Les 1- BGER W2 en W3 -S21

W2 + W3
Semester 1 - Week 2
3 lesuren
1 / 30
next
Slide 1: Slide
WelzijnMBOStudiejaar 1

This lesson contains 30 slides, with interactive quizzes and text slides.

Items in this lesson

W2 + W3
Semester 1 - Week 2
3 lesuren

Slide 1 - Slide

This item has no instructions

Inhoud
Algemeen: 
 • Welkom: AWR, Energizer
 • Leerdoelen student
 • Toetsing en verwachtingen 
 • Kwalificatiedossier + lesplanner 

  Vakgericht: 
 • Kennismaken met het thema
 • W1: Methodiek - uitleg + opdracht 
 • W2: Introductie ADL + W3: Introductie HDL 
 • Afsluiting (leerdoelen check + huiswerk) 


Theorie:
 • Uitleg over kwalificatiedossier W2 en W3
 • Uitleg introductie ADL + HDL 

Slide 2 - Slide

This item has no instructions

Energizer - 'Ik ga werken in de maatschappelijke zorg en ik neem mee...'

Slide 3 - Slide

This item has no instructions

Leerdoelen
 • Aan het einde van de les kun je kort uitleggen wat het kwalificatiedossier is en wat de werkprocessen W2 en W3 inhouden.

 • Aan het eind van de les kun je benoemen wat er van je wordt verwacht en wat de toetsing is van het vak BGER.

 • Aan het einde van de les kun je het verschil tussen ADL en HDL in eigen woorden uitleggen.

Slide 4 - Slide

This item has no instructions

Opbouw beroepsgerichte vakken

Opbouw leerjaar 1: 
- Semester 1 - Beroepsgericht (BGER) W1-2-3-4 
- Semester 2- Beroepsgericht (BGER) W5-6-7 

Duur van het vak
19 weken- 6 lesuren :  W1- 3 lesuren   &    W2 en W3 - 3 lesuren 

Slide 5 - Slide

Leg even heel kort uit dat W4 onder het vak EXPtalent zal plaatsvinden. 
En dan W1-2-3 tijdens de BGER uren zullen worden behandeld. 

Leg ook uit dat een semester 19-20 weken duurt en dat ze pas aan het einde van het semester worden getoetst. 
Toetsing en verwachting 
Verwachtingen voor BGER:
- Licentie op orde (Thieme Meulenhoff) - deze heb je echt nodig voor het maken van opdrachten en het leren van de theorie! 

- Beroepshouding - op tijd en aanwezig in de les. In de les wordt er veel geoefend met de theorie en toets stof. Mis je een les dan mis je dus stof? Zorg dan dat je zelf bij je medestudent vraagt wat je hebt gemist! 

- Toetsing - Lesweek 18 -drie theorietoetsen  W1-2-3  
Hierin wordt alle lesstof van lesweek 1 - lesweek 17 getoetst.

                                                                                             We kijken samen even naar de lesplanner op teams! 

Slide 6 - Slide

Zie hier de link voor de lesplanner docent: 
https://studentalbeda.sharepoint.com/:w:/s/TMS-training-MZ-klas-A-LOBmini-team/EYqhZujRqGJHs1F_-wue0ZoBNN0-PjTdwcFfd6jBpJ7grw?e=cgoOS0 

Let uit: theorietoetsen op de computer 
Bonusopdrachten legt Melle nog uit in miniteam. 
Toetsing en verwachting 
- We starten de les vaak met een oefening. Laptops zitten dan dus nog in de tas.
- Neem altijd laptop + pen en papier mee (belang van informatieverwerking)
- Kom je te laat? Kom dan rustig binnen en stoor de overige studenten niet.
- Commitment- als je hier bent, ben je hier. Telefoon in tas/zak/jas. 
- Aanwezigheid. Ben je aanwezig? Let je goed op? heb je de helft van de toets al binnen. Niet alle dia's worden uitgebreid opgeschreven ofwel aantekeningen 

Een goed humeur :)! 
We gaan er een mooi jaar van maken... 

Slide 7 - Slide

Zie hier de link voor de lesplanner docent: 
https://studentalbeda.sharepoint.com/:w:/s/TMS-training-MZ-klas-A-LOBmini-team/EYqhZujRqGJHs1F_-wue0ZoBNN0-PjTdwcFfd6jBpJ7grw?e=cgoOS0 

Let uit: theorietoetsen op de computer 
Bonusopdrachten legt Melle nog uit in miniteam. 
Kwalificatiedossier 
 • Het kwalificatiedossier beschrijft de eisen waaraan een student moet voldoen om zijn diploma te behalen. Elk dossier bevat een of meer kwalificaties en iedere kwalificatie leidt tot een diploma. 
 • In het kwalificatiedossier staan de vakkennis, vaardigheden en houdingsaspecten waaraan je moet voldoen om de opleiding te behalen. Daarbij is er een verdeling gemaakt in kerntaken en werkprocessen. In de werkprocessen geven wij les! 
 • In leerjaar 1 geven we les in het basisdeel. In leerjaar 2, semester 4, ga je aan de slag met het profieldeel. 
  Het basisdeel betekent dat ongeacht de richting die je wilt doen of met welke doelgroep je wilt werken -> allemaal dezelfde basiskennis, dezelfde houdingsaspecten en vaardigheden moet beheersen. 

Slide 8 - Slide

Leg dit heel goed uit! 
Zorg dat als LOB'er je het kwalificatiedossier van vorig jaar het geüpload bij de studenten in het mapje. zodat ze deze kunnen doornemen! 
Kwalificatiedossier 
- Hoe zie je dit terug in het onderwijs? 
--> Je krijgt les in de vakken W1-2-3 tijdens BGER vakken in semester 1. 

In semester 2 gaan we aan de slag met de stage-opdrachten van W1-2-3. 
Je zult dan alle kennis die je hebt opgedaan verwerken in je stage-opdrachten. 


Slide 9 - Slide

Leg dit heel goed uit! 
Zorg dat als LOB'er je het kwalificatiedossier van vorig jaar het geüpload bij de studenten in het mapje. zodat ze deze kunnen doornemen! 
Heb je goed opgelet??? Pak je telefoon/laptop erbij! 

Slide 10 - Slide

This item has no instructions

Wat is de voornaamste reden dat tijdens deze les je je aantekeningen moet opschrijven?
A
Je behoud je motoriek
B
Je kunt dan niet via de computer whats'appen
C
Voor de rust van de docent
D
Je hersenen verwerken de informatie beter

Slide 11 - Quiz

This item has no instructions

Hoeveel toetsen krijg je aan het einde van semester 1 voor het vak BGER?
A
1 grote toets met alle werkprocessen
B
2 grote toetsen W1 + W2 en 3
C
3 grote toetsen met alle werkprocessen
D
geen, je krijgt de toetsen pas aan het eind van het jaar

Slide 12 - Quiz

This item has no instructions

Wat is het kwalificatiedossier? (wat staat er of waarvoor dient het)

Slide 13 - Open question

This item has no instructions

Slide 14 - Slide

In tweetallen. De studenten vertellen elkaar over hun kamer, hoe die er uitziet, of die rommelig is etc. De andere student tekent de kamer uit op papier.
B1-K1-W2 'Ondersteunt de cliënt bij persoonlijke verzorging' 

Slide 15 - Slide

Docent kan een mindmap maken net wat hij/zij wil en waar tijd voor is. 
B1-K1-W2 'Ondersteunt de cliënt bij persoonlijke verzorging' 
Waar denk je aan bij ondersteunen bij persoonlijke verzorging als
je dit hieronder leest? Slide 16 - Slide

Docent kan een mindmap maken net wat hij/zij wil en waar tijd voor is. 
De termen ADL en HDL 
Bij W2 ben je met name bezig met ADL.. 


Opdracht: 
Ga in tweetallen op zoek naar de betekenis van ADL en HDL. 
 • Wat is ADL? 
 • Wat is er belangrijk denk je qua kennis om iemand te steunen met ADL? 
timer
15:00

Slide 17 - Slide

Docent kan een mindmap maken net wat hij/zij wil en waar tijd voor is. 
Drie begrippen van belang voor W2: 
Kennismaking anatomie & fysiologie, pathologie
Anatomie:  is het vakgebied dat zich bezighoudt met de bouw en de vorm van het menselijk lichaam.  

Fysiologie: is het vakgebied dat zich bezighoudt met onderzoek naar de werking en de functies van het lichaam. 

Pathologie: Gaat over het ontstaan en verloop van ziekten. (ook wel ziekteleer genoemd)

Slide 18 - Slide

This item has no instructions

Om een cliënt goed te ondersteunen is het van belang dat je wat basiskennis hebt van
 het menselijk lichaam. 
 Als signalerende functie.  

1. Weet jij waar welke organen zitten? 

2. Wist je dat ??
Het gewicht van je organen...... --> 
 1. De huid: grootste orgaan -Weegt bijna 11 kilo

 2. De hersenen: complex orgaan-Weegt ruim 1 kilo

 3. De longen: Zijn er twee van- Wegen samen ruim 1 kilo

 4. Hart: zo groot als een vuist-Weegt ruim 300 gr

 5. Lever: rechts bovenin de buik-Weegt ruim 1 kilo

 6. Galblaas: ligt onder de lever-Weegt bijna 100 gr

 7. Nieren: heb je er 2 van. Liggen onder het midden vd rug. Wegen samen 0,5 kilo

Slide 19 - Slide

This item has no instructions

Zelfstandig werken
 1. Licentie – digitale opdrachtcheck- groepenbeheer
 2. Ga naar: mijn.thiememeulenhoff.nl
 3. Dan naar digitale leeromgeving- We werken deze week zonder code
 4. Nog geen licentie? 
 5. Eigen verantwoordelijkheid om foto's te maken om opdrachten over te nemen in WORD/schriftje

Slide 20 - Slide

Zorg dat je dit voor jouw klas + vak doet! 
Zelfstandig werken (huiswerk) 
Zowel bij W1, W2, W3 zul je de termen autonomie, regie en zelfstandigheid vaak terug horen. 
Het is dus van belang dat je deze termen begrijpt. 

Voor de volgende les lees je 'Persoonlijke verzorging MZ paragraaf 2.5'
En zoek je de volgende begrippen op. Deze schrijf je op: 
- autonomie 
- regie over eigen leven 
- zelfzorgtekort 
- voorwaarden voor zelfredzaamheid 

Slide 21 - Slide

This item has no instructions

B1-K1-W3 'Ondersteunt de cliënt bij wonen en huishouden'

Slide 22 - Slide

Docent kan een mindmap maken net wat hij/zij wil en waar tijd voor is. 
B1-K1-W3 'Ondersteunt de cliënt bij wonen en huishouden'
Waar denk je aan bij ondersteunen bij wonen en huishouden als
je dit hieronder leest? 
Slide 23 - Slide

Docent kan een mindmap maken net wat hij/zij wil en waar tijd voor is. 
HDL - W3 
HDL 
''Huishoudelijke dagelijkse levensverrichtingen (HDL) zijn de handelingen die noodzakelijk zijn voor het voeren van het huishouden. Als de leefomgeving op huishoudelijk vlak niet in orde is, is het moeilijk om je er prettig en thuis te voelen. Want stel je voor dat je werkt of leeft in een vieze ruimte, overal stof en troep, slecht eten op steeds andere tijden, vieze kleren en smerig beddengoed: daar wordt toch geen mens blij van? '

Bij het goed begeleiden en ondersteunen van clienten bij HDL taken: 
- Beroepshouding: Echtheid, empathie en waardering. 

Voorbeelden van taken waar ondersteuning van jou nodig is:


- de organisatie en/of het uitvoeren van lichte huishoudelijke schoonmaakwerkzaamheden,  
- het doen van inkopen,
- het beheren van voorraden,
- het bereiden van maaltijden,
- het opmaken van bedden,
- het wassen en strijken van kleding en textiel,
- het realiseren van een optimaal woon en leefklimaat,Bij dit vak worden bepaalde bovengenoemde taken getoetst in de BGER praktijklessen. 

Slide 25 - Slide

This item has no instructions

Motiveren 
Motiveren is ontzettend belangrijk. 
Je gaat niet voor de cliënt werken maar met de cliënt. 
Daarbij probeer je de cliënt zoveel mogelijk zelf dingen te laten doen. 


Opdracht in groepjes 
Hoe zou jij onderstaande cliënt motiveren? 
Elijah is een jongen van 17 die begeleid woont (kamertraining)omdat het thuis niet meer goed ging. Zijn kamer is een troep. Elijah kan geen overzicht houden en heeft veel chaos in zijn hoofd. 
Hij 'ziet' de troep zelf niet en ziet ook niet het probleem. In zijn kamer liggen geregeld etensresten.


Bespreek met elkaar hoe jullie dit zouden aanpakken. Hoe zou je Elijah motiveren?? 

Slide 26 - Slide

This item has no instructions

Zelfstandig werken (huiswerk): 
Ga naar je licentie: Boek leefomgeving MZ 
Lees het gehele thema 2.4 'De leefomgeving in orde houden' 


In de les hadden jullie het over Elijah herken je de motivatietechnieken die in het boek worden beschreven? Dit bespreken we tijdens de les. 

Verder ga alvast oefenen met de opdrachten van thema 2.4 
Verwerkingsopdrachten niveau 3-4. 


Slide 27 - Slide

This item has no instructions

Heb jullie goed opgelet? 
---> We controleren samen de leerdoelen! (zie volgende dia) 

Slide 28 - Slide

Eventueel kun je hier ook quizvragen invoegen net wat je wilt! 
Leerdoelen check 
 •     Aan het einde van de les kun je kort uitleggen wat het kwalificatiedossier is en wat de werkprocessen W2 en W3 inhouden.

 •     Aan het eind van de les kun je benoemen wat er van je wordt verwacht en wat de toetsing is van het vak BGER.

 •     Aan het einde van de les kun je het verschil tussen ADL en HDL in eigen woorden uitleggen.  Slide 29 - Slide

  This item has no instructions

  Afsluiting 
  Nog een keer een overzicht van het zelfstandig werken: 

  -W1: Methodiek Thema 3.9 - 'Wat is methodisch werken?'
  Verwerkingsopdrachten niveau 3-4 - 1b, 2a, 2b en 4c 

   - W2: Voor de volgende les lees je 'Persoonlijke verzorging MZ paragraaf 2.5'
  En zoek je de volgende begrippen op. 
  Deze schrijf je op: - autonomie - regie over eigen leven- zelfzorgtekort - voorwaarden voor zelfredzaamheid 

  -W3:  Ga naar je licentie: Boek leefomgeving MZ
  Lees het gehele thema 2.4 'De leefomgeving in orde houden'  - oefenen met de verwerkingsopdracht niveau 3-4 

  Volgende week heb je de lessen W1 -W2-W3 aan de hand van de casus met opdrachtjes! Zorg dat je je huiswerk maakt zodat je niet achterloopt. 

  Slide 30 - Slide

  This item has no instructions