H1 natuurwetenschappen

1 / 18
next
Slide 1: Slide
NatuurkundeMiddelbare schoolvwoLeerjaar 2

This lesson contains 18 slides, with text slides.

Items in this lesson

Slide 1 - Slide

1.1 Natuurwetenschapen
Bij natuurwetenschappen bestudeer je de natuur.
  • scheikunde: dode materie, blijvende veranderingen
  • natuurkunde: dode materie, tijdelijke veranderingen
  • biologie: levende materie

Slide 2 - Slide

Slide 3 - Slide

Slide 4 - Slide

huiswerk
maak opgaven 1 t/m 11 van paragraaf 1

Slide 5 - Slide

1.2 Onderzoeken
onderzoeken volgens de wetenschappelijke methode:
  • onderzoeksvraag
  • hypothese
  • experiment (bedenken en uitvoeren)
  • meetresultaten (tabel en grafiek)
  • antwoord op onderzoeksvraag

Slide 6 - Slide

Slide 7 - Slide

waarnemen
waarnemen doe je met je zintuigen, proeven mag je nooit doen als je niet zeker weet welke stof het is.
Ruiken door voorzichtig wat damp naar je toe te wuiven, damp kan giftig zijn

Slide 8 - Slide

grootheden, eenheden en meetwaarde
Grootheid: een eigenschap die je kunt meten (wat meet je)

Eenheid: hoeveelheid of maat waarin je iets uitdrukt (waarin meet je)

Meetwaarde: het getal

Slide 9 - Slide

indicator
Met een indicator onderzoek je of een bepaalde stof aanwezig is.
Voor het aantonen van zetmeel gebruik je jodium, er zijn ook indicatoren voor het aantonen van suiker, alcohol, koolstofdioxide.

Slide 10 - Slide

huiswerk
maak opgaven 1 t/m 10 van paragraaf 2

Slide 11 - Slide

Practicum
practicum is het uitvoeren van experimenten bij natuur- en scheikunde.
Practicummaterialen zijn de spullen die je 
voor deze experimenten gebruikt

Slide 12 - Slide

meetinsrumenten
met je zintuigen kun je waarnemen.
Wil je nauwkeurig meten, dan gebruik je een meetinstrument

Slide 13 - Slide

schaalverdeling, analoog, digitaal
Schaalverdeling: streepjes op regelmatige afstand van elkaar met daarbij een reeks getallen, waarmee je een meetwaarde kunt aflezen.
Analoog: meetinstrumenten met een wijzer en/of schaalverdeling
digitaal: meetinstrumenten met cijfers op een scherm

Slide 14 - Slide

veiligheid
Bij het doen van practica moet je werken met de veiligheidsregels en weten welke veiligheidsmiddelen er zijn.
Deze vind je op blz. 21 van je boek, bestudeer deze.

Slide 15 - Slide

                De brander

Slide 16 - Slide

Slide 17 - Slide

huiswerk
maak opgaven 1 t/m 10 van paragraaf 3

Slide 18 - Slide