Hoofdstuk 1. Een eeuw van vernederingen

De geschiedenis van China
rijk van het midden
1 / 36
next
Slide 1: Slide
GeschiedenisMiddelbare schoolhavo, vwoLeerjaar 4

This lesson contains 36 slides, with interactive quizzes, text slides and 1 video.

time-iconLesson duration is: 45 min

Items in this lesson

De geschiedenis van China
rijk van het midden

Slide 1 - Slide

De geschiedenis van China

Slide 2 - Mind map

Keizertijd
China = Rijk van het midden. 中国
Tribuutverplichting
Belangrijke ambtenaren: Mandarijnen
Isolationisme
Keizers regeerden 
volgens het 
Hemels Mandaat 
Tianzi: Zoon des Hemels


Slide 3 - Slide

Confucius 551-479 v. Chr


 • Filosoof                  
 • Analecten             
 • Rituelen zijn belangrijk. Bijvoorbeeld voorouderverering
 • Confucius pleitte voor een krachtige centraal bestuurde staat
 • Hiërarchie speelt binnen het Confucianisme een grote rol

Slide 4 - Slide

Standbeeld van Confucius 

Slide 5 - Slide

Qin Dynastie 
De kortste dynastie, maar tegelijk ook de invloedrijkste.
Onder de Qin:
 • Sterke eenheid van het rijk
 • Er worden goede wegen aangelegd
 • Eenheid van maten en munten wordt ingevoerd

Slide 6 - Slide

Qin Shi Huangdi

Slide 7 - Slide

Qin Shi Huangdi, wreed heerser
 • Hield de bevolking onder de duim
 • Totalitaire vorst
 • Liet veel boeken verbranden
 • Wie niet meewerkte kreeg zware straffen

Slide 8 - Slide

Qin Dynastie ook bekend van :

Slide 9 - Slide

Het terracotta leger

Slide 10 - Slide

De Chinese muur

Slide 11 - Slide

De Ming dynastie 1368-1644
 • Regeren vanuit de Verboden Stad
 • In 1406 werd begonnen met de bouw
 • In totaal 768 gebouwen

Slide 12 - Slide

Alleen toegankelijk voor de Keizer en zijn familie en voor zijn medewerkers

Slide 13 - Slide

Voorouderverering, gehoorzaamheid ouders, hiërarchie, orde, deugd, hard werken, Yin Yang, beheersing van het lichaam

Slide 14 - Slide

In 1644 komen de Mantsjoes aan de macht!
 • Komen uit Mantsjoerije
 • Qing dynastie
 • Werden door de Chinezen gezien als buitenlanders

Slide 15 - Slide

Mannen droegen hun haar in een staart.

Slide 16 - Slide

Wat betekent het Moderne Imperialisme?

Slide 17 - Open question

Modern Imperialisme in China
Modern Imperialisme in China
Europa was op zoek naar grondstoffen
Alleen handel met Canton

Slide 18 - Slide

Opiumhandel

Slide 19 - Slide

Opium werd gebruikt als medicijn
 • Opium is een drug, die zeer verslavend is.
 • Britse invoer vooral na 1800
 • Invoer neemt sterk toe
 • 200 kisten voor 1800
 • 1837: 20.000 kisten!

Slide 20 - Slide

Gevolg: De Opiumoorlogen!

Slide 21 - Slide

1e opiumoorlog 1839-1842
 • Gevolg: Nederlaag China
 • De vrede van Nanking
 • Hong Kong wordt Brits
 • Instelling van verdragshavens! (zijn Brits)

Slide 22 - Slide

2e Opiumoorlog 1858-1860
 • Wederom verlies voor China
 • Het zomerpaleis van de keizer wordt voor straf verwoest
 • Dit voormalige paleis ligt er nog steeds verwoest bij

Slide 23 - Slide

Slide 24 - Video

Het zomerpaleis na de Tweede Opiumoorlog

Slide 25 - Slide

Beweging voor Zelfversterking
 • Overnemen Westerse techniek
 • Leren van buitenlandse talen (vertaalscholen)
 • Modernisering van het leger
 • Keizerin Cixi moet niet veel van deze moderniseringen hebbenSlide 26 - Slide

Keizerin Cixi: sterk anti-westers

Slide 27 - Slide

Japans-Chinese oorlog 1894

Slide 28 - Slide

Vernedering voor China
 • Gevolgen:
 • China moest gebieden afstaan aan Japan (o.a. Taiwan)
 • Veel geld betalen

Slide 29 - Slide

Eind 19 eeuw verdeling van China

Slide 30 - Slide

Veel gebieden in handen van Westerse landen.

Slide 31 - Slide

1899 Bokser Opstand. Veel doden onder westerlingen. O.a. bisschop Ferdinand Hamer uit Nijmegen.

Slide 32 - Slide

Oorzaken van de Boxer opstand
 •  Anti-westerse gevoelens
 • Wantrouwen richting zendelingen
 • Boosheid en frustratie hoe het westen met China omgingSlide 33 - Slide

Gevolgen Boxeropstand
 • De Boxers belegeren 55 dagen de ambassadewijk in Beijing.
 • Er komt een internationale troepenmacht om de Boxers te bestrijden.
 • Uiteindelijk worden de Boxers door het Westen verslagen.

Slide 34 - Slide

De Boxers worden verslagen

Slide 35 - Slide

In 1963 verscheen deze film. Hij gaat over de 55 dagen dat Beijing werd belegerd door de Boxers.

Slide 36 - Slide