evalueren en bijstellen zorgplan

1 / 24
next
Slide 1: Slide
WelzijnMBOStudiejaar 1,2

This lesson contains 24 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 45 min

Items in this lesson

Slide 1 - Slide

vragen vooraf?

Slide 2 - Slide

Slide 3 - Slide

Slide 4 - Slide

Slide 5 - Slide

Gericht evalueren
Evalueren doe je om bepaalde informatie te krijgen over een ingezette koers, begeleidingsplan, handeling of activiteit​Om gericht te evalueren moeten vooraf een aantal zaken vaststaan:​

- Wat ga ik evalueren?  Waarover moet informatie verkregen worden?​ 

- Hoe ga ik evalueren?  Welke manier is passend?​ 

- Met wie ga ik evalueren?  Wie kan de gewenste informatie geven?Slide 6 - Slide


Evalueren doe je niet alleen : Het vraagt om samenwerking met betrokkenen​
Het gebeurt vooral interdisciplinair = een overleg waarbij het meerdere vakgebieden betreft​ 

Het doel: met elkaar op dezelfde lijn komen te zitten​ 

Een evaluatie moet leiden tot betere onderlinge afstemming​


Welke evaluatie je kiest: Mondeling, schriftelijk, groepsevaluatie.
Afhankelijk van je cliënt, activiteit en de betrokkenen

Slide 7 - Slide

productevaluatie
In de productevaluatie ga je kijken of het doel wat je vooraf gesteld hebt ook behaald hebt​.
Je gaat “meten” hoe het doel verlopen is.​
Meestal draait het om: kennis en inzichten​.

Slide 8 - Slide

procesevaluatie
Onderzoeken en een waardeoordeel geven aan de manier waarop de doelen bereikt zijn.
Je gaat bekijken hoe het proces is verlopen​.
Je richt je niet op wat je hebt bereikt, maar op hoe je het hebt bereikt.​
Voorbereiding en uitvoering van je activiteit zijn van grote waarden voor de procesevaluatie.

Slide 9 - Slide

3 niveau's van evalueren:
1. Terugblik : Hoe is aan de doelen gewerkt?
2. Moment opname: wat is de huidige stand van zaken/welke doelen zijn behaald?
3. Vooruitblik: Moeten de doelen worden bijgesteld?

Slide 10 - Slide

Slide 11 - Slide

Slide 12 - Slide

Slide 13 - Slide

Slide 14 - Slide

Slide 15 - Slide

Slide 16 - Slide

Slide 17 - Slide

Slide 18 - Slide

Slide 19 - Slide

Slide 20 - Slide

Slide 21 - Slide

Onder een product evaluatievraag verstaan we de .....
Wat moet erop de puntjes?
A
het doel
B
de weg ernaar toe

Slide 22 - Quiz

Onder een proces evaluatievraag verstaan we de ....
Wat moet erop de puntjes?
A
de weg ernaar toe
B
het doel

Slide 23 - Quiz

Wat vond je van de les?
😒🙁😐🙂😃

Slide 24 - Poll