12.3-1 Specifieke afweer deel 1

H12: Gezondheid
1 / 28
next
Slide 1: Slide
BiologieMiddelbare schoolhavoLeerjaar 5

This lesson contains 28 slides, with interactive quiz, text slides and 3 videos.

time-iconLesson duration is: 80 min

Items in this lesson

H12: Gezondheid

Slide 1 - Slide

H12 Gezondheid
12.1-1 Voorkomen is beter dan genezen (huid/ slijmvliezen)
12.2 Eigen afweer en antibiotica
12.3-1 Specifieke afweer deel 1
12.3-2 Specifieke afweer deel 2
12.4 Bloedgroepen
12.5 Als het misgaat (kanker/ virussen/ allergiën)
12.1-2 Bescherming bij planten

Slide 2 - Slide

Paragraaf 1 Dierenwelzijn
Paragraaf 12.3 Specifieke afweer - deel 1

Slide 3 - Slide

Doel en begrippen 12.3-1
Je leert hoe je lichaam ziekteverwekkers herkent en bestrijd

antigenen, B-lymfocyten, T-lymfocyten, MHC-II molecuul, antigeen presenterende cel (APC), T-helpercellen, antigeen receptor, antistoffen, antilichamen, immunoglobuline, plasmacellen, cytotoxische T-cellen, T-suppressorcellen

Slide 4 - Slide

Slide 5 - Video

Herkenning
Je witte bloedcellen (macrofagen en lymfocyten) kunnen stoffen herkennen aan de buitenkant van cellen en virussen. Die stoffen heten antigenen.

Slide 6 - Slide

Herkenning
Je witte bloedcellen weten welke antigenen in je lichaam thuishoren (van je eigen cellen en van je goede bacteriën, bijvoorbeeld in je darm) en dus ook welke er niet in thuis horen.

Slide 7 - Slide

Antigenen zijn altijd lichaamsvreemd
A
ja
B
nee

Slide 8 - Quiz

Fagocytose

Slide 9 - Slide

Slide 10 - Video

APC
Na fagocytose koppelt de macofaag
delen van de ziekteverwekker aan een
molecuul op het celmembraan: 
het MHC-II molecuul.
Hij wordt daarmee een Antigeen Presen-
terende Cel (APC). De APC gaat naar een
lympfeknoop of de milt

Slide 11 - Slide

T-helpercel
Inactieve T-helpercellen (Th-cellen) 
hebben een unieke antigeen-receptor.
Als een antigeen-receptor van een
T-helpercel past op het antigeen dat 
door de APC wordt gepresenteerd dan 
wordt deze Th-cel actief.

Slide 12 - Slide

T-helpercel
De Th-cel activatie is de eerste
stap in de specifieke afweer.

Slide 13 - Slide

Slide 14 - Video

Slide 15 - Slide

Slide 16 - Slide

Slide 17 - Slide

Slide 18 - Slide

Slide 19 - Slide

Tc cellen
De Tc-cellen (cytotoxische T cellen) herkennen lichaamscellen die geïnfecteerd zijn door een virus (en soms ook kankercellen).
Ze maken de cellen kapot door het celmembraan stuk te maken -> lysis (cel loopt leeg)

Slide 20 - Slide

Slide 21 - Slide

Slide 22 - Slide

Slide 23 - Slide

Slide 24 - Slide

Slide 25 - Slide

Plasmacellen
Plasmacellen maken antistoffen aan.
Antistoffen worden ook wel immunoglobulines genoemd of antilichamen.

Antistoffen binden aan de ziekteverwekker en maken deze dood en/ of maken deze makkelijk herkenbaar voor fagocyten.

Slide 26 - Slide

Slide 27 - Slide

Doel en begrippen 12.3-1
Je leert hoe je lichaam ziekteverwekkers herkent en bestrijd

antigenen, B-lymfocyten, T-lymfocyten, MHC-II molecuul, antigeen presenterende cel (APC), T-helpercellen, antigeen receptor, antistoffen, antilichamen, immunoglobuline, plasmacellen, cytotoxische T-cellen, T-suppressorcellen

Slide 28 - Slide