4.4 Zenuwstelsel

Zenuwstelsel 
1 / 31
next
Slide 1: Slide
BiologieMiddelbare schoolvmbo b, kLeerjaar 3

This lesson contains 31 slides, with interactive quizzes, text slides and 1 video.

time-iconLesson duration is: 30 min

Items in this lesson

Zenuwstelsel 

Slide 1 - Slide

Leerdoelen
  • Je moet in een afbeelding van het zenuwstelsel de delen kunnen benoemen.
  • Je moet de werking van het zenuwstelsel kunnen beschrijven.
  • Je moet kunnen beschrijven hoe de hersenen zijn opgebouwd.

Slide 2 - Slide

Zenuwstelsel
Prikkels
Zintuigen -> informatie
Impulsen via de zenuwen
Bewustwording in hersenen
reactie of niet

Slide 3 - Slide

Kabel met isolatie
Zenuw

Slide 4 - Slide

Zenuw

Slide 5 - Slide

Slide 6 - Slide

Typen zenuwcellen

Slide 7 - Slide

Slide 8 - Video

Een zenuwcel

1. Korte uitloper

2. Cellichaam

3. Celkern

4. Lange uitloper

5. Isolatie


Slide 9 - Slide

Gevoelszenuwcel

Impuls loopt van een zintuig naar het centrale zenuwstelsel


Slide 10 - Slide

Schakelcel

Verwerken de impulsen in het centrale zenuwstelsel

De cel ligt in het geheel in het centrale zenuwstelsel

Slide 11 - Slide

Bewegings
zenuwcel

Geven impulsen van het centrale zenuwstelsel door naar spieren of klieren

Het cellichaam ligt in het centrale zenuwstelsel

Het aansturen van spieren 

en klieren

Slide 12 - Slide

Typen zenuwcellen

Slide 13 - Slide

opdrachten
Maak de opdrachten van 4.4 tot en met 15

Slide 14 - Slide

Zenuwstelsel deel 2

Slide 15 - Slide

Doelstelling
  • Je moet in een afbeelding van het zenuwstelsel de delen kunnen benoemen.
  • Je moet de werking van het zenuwstelsel kunnen beschrijven.
  • Je moet kunnen beschrijven hoe de hersenen zijn opgebouwd.

Slide 16 - Slide

Typen zenuwcellen

Slide 17 - Slide

Slide 18 - Slide

Ruggenmerg

Slide 19 - Slide

Hoe zitten je hersenen in elkaar?

Hersenen bestaan uit drie delen:


- grote hersenen

- kleine hersenen

- hersenstam

Slide 20 - Slide

Bouw, ligging en functie van delen van het centraal zenuwstelsel. 

- grote hersenen: bewustzijn, zintuiglijke waarneming en bewuste beweging, zien, praten, voelen
- kleine hersenen: coördinatie van bewegingen (= volgorde), evenwicht
- hersenstam: verbinding tussen grote hersenen en ruggenmerg en verzorgen onbewuste levens-processen (hartslag, adem reflexen)

Slide 21 - Slide

Welke namen staan er op 1, 2 en 3?
A
Hersenen, ruggenmerg, zenuw
B
Brein, ruggenwervel, zenuwen
C
Hersenen, ruggenwervel, zenuw
D
Brein, ruggenmerg, arm zenuw

Slide 22 - Quiz

Hersenen
Ruggenmerg
Centrale zenuwstelsel
Zenuwstelsel
Zenuwen

Slide 23 - Drag question

1. prikkel
2.
3.
4.
5. 
6. waarneming
hersenen
zintuig
zenuw
impuls

Slide 24 - Drag question

Welke zenuw zie
je op de afbeelding?
A
Bewegingszenuw
B
Gemengde zenuw
C
Gevoelszenuw

Slide 25 - Quiz

Via welke route gaat een prikkel naar de hersenen?
A
prikkel -> impuls -> zenuw -> hersenen
B
prikkel -> zintuig -> impuls -> zenuw -> hersenen
C
prikkel -> zenuw -> impuls -> hersenen
D
prikkel -> zintuig -> zenuw -> impuls -> hersenen

Slide 26 - Quiz

Hoe heet de zenuw op de plaats bij letter c?
A
gemengde zenuw
B
gevoelszenuw
C
bewegingszenuw

Slide 27 - Quiz

Dit is een ...
A
Bewegingszenuwcel
B
Gevoelszenuwcel
C
Schakelcel
D
Zenuw

Slide 28 - Quiz


Dit is een ...
A
Bewegingszenuwcel
B
Gevoelszenuwcel
C
Schakelcel
D
Zenuw

Slide 29 - Quiz

Over welk soort zenuw gaat de prikkel?
(van oog naar hersenen)
A
gevoelszenuw
B
bewegingszenuw

Slide 30 - Quiz

huiswerk
maak de opdrachten tot en met 28

Slide 31 - Slide