Egypte - Leven na de dood

Cultuur in het Oude Egypte
NATUUR & GODEN

Deze les gaan jullie onderzoeken hoe de mensen in het vroegere Egypte omgingen met natuurverschijnselen.
1 / 37
next
Slide 1: Slide
GeschiedenisSecundair onderwijs

This lesson contains 37 slides, with interactive quizzes, text slides and 3 videos.

Items in this lesson

Cultuur in het Oude Egypte
NATUUR & GODEN

Deze les gaan jullie onderzoeken hoe de mensen in het vroegere Egypte omgingen met natuurverschijnselen.

Slide 1 - Slide

Leerdoel
Aan het einde van deze les kun je

  1. uitleggen hoe de Egyptenaren natuurverschijnselen verklaarden.

  2. uitleggen hoe de Egyptenaren de natuur hoopten te beïnvloeden.

  3. vertellen hoe Egyptenaren hun idee over leven na de dood uitdrukten.

Slide 2 - Slide

Onderzoeksvraag 1
Hoe verklaarden de Egyptenaren natuurverschijnselen?

Slide 3 - Slide

Opdracht 1: Hoe verklaarden ze de overtroming van de Nijl en
                       de beweging van de zon?
Lees de tekst in je lwb op p 116 en vul de tabel in op p 117.Nijlgod HapiWaterval Nijl

Slide 4 - Slide

Zet een foto van de ingevulde tabel hier.

Slide 5 - Open question

Wat is een mythe?

Beschrijf met één zin. Laat deze woorden je helpen: natuur - goden-verklaren-verhalen

Slide 6 - Open question

Vergelijk de visies over de beweging van de zon en zet de foto van de ingevulde tabel hier. (LWB p 117)

Slide 7 - Open question

SCARABEE

Slide 8 - Slide

BESLUIT p118

- Vul de tabel in en plaats de foto hier.

Slide 9 - Open question

Opdracht 2: Waarom speelden dieren een belangrijke rol in
                       de Egyptische religie?
Gebruik je lwb op p 119 om de slides bij deze opdracht te maken.                                             Bastet :  Egyptische kattengodin

Slide 10 - Slide

Welke van de volgende zinnen tonen de 'natuurgodsdienst' van de Egyptenaren aan?
(Meer dan één juist antwoord.)
A
Mensen geloven dat goden de natuurverschijnselen aansturen.
B
Wetenschappers onderzochten de natuurverschijnselen.
C
Mensen vertellen mythes om natuurverschijnselen te verklaren.
D
Mensen willen met offers natuurverschijnselen beïnvloeden.

Slide 11 - Quiz

Zoek uit welke rol dieren speelden in de Egyptische mythologie.
Op de volgende slide vind je de 'goddelijke' versie van de dieren in de tabel van je lwb op p 119
Schrijf letter en cijfer van de opdracht op p 119 onder het juiste dier . Op de VOLGENDE SLIDE dus!

Slide 12 - Slide


Slide 13 - Open question

Natuurgodsdienst
jodendom
christendom
islam
één god
monotheïsme
polytheïsme

Verschillende 
goden

Slide 14 - Drag question

Opdracht 3: Wat gebeurde na de dood volgens de Egyptenaren?


Bekijk eerst het filmpje over de mythe van Osiris op de volgende slide en klik dan verder.

Slide 15 - Slide

Slide 16 - Video

Welke boodschap over leven op aarde
zit er in de mythe van Osiris?
A
Na de dood houdt alles op.
B
Er is leven na de dood.

Slide 17 - Quiz

Neem je lwb erbij op p 120-121 en lees de uitleg bij de afbeelding.
De vragen op die blz hoef je NIET te beantwoorden. Wel die op de volgende slides.

Slide 18 - Slide

Op de dodenboeken kun je zien dat de 'overledene' een test moest ondergaan voor hij eeuwig mocht verder leven.
Wat hield die test in?

Slide 19 - Open question

De Egyptenaren haalden inspiratie voor het idee dat het leven na de dood verder ging uit de natuur.
Geef ook eens een voorbeeld van een natuurverschijnsel dat weggaat maar ook telkens weer terugkeert.

Slide 20 - Open question

Egyptenaren dachten dat de ziel het lichaam verliet bij het sterven en eventueel zou terugkeren. Daarom moest het lichaam van de overledene bewaard worden: hoe werd dat gedaan? Antwoord met 1 woord.

Slide 21 - Open question

Onderzoeksvraag 1 --> Besluit lwb p
Hoe verklaarden de Egyptenaren natuurverschijnselen?
Luister naar het besluit en typ hieronder de woorden
ik' puntje puntje zei..

Slide 22 - Open question

Opdracht 4:
Hoe en waarom mummificeerden de Egyptenaren hun overledenen?
                    
Maak  eerst de opdracht in je lwb op p 122 en 123. 

Op de volgende slide vind je een clipje waar de mummificatie nog eens getoond wordt.
Nu en dan stopt de clip en dan moet je het nummer van de bijhorende stap op 122 invullen. 


Slide 23 - Slide

8

Slide 24 - Video

00:11
Welke stap is dit?
Noteer het nummer van de stap uit p 122

Slide 25 - Open question

00:17
Waarom lieten ze het hart zitten?

A
Het hart is het centrum van alles: gevoel en intelligentie.
B
Zonder hart kan de overledene niet terug.
C
Het hart kan niet rotten.

Slide 26 - Quiz

00:21
Wat gebeurt met de hersenen?
Welke stap is dat op p 122?

Slide 27 - Open question

00:39
Waarom wordt het lichaam 40 dagen in zout bewaard?
Welke stap is dat op p 122?

Slide 28 - Open question

00:49
Wat werd met de ingewanden gedaan?
Welke stap op p 122?

Slide 29 - Open question

01:01
Wat is een amulet?
Welke stap in p122?

Slide 30 - Open question

01:37
Van welk materiaal is de sarcofaag gemaakt?
Welke stap op p122?

Slide 31 - Open question

01:42
Waarom werd het dodenboek meegegeven naar de onderwereld?
Weet je het niet meer? Spiek dan op p 120-121

Slide 32 - Open question

Nog even het lied beluisteren zonder opdrachten?
Dat kan op de volgende slide!

Slide 33 - Slide

0

Slide 34 - Video

Zo! Je bent er voor deze week. 
Oefen gerust nog een beetje de studieset op Quizlet.

Zie volgende slide!


Slide 35 - Slide

Slide 36 - Link


Einde van deze les.

Slide 37 - Slide