Begeleiden, periode 1, les 1

Het ondersteuningsproces
1 / 20
next
Slide 1: Slide
WelzijnMBOStudiejaar 1

This lesson contains 20 slides, with interactive quizzes, text slides and 2 videos.

time-iconLesson duration is: 60 min

Items in this lesson

Het ondersteuningsproces

Slide 1 - Slide

Programma
  • Welkom 
  • AWR
  • Deze periode
  • Filmpje
  • Theorie

Slide 2 - Slide

Wat gaan we doen deze periode
Les 1:Ondersteuningsproces en begeleiding en ondersteuning geven
Les 2:Zelfregie en methodisch werken
Les 3: Stappen in het ondersteuningsproces
Les 4:  Verzamelen van informatie en vaststellen van behoeften en problemen
Les 5: Doelen formuleren/ plan maken
Les 6: Uitvoeren van de activiteiten volgens planning
Les 7:  thema opdracht 1
Les 8: proeftoets
Les 9: Toets

Slide 3 - Slide

Leerdoelen
  • Je kan uitleggen wat het vak "Begeleiden" inhoudt
  • Je kan vertellen wat een ondersteuningsvraag is 

Slide 4 - Slide

Slide 5 - Video

Inleiding
Jouw cliënten kunnen allerlei soorten problemen hebben, bijvoorbeeld een chronische ziekte of sociale problemen. Jij moet daarom precies weten welke aanpak bij welke problemen past. Om daarachter te komen breng je de ondersteuningsvraag van de cliënt in kaart en op basis van de uitkomsten lever je een bijdrage bij het opstellen van een ondersteuningsplan. Dankzij jouw adviezen en begeleiding kan de cliënt daarna misschien weer zelfstandig functioneren in de maatschappij.

Slide 6 - Slide

De zorg en ondersteuning gaat steeds meer uit van wat iemand wél kan. Een belangrijk uitgangspunt is dat de cliënt zo veel als mogelijk zelf de regie moet blijven voeren over zijn leven. De eigen kracht van een cliënt is bepalend in de begeleiding. Je staat daarbij niet boven, maar naast de cliënt en praat niet over maar met de cliënt.

Slide 7 - Slide

Begeleiding en ondersteuning geven
Als begeleider specifieke doelgroepen ondersteun je mensen die zich moeilijk staande houden in de samenleving. Er kunnen tal van redenen zijn waardoor iemand het niet meer zelf kan en begeleiding nodig heeft. Door psychische problemen lukt het niet meer het huishouden te doen of door een burn-out raakt de administratie in het slop en staan de schuldeisers voor de deur.

Slide 8 - Slide

Slide 9 - Slide

Elke begeleiding start bij het opbouwen en onderhouden van een vertrouwensrelatie met een cliënt. Er moet een band ontstaan en wederzijds vertrouwen tussen jou en de cliënt om over persoonlijke problemen te kunnen praten.

Slide 10 - Slide

Wat is een vertrouwensrelatie?

Slide 11 - Open question

Slide 12 - Video

De relatie tussen jou en de cliënt blijft ondanks die vertrouwensband functioneel. Om goede begeleiding en ondersteuning te kunnen geven moet je tegelijkertijd een zekere zakelijke afstand houden en je bijvoorbeeld ook niet te veel hechten aan iemand die afhankelijk van je is.

Slide 13 - Slide

Het is goed om samen met collega’s regelmatig stil te staan bij de vertrouwensrelatie die je hebt met de cliënten die je begeleidt. Je kunt dan nagaan of je daarin wel voldoende professionele afstand bewaart.

Slide 14 - Slide

Waarom moet je professionele afstand bewaren?

Slide 15 - Open question

Uitleg Thieme Meulenhoff
- inloggen in de groep

Slide 16 - Slide

volgende week
Volgende week gaan we het hebben over zelfregie en over methodisch werken.

Slide 17 - Slide

Wat heb je van deze les opgestoken?

Slide 18 - Open question

Wat vond je van deze les
😒🙁😐🙂😃

Slide 19 - Poll

The end

Slide 20 - Slide