Bouwbesluit B4 2023

Bouwbesluit
1 / 12
next
Slide 1: Slide
BedrijfskundeMBOStudiejaar 2

This lesson contains 12 slides, with interactive quiz and text slides.

time-iconLesson duration is: 45 min

Items in this lesson

Bouwbesluit

Slide 1 - Slide

Welke voorschriften kun je in het Bouwbesluit vinden?
Een bouwwerk mag geen gevaar opleveren voor bewoners, gebruikers en omgeving. Daarom heeft de overheid in het Bouwbesluit 2012 voorschriften voor veiligheid, gezondheid, bruikbaarheid, energiezuinigheid en milieu vastgelegd. Het gaat hierbij om technische voorschriften. Een bouwwerk moet altijd voldoen aan die voorschriften.

In een schoolgebouw zijn veel mensen gelijktijdig aanwezig. Er gelden voor deze gebruiksfunctie strenge eisen!

Slide 2 - Slide

Welke gebruiksfuncties zijn er in een schoolgebouw aanwezig?

Slide 3 - Mind map

Gebruiksfuncties

Gebruiksfunctie = gedeelten van een of meer bouwwerken op een
perceel of standplaats, die dezelfde gebruiksbestemming hebben.

Voordat je in het Bouwbesluit kunt opzoeken welke eisen er voor een bepaald
bouwwerk gelden zul je moeten weten met welke gebruiksfunctie je te maken hebt.

Het schoolgebouw bestaat uit verschillende gebruiksfuncties!

Slide 4 - Slide

Begrippen in het Bouwbesluit
In de wettekst van het Bouwbesluit worden veel moeilijke worden gebruikt. In hoofdstuk 1 Algemene bepalingen kun je de betekenis van verschillende begrippen vinden.

Vooral op het gebied van brandveiligheid is het belangrijk dat je de betekenis van de begrippen begrijpt. Zoek deze dus op!Slide 5 - Slide

Geldende voorschriften
Veel van de voorschriften uit het Bouwbesluit worden gesteld specifiek voor
een verblijfsruimte en een verblijfsgebied. Bijvoorbeeld de eisen op gebied van: 
- Brandveiligheid;
- Ventilatie en daglicht;
- Thermische isolatie;
- Ruimteafmetingen;
- Vrije hoogte;
- Geluid;
- Wering van vocht.
Het is daarom heel belangrijk om binnen de gebruiksfuncties de verschillende
ruimtes te benoemen

Slide 6 - Slide

Slide 7 - Link

Verschillende gebruiksfuncties in een gebouw
Het komt vaak voor dat in een gebouw verschillende soorten of gelijksoortige gebruiksfuncties zijn opgenomen. Te denken valt aan een winkelcentrum (winkelfunctie) en daarboven gelegen woningen (woonfunctie) of een kantoor (kantoorfunctie) met een kantine (bijeenkomstfunctie), een opslagruimte (industriefunctie) en een fitnesscentrum (sportfunctie). Wanneer voor hetzelfde onderwerp verschillende eisen worden gesteld, geldt altijd dat aan de zwaarste eis moet worden voldaan!! Voor het schoolgebouw geldt dit dus ook!Slide 8 - Slide

Voorbeeld van verschillende gebruiksfuncties in een gebouw of ruimte
Een voorbeeld van een multifunctionele ruimte die voor meerdere doeleinden wordt gebruikt, is een sportzaal die ook regelmatig voor het houden van tentoonstellingen en het afnemen van schriftelijke examens wordt gebruikt. De sportzaal moet dan, naast de eisen voor een sportfunctie, ook voldoen aan alle eisen die gelden voor een bijeenkomstfunctie (tentoonstellingen) en een onderwijsfunctie (schriftelijke examens). Ook hier geldt dat bij verschillende eisen voor die gebruiksfuncties de zwaarste eis van die drie gebruiksfuncties van toepassing is.

Slide 9 - Slide

Stappenplan
- Werk op basis van het PvE een vlekkenplan/relatieschema uit.
(Gebruik hierbij het volumemodel)
- Bepaal grof de plaats van de verschillende gebruiksfuncties (incl. opp.vl)
(dit kun je ook per bouwdeel/verdieping/vleugel doen)
- Deel de gebruiksfuncties in met bouwbesluitfuncties zoals
verblijfsgebied, verblijfsruimte e.d.
- Zoek van de verschillende bouwbesluitfuncties (per gebruiksfunctie kunnen die verschillend zijn) de voorschriften op.

Slide 10 - Slide

Slide 11 - Link

Slide 12 - Link