Bio H4 Th5 Bs3 Zenuwstelsel

Het zenuwstelsel
1 / 49
next
Slide 1: Slide
BiologieMiddelbare schoolhavoLeerjaar 4

This lesson contains 49 slides, with interactive quizzes and text slides.

Items in this lesson

Het zenuwstelsel

Slide 1 - Slide

Na deze basisstof kun je...
 • De bouw en werking van het zenuwstelsel beschrijven
 • Het zenuwstelsel indelen op zowel bouw als functie
 • De bouw van een zenuwcel beschrijven
 • 3 typen zenuwcellen noemen met hun kenmerken
 • 3 typen zenuwen met hun kenmerken onderscheiden
 • De bouw en functie van delen van de hersenen benoemen
 • De bouw van het ruggenmerg beschrijven


Slide 2 - Slide

Prikkel = een invloed uit de omgeving. 
Zoals:
Licht, geur of geluid
Impuls = een elektrisch signaaltje

Slide 3 - Slide

Functie van het zenuwstelsel = doorgeven en verwerken van impulsen

Slide 4 - Slide

Hersenstam
Ruggenmerg
Omgeving
Zintuig
Zenuw
Hersenen
Prikkels
Impulsen

Slide 5 - Slide

Je hand raakt iets kouds aan. Zintuigcellen in je hand maken daarom impulsen aan. Welke route nemen deze impulsen?
Zintuig
Zenuw
Hersenen
Hersen-stam
Ruggen-merg

Slide 6 - Drag question

Een zintuig reageert op _ _ _ uit de omgeving
A
Impulsen
B
Prikkels
C
Zenuwen

Slide 7 - Quiz

Zenuw
Hersenstam
Ruggenmerg
Omgeving
Zintuig
Zenuw
Hersenen
Prikkels
Impulsen
Spier of klier

Slide 8 - Slide

Zenuw
Hersenstam
Ruggenmerg
Omgeving
Zintuig
Zenuw
Hersenen
Prikkels
Impulsen
Spier of klier

Slide 9 - Slide

Zenuw
Hersenstam
Ruggenmerg
Zenuw
Hersenen
Het zenuwstelsel bestaat uit: hersenen (Grote en kleine), Hersenstam, ruggenmerg en zenuwen

Slide 10 - Slide

Slide 11 - Slide

Zenuw
Hersenstam
Ruggenmerg
Zenuw
Hersenen
Het centrale zenuwstelsel bestaat uit: hersenen (Grote en kleine), Hersenstam, ruggenmerg 

Slide 12 - Slide

Het zenuwstelsel bestaat uit:
Centrale zenuwstelsel
Perifere zenuwstelsel
-Hersenen (grote en kleine)
-Ruggenmerg
-Hersenstam
Zenuwen

Slide 13 - Slide

Zenuwen geleiden impulsen
-Van een zintuig naar het centrale zenuwstelsel
-Van het centrale zenuwstelsel naar spieren en klieren

Slide 14 - Slide

Zenuwen horen bij het zenuwstelsel
A
Juist
B
Onjuist

Slide 15 - Quiz

Zenuwen horen bij het centrale zenuwstelsel
A
Juist
B
Onjuist

Slide 16 - Quiz

Wat hoort bij het centrale zenuwstelsel?
A
Ruggenmerg
B
Spieren
C
Zintuigen
D
Zenuwen

Slide 17 - Quiz

Doel van een zenuwcel = impulsen doorgeven

Er zijn 3 typen zintuigcellen, ieder met een eigen richting van de impulsen

Slide 18 - Slide

Bouw van een zenuwcel
Cellichaam, met o.a. celkern en cytoplasma

Uitlopers
      - uitlopers richting cellichaam     = dendriet
      - uitlopers van het cellichaam af = axon

Slide 19 - Slide

Impulsen doorgeven
 • Van zintuigen naar het centrale zenuwstelsel  
 •           -Gevoelszenuwcel
 • Binnen het centrale zenuwstelsel
 •           -Schakelcel
 • Van het centrale zenuwstelsel naar een spier of klier
 •           -Bewegingszenuwcel

Slide 20 - Slide

Hersenstam
Ruggenmerg
Zintuig
Zenuwcel
Hersenen
Impulsen
Gevoelszenuwcel (sensorische zenuwcel)

Slide 21 - Slide

Impulsen doorgeven
 • Van zintuigen naar het centrale zenuwstelsel  
 •           -Gevoelszenuwcel

Slide 22 - Slide

Gevoelszenuwcel
 • Impulsen van zintuig naar CZ
 • Cellichaam vlakbij CZ
 • Eén lange uitloper (dendriet) naar cellichaam tóe
Aantekening

Slide 23 - Slide

Impulsen doorgeven


 • Binnen het centrale zenuwstelsel
 •           -Schakelcel
 •  

Slide 24 - Slide

Hersenstam
Ruggenmerg
Hersenen
Impulsen
Schakelcel

Slide 25 - Slide

Schakelcel
 • Impulsen binnen het CZ
 • Hele cel in het CZ
 • Vele korte uitlopers
Aantekening

Slide 26 - Slide

Impulsen doorgeven
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Van het centrale zenuwstelsel naar een spier of klier
 •           -Bewegingszenuwcel

Slide 27 - Slide

Bewegingszenuwcel
Ruggenmerg
Hersenen
Spier of klier
Hersenstam

Slide 28 - Slide

Bewegingszenuwcel (motorische zenuwcel)
 • Impulsen van het CZ naar spier of klier
 • Cellichaam in het CZ
 • Eén lange uitloper (axon) van het cellichaam áf
Aantekening
Spier of klier

Slide 29 - Slide

Slide 30 - Slide

Overzicht 3 typen zenuwcellen
1 lange dendriet + korte axon
Dendrieten + 1 lange axon
Gevoelszenuwcel / sensorische zenuwcel
Bewegingszenuwcel / motorische zenuwcel

Slide 31 - Slide

De schildklier is geactiveerd door een impuls, via wat voor zenuwcel zal die impuls zijn gebracht?
A
Gevoelszenuwcel
B
Schakelcel
C
Bewegingszenuwcel

Slide 32 - Quiz

Een impuls gaat van het oor richting de hersenen. Via welke zenuwcel zal deze impuls als eerste gaan?
A
Gevoelszenuwcel
B
Schakelcel
C
Bewegingszenuwcel

Slide 33 - Quiz

Het cellichaam van een zenuwcel ligt buiten het centrale zenuwstelsel (CZ). Wat voor type cel is dit?
A
Gevoelszenuwcel
B
Schakelcel
C
Bewegingszenuwcel

Slide 34 - Quiz

Halverwege het ruggenmerg is een impuls al 3x van de ene naar de andere zenuwcel gegaan, wat voor type cellen zullen dat zijn?
A
Gevoelszenuwcel
B
Schakelcel
C
Bewegingszenuwcel

Slide 35 - Quiz

Welke zenuwcel heeft een cellichaam in het CZ, maar heeft ook een lange axon daarbuiten
A
Gevoelszenuwcel
B
Schakelcel
C
Bewegingszenuwcel

Slide 36 - Quiz

Zenuw = een bundel uitlopers van zenuwcellen
Aantekening

Slide 37 - Slide

Bouw van een zenuw
Om iedere zenuwcel uitloper zit een isolerend laagje: zorgt voor snelheid en isolatie
Om een zenuw zit een beschermlaagje van bindweefsel
Aantekening

Slide 38 - Slide

Zenuw
Hersenstam
Ruggenmerg
Omgeving
Zintuig
Zenuw
Hersenen
Prikkels
Impulsen
Spier of klier

Slide 39 - Slide

Zenuw
Hersenstam
Ruggenmerg
Zenuw
Hersenen
       Zenuw
Zintuigen en spieren/klieren in je hoofd

Slide 40 - Slide

Ruggenmerg
Verbind zenuwen met de hersenen

Ligt in het wervelkanaal: Begint bij hersenstam, eindigt bij de lendenwervels

Slide 41 - Slide

Ruggenmerg

Tussen twee wervels aan elke kant ontspringen zenuwen

Slide 42 - Slide

Grijze en witte stof
Grijze stof: -midden
-Schakelcellen en cellichaam bewegingscellen

Witte stof: -buitenkant
-Uitlopers (isolerend laagje zorgt voor witte kleur)
Aantekening

Slide 43 - Slide

Zenuwcellen in ruggenmerg

Slide 44 - Slide

Zenuwknoop
Rugzijde (!)
Hierin liggen cellichamen gevoelszenuwcellen

Slide 45 - Slide

Bewegingszenuwcel
schakelcel
ruggenmerg
Gevoelszenuwcel

Slide 46 - Drag question

Waar bestaat het buitenste gedeelte van het ruggenmerg uit?
A
Witte stof
B
Grijze stof

Slide 47 - Quiz

Met welk nummer is de grijze stof in het ruggenmerg weergegeven?
A
6
B
7
C
8
D
9

Slide 48 - Quiz

Waar liggen de cellichamen van schakelcellen en bewegingszenuwcellen?
A
in de witte stof (schors)
B
in de grijze stof (merg)

Slide 49 - Quiz