voorbehouden handelingen

1 / 19
next
Slide 1: Slide
VerzorgingMBOStudiejaar 1

This lesson contains 19 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 45 min

Items in this lesson

Slide 1 - Slide

wat zijn voorbehouden handelingen?

Slide 2 - Open question

Slide 3 - Slide

Slide 4 - Slide

een risicovolle handeling is altijd een voorbehouden handeling
A
klopt
B
klopt niet

Slide 5 - Quiz

Slide 6 - Slide

Slide 7 - Slide

Slide 8 - Slide

een patiënt mag de behandelingsovereenkomst zomaar beëindigen volgens de WGBO een arts niet.
A
juist
B
onjuist

Slide 9 - Quiz

Slide 10 - Slide

een zorginstelling hoeft geen klachtenregeling te hebben
A
juist
B
onjuist

Slide 11 - Quiz

Slide 12 - Slide

wanneer ben je bevoegd en wanneer bekwaam?

Slide 13 - Open question

Slide 14 - Slide

Slide 15 - Slide

Slide 16 - Slide

Slide 17 - Slide

Joris werkt als verpleegkundige. Hij verzorgd samen met een verzorgende IG de neus-maagsonde van een cliënt. Joris ziet dat de cliënt al weer goed zelfstandig kan eten. Daarom vraagt hij de verzorgende om maandagochtend de sonde te verwijderen. De verzorgende is hiervoor opgeleid en heeft dit al vaker gedaan.

Mag Joris de IG-er opdracht geven de neus-maagsonde te verwijderen?

A
ja, want de verzorgende is bekwaam in het verwijderen van een neus-maagsonde
B
ja, want het verwijderen van een neus-maagsonde is geen voorbehouden handeling.
C
nee, want een verzorgende IG mag geen voorbehouden handelingen uitvoeren
D
nee, want Joris mag geen opdracht geven tot het uitvoeren van voorbehouden handelingen.

Slide 18 - Quiz

verpleegkundige Harald werkt al 3 jaar in het ziekenhuis. Tijdens zijn opleiding heeft hij geleerd hoe hij een katheter moet inbrengen. Sinds een jaar werkt Harald op een afdeling waar hij nog nooit een katheter heeft hoeven plaatsen. Vandaag vraagt de arts hem om dit te doen bij een cliënt. Harald twijfelt of hij dit nog wel kan. Hij weet niet meer precies hoe dat moet.

Wat moet Harald doen?

A
de opdracht gewoon aannemen, want de arts is verantwoordelijk en hij vindt Harald bekwaam
B
de opdracht gewoon aannemen, want Harald heeft in de praktijk bewezen dat hij bekwaam is
C
de opdracht niet aannemen, want Harald is niet bevoegd meer naar een jaar
D
de opdracht niet aannemen, want Harald voelt zich niet bekwaam en is zelf verantwoordelijk

Slide 19 - Quiz