VVE (4)

VVE
1 / 13
next
Slide 1: Slide
Pedagogisch werkMBOStudiejaar 2,3

This lesson contains 13 slides, with text slides.

time-iconLesson duration is: 60 min

Items in this lesson

VVE

Slide 1 - Slide

Programma
- Stichting Leerplan Ontwikkeling
- Woordenschat
- Taalontwikkeling 
- VVE box
- Werken aan portfolio 

Slide 2 - Slide

Slide 3 - Slide

Hoe leer je nieuwe woorden aan?
Uitbeelden
voordoen, gebaren
laten ervaren
doen alsof situatie
Uitleggen
kort en krachtig uitleggen
een betekenis tegelijk
Uitbreiden
koppelen aan een verwant woordSlide 4 - Slide

Woordenschat; de didactiek en uitvoering
- Selecteren
- Voorbewerken
- Semantiseren 
- Consolideren 
- Controleren 

Begrippen verhelderen bron (Padlet): 
Consolideren van de woordenschat!

Slide 5 - Slide

Opdracht woordenschat 

Slide 6 - Slide

Slide 7 - Slide

Slide 8 - Slide

Slide 9 - Slide

 Ontluikende geletterdheid: Dit is het eerste begin waarin geschreven taal een rol gaat spelen in het leven van een kind. 
Beginnende geletterdheid: Dit is het groeiende inzicht in de functies van geschreven taal, inzicht in het alfabetisch schrift en het verband tussen gesproken en geschreven taal. Een kind in deze fase leert eenvoudige woorden te verklanken, betekenis te verlenen aan geschreven taal en om woordjes te schrijven. 

Gevorderde geletterdheid: In deze fase kunnen kinderen steeds sneller woorden herkennen en betekenis toekennen aan geschreven taal. In deze fase ontwikkelt ook het werken met teksten en het omzetten van gedachten en ideeën in geschreven taal. 
Functionele geletterdheid: Aan het einde van de basisschool behoort een kind functioneel geletterd te zijn. Dat wil zeggen dat hij/zij in staat is om geschreven taal te lezen en schrijven in situaties in het maatschappelijk leven. 

Slide 10 - Slide

Opdracht
Download de brochure meer voorlezen, beter in taal: https://www.lezen.nl/publicatie/meer-voorlezen-beter-in-taal/

Verdeel de 4 hoofdstukken over 4 groepen. Lees het hoofdstuk samen met je groep & deel de belangrijkste informatie met de hele klas (10 minuten)

Slide 11 - Slide

Kennis delen
Hoe jonge kinderen taal leren 

Boeken zorgen voor taalprikkels 

De taal van prentenboeken 

Effecten van voorlezen

Slide 12 - Slide

Slide 13 - Slide