 • MHC-I receptoreiwitten op celmembraan alle cellen met celkern
 • MHC-II receptoreiwitten op macrofagen en B-cellen

Slide 19 - Slide

Antigenen indringer binden aan MHC-II receptoren --> Antigeen Presenterende Cel (APC)

Slide 20 - Slide

Cellulaire afweer
 • Rijping T-lymfocyten in thymus
 • Verschillende antigeen-specifieke receptoren
 • Receptoren op celmembraan

Slide 21 - Slide

APC bindt aan T-helpercel en activeert deze

Slide 22 - Slide

Geactiveerde T-lymfocyten delen zich

Slide 23 - Slide

Cytotoxische T-cellen ruimen geïnfecteerde cellen op

Slide 24 - Slide

Humorale afweer
 • Cytokinen T-helpercellen activeren B-lymfocyten
 • Antistoffen geproduceerd die in lichaamsvocht zitten

Slide 25 - Slide

B-lymfocyten ontwikkelen zich tot plasmacellen en B-geheugencellen

Slide 26 - Slide

Plasmacellen vormen antistoffen (immunoglobinen)

Slide 27 - Slide

Antistoffen maken indringer onschadelijk

Slide 28 - Slide

(A)specifieke afweer nog eens op een rijtje

Slide 29 - Slide

Slide 30 - Video

Slide 31 - Video

Slide 32 - Video

Slide 33 - Video

Basisstof 3
Immuniteit

Slide 34 - Slide

Leerdoel B3
5. Je kunt beschrijven op welke manieren immuniteit kan ontstaan.

Slide 35 - Slide

Slide 36 - Video

Slide 37 - Slide

Slide 38 - Slide

Slide 39 - Video

Slide 40 - Video

Slide 41 - Slide

Slide 42 - Slide

Slide 43 - Slide

Slide 44 - Video

Slide 45 - Video

Basisstof 4
Transplantatie en bloedtransfusie

Slide 46 - Slide

Leerdoel B4
6. Je kunt beargumenteren welke problemen kunnen ontstaan door antigenen bij transplantaties en bloedtransfusies en op welke wijze deze kunnen worden aangepakt.

Slide 47 - Slide

Slide 48 - Video

Transplantatie
 • Afstotingsreacties door MHC eiwitten celmembraan
 • Bij mens MHC-systeem: HLA, 7 loci met meerdere allelen op 6de chromosoom
 • Door HLA-systeem onderscheiden lymfocyten eigen cellen van lichaamsvreemde
 • Afstoting door cellulaire afweer

Slide 49 - Slide

Slide 50 - Video

ABO-systeem
 • Drie allelen
 • Antigen A, B of geen antigen
 • Celmembranen rode bloedcellen

Slide 51 - Slide

Antistoffen in bloedplasma

Slide 52 - Slide

Bloedtransfusie rode bloedcellen

Slide 53 - Slide

Resusfactor
 • Resusantigeen op celmembraan
 • Rh- kan antistof resusantigeen maken na contact Rh+ bloed
 • Eerste contact weinig antiresus
 • Tweede contact grote hoeveelheid antiresus

Slide 54 - Slide

Resuskindje

Slide 55 - Slide

Slide 56 - Video

Slide 57 - Video