Egypte - Natuur en goden

NATUUR & GODEN
Cultuur in het Oude Egypte
In deze les gaan jullie onderzoeken hoe mensen in het
 'Oude Egypte' omgingen met natuurverschijnselen.
1 / 14
next
Slide 1: Slide
GeschiedenisSecundair onderwijs

This lesson contains 14 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 45 min

Items in this lesson

NATUUR & GODEN
Cultuur in het Oude Egypte
In deze les gaan jullie onderzoeken hoe mensen in het
 'Oude Egypte' omgingen met natuurverschijnselen.

Slide 1 - Slide

Leerdoel
Aan het einde van deze les kun je

  1. uitleggen hoe de Egyptenaren natuurverschijnselen verklaarden.

  2. uitleggen hoe de Egyptenaren de natuur hoopten te beïnvloeden.

  3. vertellen hoe Egyptenaren hun idee over leven na de dood uitdrukten.

Slide 2 - Slide

Onderzoeksvraag 1
Hoe verklaarden de Egyptenaren natuurverschijnselen?

Slide 3 - Slide

Opdracht 1: Hoe verklaarden ze de overtroming van de Nijl en
                       de beweging van de zon?
Lees de tekst in je lwb op p 116 en vul de tabel in op p 117.Nijlgod HapiWaterval Nijl

Slide 4 - Slide

Zet een foto van de ingevulde tabel hier.

Slide 5 - Open question

Wat is een mythe?

Beschrijf met één zin. Laat deze woorden je helpen: natuur - goden-verklaren-verhalen

Slide 6 - Open question

Vergelijk de visies over de beweging van de zon en zet de foto van de ingevulde tabel hier. (LWB p 117)

Slide 7 - Open question

SCARABEE

Slide 8 - Slide

BESLUIT p118

- Vul de tabel in en plaats de foto hier.

Slide 9 - Open question

Opdracht 2: Waarom speelden dieren een belangrijke rol in
                       de Egyptische religie?
Gebruik je lwb op p 119 om de slides bij deze opdracht te maken.                                             Bastet :  Egyptische kattengodin

Slide 10 - Slide

Welke van de volgende zinnen tonen de 'natuurgodsdienst' van de Egyptenaren aan?
(Meer dan één juist antwoord.)
A
Mensen geloven dat goden de natuurverschijnselen aansturen.
B
Wetenschappers onderzochten de natuurverschijnselen.
C
Mensen vertellen mythes om natuurverschijnselen te verklaren.
D
Mensen willen met offers natuurverschijnselen beïnvloeden.

Slide 11 - Quiz

Zoek uit welke rol dieren speelden in de Egyptische mythologie.
Op de volgende slide vind je de 'goddelijke' versie van de dieren in de tabel van je lwb op p 119
Schrijf letter en cijfer van de opdracht op p 119 onder het juiste dier . Op de VOLGENDE SLIDE dus!

Slide 12 - Slide


Slide 13 - Open question

Natuurgodsdienst
jodendom
christendom
islam
één god
monotheïsme
polytheïsme

Verschillende 
goden

Slide 14 - Drag question