rijksvaccinatieprogramma tot 14 maanden

Boek
Nu PEDAGOGISCH WERK
Didactiek
Communicatie
en Organisatie
hoofdstuk 6.5
1 / 20
next
Slide 1: Slide
Pedagogisch werkMBOStudiejaar 1

This lesson contains 20 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 15 min

Items in this lesson

Boek
Nu PEDAGOGISCH WERK
Didactiek
Communicatie
en Organisatie
hoofdstuk 6.5

Slide 1 - Slide

Consultatiebureau en rijksvaccinatieprogramma 
(zie schema blz. 211 en 228)
This video is no longer available
Welke video was dit?
tijd 3:06

Slide 2 - Slide

Hoe werkt een inenting?
tijd 1:20

Slide 3 - Slide

Vaccinatie is: 
 • Vooraf beschermen tegen gevaarlijke ziekte.
 • Dode of verzwakte vorm van micro-organismen worden toegediend
 • Het lichaam maakt antistoffen aan en daardoor beschermt het zich voor langere tijd of zelfs levenslang
Kunstmatige: * actieve immunisatie:

Hierbij worden verzwakte of dode ziekteverwekkers ingespoten.
Het lichaam gaat dan antistoffen maken = Vaccineren.
Hierna zal zo iemand die ziekte niet meer krijgen of alleen in heel lichte mate. 
De vaccinatie is dus van groot preventief belang. B.v. DKTP, griepvaccin

Slide 4 - Slide

Vaccinatie is: 
 • Vooraf beschermen tegen gevaarlijke ziekte.
 • Dode of verzwakte vorm van micro-organismen worden toegediend
 • Het lichaam maakt antistoffen aan en daardoor beschermt het zich voor langere tijd of zelfs levenslang
Natuurlijke: * passieve immuniteit:
Datgene wat een kind bij de geboorte aan antistoffen van de moeder meekrijgt. 
Via de placenta, via de borstvoeding. 
Daardoor krijgt een pasgeborene het eerste half jaar bijna nooit een kinderziekte. 
Na een half jaar zijn die antistoffen uit het bloed van het kind verdwenen. 
Dus langer borstvoeding, langer antistoffen.


Natuurlijke aangeboren: dit heeft iedereen in zekere mate bij de geboorte.

Slide 5 - Slide

Vaccinatie is: 
 • Vooraf beschermen tegen gevaarlijke ziekte.
 • Dode of verzwakte vorm van micro-organismen worden toegediend
 • Het lichaam maakt antistoffen aan en daardoor beschermt het zich voor langere tijd of zelfs levenslang
Natuurlijke* actieve immuniteit:
Als ziektekiemen het lichaam binnendringen, 
                  reageert het lichaam hierop door antistoffen te maken. 
Het is een natuurlijke reactie, waarbij het lichaam actief is. 
Bij sommige infectieziekten duurt die immuniteit heel lang (soms zelfs levenslang). 
Bij andere kort.
                  Natuurlijke aangeboren: dit heeft iedereen in zekere mate bij de geboorte.
Geheugencellen kunnen later bij een herbesmetting snel de productie van die antistoffen weer op gang brengen. 
Je lichaam is dus op een natuurlijke wijze actief gemaakt voor een blijvende afweer tegen die ziekteverwekker.

Slide 6 - Slide

Vaccinatie is: 
 • Vooraf beschermen tegen gevaarlijke ziekte.
 • Dode of verzwakte vorm van micro-organismen worden toegediend
 • Het lichaam maakt antistoffen aan en daardoor beschermt het zich voor langere tijd of zelfs levenslang
Natuurlijke* passieve immunisatie:
Hierbij worden na het uitbreken van een bepaalde ziekte, 
             of als de mogelijkheid bestaat dat men besmet is met een bepaalde ziekte, 
             kant en klare antistoffen toegediend, b.v anti-tetanus-serum= SerumNatuurlijke aangeboren: dit heeft iedereen in zekere mate bij de geboorte.
Doordat de antistoffen weer uit het lichaam verdwijnen, treedt er geen blijvende immuniteit op tegen die ziekteverwekker. 
Er zijn ook geen geheugencellen 'geprogrammeerd' die kunnen reageren op een nieuwe besmetting met die ziekteverwekker.

Slide 7 - Slide

Het vaccinatieschema
In het vaccinatieschema staat wanneer kinderen hun vaccinaties krijgen aangeboden. 
Het Nederlandse schema is historisch gegroeid en volledig afgestemd op het voorkomen van ziekten in Nederland. 
Het is voor ieder kind in Nederland het beste schema, er is daarom geen medische reden om bij een gezond kind van het schema af te wijken. Het schema wordt aangepast als er nieuwe vaccins komen of nieuwe wetenschappelijke inzichten.

Voor veel infectieziekten is sprake van groepsbescherming. 
Dat betekent dat wanneer veel kinderen ingeënt zijn tegen een bepaalde infectieziekte, deze ziekte minder vaak voor komt. Ook kinderen die niet ingeënt zijn en kinderen waarbij de inenting niet werkt, lopen dan minder risico de infectieziekte te krijgen. Ze worden als het ware beschermd door de groep van ingeënte kinderen.

Om deze groepsbescherming te krijgen én te behouden is het belangrijk dat zo veel mogelijk kinderen ingeënt zijn. 
Als bijna alle kinderen ingeënt zijn, kan een ziekte zelfs helemaal verdwijnen.

Slide 8 - Slide

Het vaccinatieschema

Slide 9 - Slide

Het vaccinatieschema
Op deze leeftijd is het tijd voor de vierde DKTP-Hib-HepB-prik. 
Ook krijgt je kindje nu de laatste vaccinatie tegen pneumokokkenziekte. 
Door deze prikken bouwt je kindje voor lange tijd bescherming op tegen de ziekten. 
Voor hepatitis B is dat nu levenslang.
11 maanden
hepatitis B

Slide 10 - Slide

Het vaccinatieschema
Op deze leeftijd krijgt je kind twee vaccinaties. Allereerst de BMR-prik. 
Deze prik beschermt tegen de bof, mazelen en rodehond. 
De jeugdarts of -verpleegkundige geeft deze vaccinatie in de bovenarm.

De tweede vaccinatie beschermt tegen de vier typen meningokok bacteriën: A, C, W en Y. 
Deze bacteriën zijn de belangrijkste veroorzakers van meningokokkenziekte. 
Hoewel de kans op besmetting klein is, gaat het om een ernstige ziekte die tot hersenvliesontsteking of bloedvergiftiging kan leiden.
bof
mazelen
rodehond
14 maanden
meningokokkenziekte

Slide 11 - Slide

Voor veel infectieziekten is sprake van groepsbescherming. 
Dat betekent dat wanneer veel kinderen ingeënt zijn tegen een bepaalde infectieziekte, deze ziekte minder vaak voor komt. 
Ook kinderen die niet ingeënt zijn en kinderen waarbij de inenting niet werkt, lopen dan minder risico de infectieziekte te krijgen. Ze worden als het ware beschermd door de groep van ingeënte kinderen.

Om deze groepsbescherming te krijgen én te behouden is het belangrijk dat zo veel mogelijk kinderen ingeënt zijn. 
Als bijna alle kinderen ingeënt zijn, kan een ziekte zelfs helemaal verdwijnen.
Waarom vaccineren?

Slide 12 - Slide

Waarom is het voor sommige ziekten nodig een vaccinatie te herhalen?

Slide 13 - Open question

Wat is Rodehond?

Slide 14 - Open question

Bij vaccinatie worden er:
A
verzwakte micro-organismen toegediend
B
dode micro-organismen toegediend
C
verzwakte of dode micro-organismen toegediend
D
verzwakte of levende, actieve micro-organismen toegediend

Slide 15 - Quiz

De BMR-prik is een inenting tegen:
A
bof, middenoorontsteking en roodvonk
B
bof, middenoorontsteking en rodehond
C
bof, mazelen en roodvonk
D
bof, mazelen en rodehond

Slide 16 - Quiz

Met natuurlijke passieve immuniteit wordt bedoelt:
A
krijgen kinderen voor hun geboorte afweerstoffen van hun moeder mee
B
krijgen kinderen alleen als zij borstvoeding gehad hebben
C
krijgen kinderen nadat zij een ziekte doormaken
D
krijgen kinderen nadat zij ingeënt zijn

Slide 17 - Quiz

Bof, mazelen en waterpokken hebben met elkaar gemeen dat
A
ze alle drie veroorzaakt worden door een bacteriële infectie
B
ze alle drie veroorzaakt worden door een virus-infectie
C
kinderen tegen deze ziekte worden ingeënt
D
zowel antwoord b als antwoord c is juist

Slide 18 - Quiz

met incubatietijd wordt bedoeld
A
Ziekte die veroorzaakt word door een micro-organisme
B
Besmetting zonder ziekteverschijnselen
C
de tijd tussen 1 en 4 dagen na een vaccinatie
D
Besmetting met ziekteverschijnselen

Slide 19 - Quiz

Vaccineren - Zondag met Lubach
Lubach legt in 13 minuten nog een keer uit hoe vaccineren werk op zijn manier
13:13

Slide 20 - Slide