H14 Kracht en beweging KB

H14 Kracht en beweging

H14.1 Eenparige beweging
1 / 40
next
Slide 1: Slide
NatuurkundeMiddelbare schoolvmbo kLeerjaar 4

This lesson contains 40 slides, with text slides and 1 video.

time-iconLesson duration is: 45 min

Items in this lesson

H14 Kracht en beweging

H14.1 Eenparige beweging

Slide 1 - Slide

This item has no instructions

Omrekenen
van m/s naar km/h en van km/h naar m/s

Slide 2 - Slide

This item has no instructions

Eenparige beweging
Een beweging waarvan de snelheid constant blijft

Slide 3 - Slide

This item has no instructions

De eenparige beweging

Bij een eenparige beweging verandert de snelheid niet: die blijft de hele tijd constant. Als je de gemiddelde snelheid kent, weet je meteen hoe groot de snelheid op elk moment van de beweging was. Bij een eenparige beweging geldt dus: 

Slide 4 - Slide

This item has no instructions

De eenparige beweging

In deze formule staat v voor de snelheid op elk (!) moment van de beweging en t voor de tijd die nodig was voor het afleggen van de afstand s. 

Slide 5 - Slide

This item has no instructions

Het (s,t)-diagram van een eenparige beweging

Slide 6 - Slide

This item has no instructions

s - t  diagram
s (m) is afstand in meters
t is tijd in seconden

Kun je vertellen wat er met de lijn gebeurt als het voorwerp sneller gaat? 
En wat gebeurt er als het voorwerp langzamer gaat?

Slide 7 - Slide

This item has no instructions

Het (v,t)-diagram van een eenparige beweging.

Slide 8 - Slide

This item has no instructions

v - t  diagram
v is de snelheid in meters/seconde
t is tijd in seconden

Kun je vertellen wat er gebeurt met de lijn als het voorwerp steeds sneller zou bewegen?
En als het voorwerp steeds langzamer zou bewegen?

Slide 9 - Slide

This item has no instructions

H14 Kracht en beweging

H14.2 Versnellen en vertragen

Slide 10 - Slide

This item has no instructions

Versnelde beweging

Slide 11 - Slide

This item has no instructions

Eenparige beweging

Slide 12 - Slide

This item has no instructions

Vertraagde beweging

Slide 13 - Slide

This item has no instructions

Versnelde beweging
Een beweging waarvan de snelheid steeds groter wordt

Slide 14 - Slide

This item has no instructions

Eenparig versneld
Bij een eenparig versnelde beweging neemt de snelheid per seconde gelijkmatig toe. Je kunt dan de afstand die de auto tijdens de versnelling aflegt uitrekenen met: s = vgem x t

De gemiddelde snelheid tijdens de versnelling kun je berekenen met: vgem = (vb+ ve) : 2

Slide 15 - Slide

This item has no instructions

Afstand tijdens versnelling berekenen
Een auto passeert het bord 'einde bebouwde kom'. De automobilist drukt het gaspedaal in. In 4,5 seconden loopt de snelheid op van 50 naar 80 km/h. Je mag ervan uitgaan dat de beweging eenparig versneld is.  Bereken hoe groot de afgelegde weg van de auto is tijdens deze versnelling.
Uitwerking in 5 stappen:
1) vgem65 km/h = 18,06 m/s       t = 4,5 s
2) s = ? 
3) s = v(gem) x t
4) s = 18,06 m/s x 4,5 s 
5) s = 81,25 m 


Slide 16 - Slide

This item has no instructions

vertraagde beweging
Een beweging waarvan de snelheid steeds kleiner wordt.

Slide 17 - Slide

This item has no instructions

Eenparig vertraagd
Bij een eenparig vertraagde beweging neemt de snelheid per seconde gelijkmatig af. 

Je kunt dan de afstand die de auto tijdens de vertraging aflegt uitrekenen met: s = v(gem) x t


De gemiddelde snelheid tijdens de versnelling kun je berekenen met: 
v(gem) = (Vbbeginsnelheid + eindsnelheid) : 2

Slide 18 - Slide

This item has no instructions

Gemiddelde snelheid berekenen
Een auto passeert het bord 'einde bebouwde kom'. De automobilist drukt het rempedaal in. In 4,5 seconden loopt de snelheid terug van 80 naar 50 km/h. Je mag ervan uitgaan dat de beweging eenparig vertraagd is. 
Bereken hoe groot de gemiddelde snelheid van de auto is.

Uitwerking:
v(begin) = 80 km/h
v(eind) = 50 km/h
v(gem) = (v(begin) + v(eind)) : 2
                = (80 + 50) : 2 = 65 km/h        De tijd in deze opgave heeft dus geen effect op de                                                                                                gemiddelde snelheid


Slide 19 - Slide

This item has no instructions

Afstand tijdens vertraging berekenen
Een auto passeert het bord 'einde bebouwde kom'. De automobilist drukt het rempedaal in. In 4,5 seconden loopt de snelheid terug van 80 naar 50 km/h. Je mag ervan uitgaan dat de beweging eenparig vertraagd is. Bereken hoe groot de afgelegde weg van de auto is tijdens deze vertraging.

Uitwerking in 5 stappen:
1) vgem= 65 km/h = 18,06 m/s t = 4,5 s
2) s = ?
3) s = v(gem) x t
4) s = 18,06 m/s x 4,5 s
5) s = 81,25 m 

Slide 20 - Slide

This item has no instructions

Tabel en diagram maken

Slide 21 - Slide

This item has no instructions

v,t-diagram maken
In een v,t-diagram zetten we de snelheid uit tegen de tijd. De tijd staat daarbij horizontaal en de snelheid verticaal. Let hierbij op de juiste eenheden. 

Slide 22 - Slide

This item has no instructions

Bewegingen
De versnelde beweging:
Bij deze beweging wordt de snelheid steeds groter.
Elke seconde wordt er meer afstand afgelegd.

De eenparige beweging (constant):
Bij deze beweging blijft de snelheid constant (gelijk)
Elke seconde wordt er dezelfde afstand afgelegd.

De vertraagde beweging:
Bij deze beweging wordt de snelheid steeds kleiner.
Elke seconde wordt er minder afstand afgelegd

Slide 23 - Slide

This item has no instructions

H14 Kracht en beweging

H14.3 Aandrijven en tegenwerken

Slide 24 - Slide

This item has no instructions

Aandrijfkracht
De kracht waardoor een voertuig beweegt noem je de aandrijfkracht of stuwkracht.
Dit is een meewerkende kracht.

Slide 25 - Slide

This item has no instructions

aandrijfkrachten - wrijvingskrachten =
Nettokracht


Slide 26 - Slide

This item has no instructions

Hoe veranderd een kracht de snelheid?
aandrijfkrachten - wrijvingskrachten

Nettokracht

Nettokracht = 0 N? -> constante snelheid

Slide 27 - Slide

This item has no instructions

Nettokracht
Nettokracht = 0
evenwicht
Geen verandering
Nettokracht = 0
Verandering van beweging
/

Slide 28 - Slide

This item has no instructions

nettokracht naar rechts                                                    nettokracht NUL                               nettokracht naar links

Slide 29 - Slide

This item has no instructions

Nettokracht
=> Nettokracht werkt in de bewegingsrichting


=> Nettokracht is 0 N


=> Nettokracht werkt tegen de bewegingsrichting in

Slide 30 - Slide

Nu worden de drie soorten beweging gekoppeld aan het nieuwe begrip 'nettokracht'. Belangrijk inzicht moment.
Nettokracht
Nettokracht is de som van de krachten


Slide 31 - Slide

This item has no instructions

Traagheid
Hoe meer massa een object heeft, des te groter de traagheid.

Traagheid geeft aan hoe makkelijk je iets kan versnellen of afremmen. Hoe meer traagheid, hoe meer het object zich verzet tegen snelheidsveranderingen.

Slide 32 - Slide

This item has no instructions

Massa en traagheid
Remweg wordt langer wanneer de massa groter wordt. 

Traagheid van massa: Er is kracht nodig
 om de beweging van een voorwerp te 
veranderen. 
Voorbeeld traagheid: 

Slide 33 - Slide

This item has no instructions

H14 Kracht en beweging

H14.4 Veiligheid in het verkeer

Slide 34 - Slide

This item has no instructions

Stopafstand

 • Stopafstand = reactieafstand + remweg.
 • 2 seconden afstand tussen elkaar is een relatief veilige tijd en daardoor afstand (volgafstand).

Slide 35 - Slide

This item has no instructions

Slide 36 - Video

This item has no instructions

wat kan reactietijd beinvloeden?
- vermoeidheid
- medicijngebruik
- ouder worden
- afgeleid worden
- alcoholgebruik

Slide 37 - Slide

This item has no instructions

Veilige snelheid 
Bij het kiezen van een veilige snelheid moet je rekening houden met:
 1. Het soort weg (binnen of buiten de bebouwde kom)
 2. Het overige verkeer (voldoende afstand / rekening houden met overige verkeersdeelnemers)
 3. Het weer (bij glad wegdek neemt stopafstand toe)
 4. Bijzondere omstandigheden

Slide 38 - Slide

This item has no instructions

Veiligheidsmaatregelen 
 • Kooiconstructie
 • kreukelzone
 • Veiligheidsgordels
 • Airbags

Door de remweg te vergroten, worden de krachten verdeeld.
De kracht op je lichaam wordt dan kleiner.

Slide 39 - Slide

This item has no instructions

Veiligheidsmaatregelen - hoofd
 • Veiligheidshelm
        Is opgebouwd uit een harde buitenkant
        (kooiconstructie) en absorberend 
        schuim (vergroten remweg)
 • Hoofdsteun
        Voorkomt dat je hoofd naar achteren schiet als je van                        achteren wordt aangereden (traagheid)


Slide 40 - Slide

This item has no instructions