Thema 6. BS 2. Voedselrelaties

Basisstof 2. Voedselrelaties
1 / 35
next
Slide 1: Slide
BiologieMiddelbare schoolvmbo k, g, tLeerjaar 2

This lesson contains 35 slides, with interactive quizzes, text slides and 2 videos.

time-iconLesson duration is: 50 min

Items in this lesson

Basisstof 2. Voedselrelaties

Slide 1 - Slide

Lesdoelen
Einde van de les ken je de volgende begrippen:
 • planteneters, vleeseters, alleseters, afvaleters,
 • voedselketen, voedselweb,
 • producenten, consumenten, reducenten.

Einde van de les weet je het verschil tussen een voedselweb en een voedselketen en je kent de niveaus van consumeren.

Slide 2 - Slide

Abiotische factoren
Biotische factoren

Slide 3 - Drag question

Welk organisatieniveau uit de ecologie is zichtbaar op de afbeelding?
A
Individu
B
Populatie
C
Levensgemeenschap
D
Ecosysteem

Slide 4 - Quiz

Dieren eten verschillende dingen
Deze dieren eten alleen plantaardig voedsel (planten, grassen etc.) ze horen bij de groep 'planteneters'.
Leeuwen jagen op andere dieren voor hun voedsel, het zijn echte 'vleeseters'.
Een dode plant of dier worden gebruikt als voedsel voor de 'afvaleters' zoals de regenworm
Deze varkens eten net als de mens zowel planten en dieren. Ze worden 'alleseters' genoemd.

Slide 5 - Slide

Planteneter
Vleeseter
Alleseter
Afvaleter

Slide 6 - Drag question

2

Slide 7 - Video

00:14
Het konijn is een
A
planteneter
B
vleeseter
C
alleseter
D
afvaleter

Slide 8 - Quiz

00:26
De adelaar is een
A
planteneter
B
vleeseter
C
alleseter
D
afvaleter

Slide 9 - Quiz

Voedselketen en Voedselweb
Kever eet plantaardig materiaal en is dus een planteneter
De specht eet in deze voedselketen de kever, maar de specht eet ook noten en zaden en is daarom een alleseter.
De grote ransuil eet de specht en is een vleeseter

Slide 10 - Slide

Verschil
Een voedselweb zijn
meerdere voedsel-
ketens die met el-
kaar samenhangen.

Slide 11 - Slide

Voedselweb of voedselketen?
A
Voedselweb
B
Voedselketen

Slide 12 - Quiz

Voedselweb of voedselketen?
A
Voedselweb
B
Voedselketen

Slide 13 - Quiz

Voedselweb of voedselketen?
A
Voedselweb
B
Voedselketen

Slide 14 - Quiz

Termen
 • Producenten
 • Consumenten
 • Reducenten

Consumenten van
de 1e, 2e, 3e orde.
(enz.)
Consumenten zijn dieren die planten of andere dieren eten.
Planten maken met behulp van fotosynthese glucose aan. Planten zijn de basis voor alle voedselketens en worden daarom producenten genoemd.
Bacteriën en schimmels eten de resten op die de afvaleters achterlaten, zie worden reducenten genoemd.
De dieren die planten eten in de afbeelding (bijvoorbeeld de muis) zijn consumenten van de 1e orde. Zij eten de producenten. Wanneer deze dieren worden opgegeten door andere dieren dan zijn dat consumenten van de 2e orde (bijvoorbeeld de vos).

Slide 15 - Slide

Producent, Consument of Reducent?
A
Producent
B
Consument
C
Reducent

Slide 16 - Quiz

Producent, Consument of Reducent?
A
Producent
B
Consument
C
Reducent

Slide 17 - Quiz

Producent, Consument of Reducent?
A
Producent
B
Consument
C
Reducent

Slide 18 - Quiz

Het konijn is een ....
A
Consument van de eerste orde
B
Consument van de tweede orde
C
Consument van de derde orde
D
Consument van de eerste en tweede orde

Slide 19 - Quiz

De uil is een ....
A
Consument van de eerste orde
B
Consument van de tweede orde
C
Consument van de derde orde
D
Consument van de eerste en tweede orde

Slide 20 - Quiz

De vogel (kite) is een ....
A
Consument van de eerste orde
B
Consument van de tweede orde
C
Consument van de derde orde
D
Consument van de eerste en tweede orde

Slide 21 - Quiz

Zelfstandige verwerking
 • Lezen blz 81 t/m 84 (tekstboek)
 • Maken opgaven 5 t/m 10 op blz. 49 + 50 (opgavenboek)
 • Plusopdracht

Slide 22 - Slide

Plusopdracht
De wolven van Yellowstone nationaal park (VS)

Slide 23 - Slide

Groepsopdracht
 • Maak groepen van 4 personen
 • Er volgt een film met vragen
 • Overleg eerst met je groep en geef dan een gezamenlijk antwoord op de vraag.

Slide 24 - Slide

5

Slide 25 - Video

00:20
Welke kenmerken horen bij de wolf?
A
Planteneter + laag in de voedselketen
B
Planteneter + hoog in de voedselketen
C
Vleeseter + laag in de voedselketen
D
Vleeseter + hoog in de voedselketen

Slide 26 - Quiz

01:24
Wat was het effect van de overvloed aan herten in het nationale park?

Slide 27 - Open question

03:00
Welke dieren profiteren van de aanwezigheid van de wolf? (Noem er 4)

Slide 28 - Open question

04:03
Hoe veranderen de wolven het landschap?

Slide 29 - Open question

04:21
Ga op internet op zoek naar de huidige stand van de wolven in Yellowstone, geef als antwoord welke bron je hebt gebruikt.

Slide 30 - Open question

Individuele vraag!
Hoe verliep de samenwerking in de groep? + waarom ging het goed of niet goed?

Slide 31 - Open question

Lesdoelen
Einde van de les ken je de volgende begrippen:
 • planteneters, vleeseters, alleseters, afvaleters,
 • voedselketen, voedselweb,
 • producenten, consumenten, reducenten.

Einde van de les weet je het verschil tussen een voedselweb en een voedselketen en je kent de niveaus van consumeren.

Slide 32 - Slide

Wat heb je deze les geleerd?

Slide 33 - Mind map

Waar wil je nog meer uitleg of informatie over?

Slide 34 - Open question

Volgende lessen
 • Kringlopen
 • Piramides
 • Populaties
 • Successie
 • Aanpassingen

Slide 35 - Slide