H14 Kracht en beweging KB

H14 Kracht en beweging

H14.1 Eenparige beweging
1 / 53
next
Slide 1: Slide
NatuurkundeMiddelbare schoolvmbo kLeerjaar 4

This lesson contains 53 slides, with text slides and 4 videos.

time-iconLesson duration is: 45 min

Items in this lesson

H14 Kracht en beweging

H14.1 Eenparige beweging

Slide 1 - Slide

This item has no instructions

Leerdoel:
14.1.1 Je kunt een (s,t)-diagram en een (v,t)-diagram aflezen.
14.1.2 Je kunt berekeningen maken met de snelheid, de afstand en de tijd bij een eenparige beweging.
14.1.3 Je kunt snelheden omrekenen van m/s naar km/h, en van km/h naar m/s.
14.1.4 Je kunt een (s,t)-diagram en een (v,t)-diagram tekenen.
14.1.5 Je kunt in een (s,t)-diagram en een (v,t)-diagram een eenparige beweging herkennen.

Slide 2 - Slide

This item has no instructions

Slide 3 - Video

This item has no instructions

Eenparige beweging
Een beweging waarvan de snelheid constant blijft

Slide 4 - Slide

This item has no instructions

De eenparige beweging

Bij een eenparige beweging verandert de snelheid niet: die blijft de hele tijd constant. Als je de gemiddelde snelheid kent, weet je meteen hoe groot de snelheid op elk moment van de beweging was. Bij een eenparige beweging geldt dus: 

Slide 5 - Slide

This item has no instructions

De eenparige beweging

In deze formule staat v voor de snelheid op elk (!) moment van de beweging en t voor de tijd die nodig was voor het afleggen van de afstand s. 

Slide 6 - Slide

This item has no instructions

Het (s,t)-diagram van een eenparige beweging

Slide 7 - Slide

This item has no instructions

s - t  diagram
s (m) is afstand in meters
t is tijd in seconden

Kun je vertellen wat er met de lijn gebeurt als het voorwerp sneller gaat? 
En wat gebeurt er als het voorwerp langzamer gaat?

Slide 8 - Slide

This item has no instructions

Het (v,t)-diagram van een eenparige beweging.

Slide 9 - Slide

This item has no instructions

v - t  diagram
v is de snelheid in meters/seconde
t is tijd in seconden

Kun je vertellen wat er gebeurt met de lijn als het voorwerp steeds sneller zou bewegen?
En als het voorwerp steeds langzamer zou bewegen?

Slide 10 - Slide

This item has no instructions

14.1 maken
Opgave 1 t/m 10 en 14
Vanaf bladzijde 147
Klaar? Paragraaf 2 

Slide 11 - Slide

This item has no instructions

H14 Kracht en beweging

H14.2 Versnellen en vertragen

Slide 12 - Slide

This item has no instructions

Leerdoel:
14.2.1 Je kunt berekeningen maken met de gemiddelde snelheid, de afgelegde weg en de tijd.
14.2.2 Je kunt in een (s,t)-diagram en in een (v,t)-diagram versnelde en vertraagde bewegingen herkennen.
14.2.3 Je kunt beschrijven wat een eenparig versnelde beweging en een eenparig vertraagde beweging is.
14.2.4 Je kunt de afstand berekenen die tijdens een eenparig versnelde en een eenparig vertraagde beweging is afgelegd.

Slide 13 - Slide

This item has no instructions

Bewegingen
We kennen 3 soorten bewegingen. Elke beweging heeft zijn eigen bijpassende grafieken.

De versnelde beweging
De vertraagde beweging
De eenparige beweging

Slide 14 - Slide

This item has no instructions

Eenparig versneld
Bij een eenparig versnelde beweging neemt de snelheid per seconde gelijkmatig toe. Je kunt dan de afstand die de auto tijdens de versnelling aflegt uitrekenen met: s = vgem x t

De gemiddelde snelheid tijdens de versnelling kun je berekenen met: vgem = (vb+ ve) : 2

Slide 15 - Slide

This item has no instructions

Versnelde beweging
Een beweging waarvan de snelheid steeds groter wordt

Slide 16 - Slide

This item has no instructions

Afstand tijdens versnelling berekenen
Een auto passeert het bord 'einde bebouwde kom'. De automobilist drukt het gaspedaal in. In 4,5 seconden loopt de snelheid op van 50 naar 80 km/h. Je mag ervan uitgaan dat de beweging eenparig versneld is.  Bereken hoe groot de afgelegde weg van de auto is tijdens deze versnelling.
Uitwerking in 5 stappen:
1) vgem65 km/h = 18,06 m/s       t = 4,5 s
2) s = ? 
3) s = v(gem) x t
4) s = 18,06 m/s x 4,5 s 
5) s = 81,25 m 


Slide 17 - Slide

This item has no instructions

vertraagde beweging
Een beweging waarvan de snelheid steeds kleiner wordt.

Slide 18 - Slide

This item has no instructions

Eenparig vertraagd
Bij een eenparig vertraagde beweging neemt de snelheid per seconde gelijkmatig af. 

Je kunt dan de afstand die de auto tijdens de vertraging aflegt uitrekenen met: s = v(gem) x t


De gemiddelde snelheid tijdens de versnelling kun je berekenen met: 
v(gem) = (Vbbeginsnelheid + eindsnelheid) : 2

Slide 19 - Slide

This item has no instructions

Gemiddelde snelheid berekenen
Een auto passeert het bord 'einde bebouwde kom'. De automobilist drukt het rempedaal in. In 4,5 seconden loopt de snelheid terug van 80 naar 50 km/h. Je mag ervan uitgaan dat de beweging eenparig vertraagd is. 
Bereken hoe groot de gemiddelde snelheid van de auto is.

Uitwerking:
v(begin) = 80 km/h
v(eind) = 50 km/h
v(gem) = (v(begin) + v(eind)) : 2
                = (80 + 50) : 2 = 65 km/h        De tijd in deze opgave heeft dus geen effect op de                                                                                                gemiddelde snelheid


Slide 20 - Slide

This item has no instructions

Afstand tijdens vertraging berekenen
Een auto passeert het bord 'einde bebouwde kom'. De automobilist drukt het rempedaal in. In 4,5 seconden loopt de snelheid terug van 80 naar 50 km/h. Je mag ervan uitgaan dat de beweging eenparig vertraagd is. Bereken hoe groot de afgelegde weg van de auto is tijdens deze vertraging.

Uitwerking in 5 stappen:
1) vgem= 65 km/h = 18,06 m/s t = 4,5 s
2) s = ?
3) s = v(gem) x t
4) s = 18,06 m/s x 4,5 s
5) s = 81,25 m 

Slide 21 - Slide

This item has no instructions

Tabel en diagram maken

Slide 22 - Slide

This item has no instructions

v,t-diagram maken
In een v,t-diagram zetten we de snelheid uit tegen de tijd. De tijd staat daarbij horizontaal en de snelheid verticaal. Let hierbij op de juiste eenheden. 

Slide 23 - Slide

This item has no instructions

Bewegingen
De versnelde beweging:
Bij deze beweging wordt de snelheid steeds groter.
Elke seconde wordt er meer afstand afgelegd.

De eenparige beweging (constant):
Bij deze beweging blijft de snelheid constant (gelijk)
Elke seconde wordt er dezelfde afstand afgelegd.

De vertraagde beweging:
Bij deze beweging wordt de snelheid steeds kleiner.
Elke seconde wordt er minder afstand afgelegd

Slide 24 - Slide

This item has no instructions

Versnelde beweging

Slide 25 - Slide

This item has no instructions

Eenparige beweging

Slide 26 - Slide

This item has no instructions

Vertraagde beweging

Slide 27 - Slide

This item has no instructions

14.2 maken
Opgave 1 t/m 7, 9, 10, 12 en 13
Vanaf bladzijde 159
Klaar? Paragraaf 3

Slide 28 - Slide

This item has no instructions

H14 Kracht en beweging

H14.3 Aandrijven en tegenwerken

Slide 29 - Slide

This item has no instructions

Leerdoel:
14.3.1 Je kunt aandrijfkrachten en tegenwerkende krachten op een bewegend voorwerp onderscheiden.
14.3.2 Je kunt de nettokracht samenstellen van krachten die langs een lijn werken.
14.3.3 Je kunt de soort beweging van een voorwerp beredeneren aan de hand van de nettokracht die op dat voorwerp werkt.
14.3.4 Je kunt het begrip traagheid beschrijven..

Slide 30 - Slide

This item has no instructions

Aandrijfkracht
De kracht waardoor een voertuig beweegt noem je de aandrijfkracht of stuwkracht.
Dit is een meewerkende kracht.

Slide 31 - Slide

This item has no instructions

aandrijfkrachten - wrijvingskrachten =
Nettokracht


Slide 32 - Slide

This item has no instructions

Hoe veranderd een kracht de snelheid?
aandrijfkrachten - wrijvingskrachten

Nettokracht

Nettokracht = 0 N? -> constante snelheid

Slide 33 - Slide

This item has no instructions

Nettokracht
Nettokracht = 0
evenwicht
Geen verandering
Nettokracht = 0
Verandering van beweging
/

Slide 34 - Slide

This item has no instructions

nettokracht naar rechts                                                    nettokracht NUL                               nettokracht naar links

Slide 35 - Slide

This item has no instructions

Nettokracht
=> Nettokracht werkt in de bewegingsrichting


=> Nettokracht is 0 N


=> Nettokracht werkt tegen de bewegingsrichting in

Slide 36 - Slide

Nu worden de drie soorten beweging gekoppeld aan het nieuwe begrip 'nettokracht'. Belangrijk inzicht moment.
Nettokracht
Nettokracht is de som van de krachten


Slide 37 - Slide

This item has no instructions

Traagheid
Hoe meer massa een object heeft, des te groter de traagheid.

Traagheid geeft aan hoe makkelijk je iets kan versnellen of afremmen. Hoe meer traagheid, hoe meer het object zich verzet tegen snelheidsveranderingen.

Slide 38 - Slide

This item has no instructions

Massa en traagheid
Remweg wordt langer wanneer de massa groter wordt. 

Traagheid van massa: Er is kracht nodig
 om de beweging van een voorwerp te 
veranderen. 
Voorbeeld traagheid: 

Slide 39 - Slide

This item has no instructions

Video Mythbusters Traagheid

Slide 40 - Slide

This item has no instructions

14.3 maken
Opgave 1 t/m 14
*Opgave 7 en 11 niet
Vanaf bladzijde 171
Klaar? Paragraaf 4

Slide 41 - Slide

This item has no instructions

H14 Kracht en beweging

H14.4 Veiligheid in het verkeer

Slide 42 - Slide

This item has no instructions

Leerdoel:
14.4.1 Je kunt de stopafstand van een rijdend voertuig berekenen.
14.4.2 Je kunt een aantal situaties benoemen die belangrijk zijn bij de keuze van een veilige snelheid.
14.4.3 Je kunt de werking van een aantal constructies in voertuigen beschrijven die de negatieve effecten van een botsing verminderen.

Slide 43 - Slide

This item has no instructions

Stopafstand

 • Stopafstand = reactieafstand + remweg.
 • 2 seconden afstand tussen elkaar is een relatief veilige tijd en daardoor afstand (volgafstand).

Slide 44 - Slide

This item has no instructions

stopafstand
de afstand van de 2 samen noem je stop-afstand

Slide 45 - Slide

This item has no instructions

Slide 46 - Video

This item has no instructions

wat kan reactietijd beinvloeden?
- vermoeidheid
- medicijngebruik
- ouder worden
- afgeleid worden
- alcoholgebruik

Slide 47 - Slide

This item has no instructions

Slide 48 - Video

This item has no instructions

Veilige snelheid 
Bij het kiezen van een veilige snelheid moet je rekening houden met:
 1. Het soort weg (binnen of buiten de bebouwde kom)
 2. Het overige verkeer (voldoende afstand / rekening houden met overige verkeersdeelnemers)
 3. Het weer (bij glad wegdek neemt stopafstand toe)
 4. Bijzondere omstandigheden

Slide 49 - Slide

This item has no instructions

Veiligheidsmaatregelen 
 • Kooiconstructie
 • kreukelzone
 • Veiligheidsgordels
 • Airbags

Door de remweg te vergroten, worden de krachten verdeeld.
De kracht op je lichaam wordt dan kleiner.

Slide 50 - Slide

This item has no instructions

Veiligheidsmaatregelen - hoofd
 • Veiligheidshelm
        Is opgebouwd uit een harde buitenkant
        (kooiconstructie) en absorberend 
        schuim (vergroten remweg)
 • Hoofdsteun
        Voorkomt dat je hoofd naar achteren schiet als je van                        achteren wordt aangereden (traagheid)


Slide 51 - Slide

This item has no instructions

Slide 52 - Video

This item has no instructions

14.4 maken
Opgave 1 t/m 12
Vanaf bladzijde 183
Klaar? Neem alles nog eens door

Slide 53 - Slide

This item has no instructions