H1.2 les 3 Deeltjesmodel in 3 fasen

H1 Stoffen en materialen
Les 3 
Deeltjesmodel in 3 fasen

NOVA 3V H1.2
1 / 30
next
Slide 1: Slide
ScheikundeMiddelbare schoolvwoLeerjaar 3

This lesson contains 30 slides, with interactive quizzes, text slides and 3 videos.

time-iconLesson duration is: 45 min

Items in this lesson

H1 Stoffen en materialen
Les 3 
Deeltjesmodel in 3 fasen

NOVA 3V H1.2

Slide 1 - Slide

Deze les:
- huiswerk dichtheid bespreken (indien nodig)
- herhalen fase-overgangen
- uitleg nieuwe stof
- eigen werk

Slide 2 - Slide

opgave 9c bespreken (dichtheid)

Slide 3 - Slide

Ken je de faseovergangen nog?
verdampen
condenseren
stollen
smelten
rijpen
vervluchtigen
/ sublimeren

Slide 4 - Drag question

Leerdoelen:
Aan het eind van deze les
- weet je wat we bij scheikunde bedoelen met macroniveau en microniveau
- kun je het deeltjesmodel gebruiken
- kun je de 3 fasen en de faseovergangen beschrijven op microniveau

Slide 5 - Slide

Waarom het deeltjesmodel?
In de scheikunde proberen we eigenschappen van stoffen te verklaren aan de hand van het deeltjesmodel. 

Hierbij zijn de eigenschappen waarneembaar: macroniveau
Het deeltjesmodel is een voorstelling van iets wat we niet kunnen zien/waarnemen: microniveau

Slide 6 - Slide

Slide 7 - Slide

Macro en micro
Macroniveau: waarneembaar en meetbare eigenschappen, bijv. kleur, hardheid, geleidbaarheid, smelt- en kookpunt.

Microniveau: beschrijving op deeltjesniveau (moleculen, atomen)

Slide 8 - Slide

Slide 9 - Video

De geur van een geurkaars
A
Macro
B
Micro

Slide 10 - Quiz


A
Macro
B
Micro

Slide 11 - Quiz

De moleculen trillen op een vaste plaats in het rooster.
A
Macro
B
Micro

Slide 12 - Quiz

Koperdraad is buigzaam
A
Macro
B
Micro

Slide 13 - Quiz

Demo 
  • koud water + kleurstof

  • warm water + kleurstof 

Slide 14 - Slide

Slide 15 - Video

Hoe denk jij dat je het verschil kunt verklaren?
A
Moleculen in warm water trekken elkaar meer aan
B
Moleculen in warm water bewegen sneller
C
Moleculen in warm water zijn warmer
D
Moleculen in warm water zitten dichter op elkaar

Slide 16 - Quiz

microniveau: het deeltjesmodel
  1. Elke stof bestaat uit moleculen 
  2. Elke stof heeft zijn eigen soort moleculen 
  3. Moleculen bewegen altijd! 
       Hoe hoger de temperatuur, 
       hoe sneller ze bewegen  
4.   Moleculen trekken elkaar aan.
5.   Tussen de moleculen zit afstand.
macro: stof
micro: moleculen

Slide 17 - Slide

Slide 18 - Video

Slide 19 - Slide

Macro-niveau
Micro-niveau

Slide 20 - Slide

NOTEER
Moleculen in een stof

Slide 21 - Slide

Macro-niveau
Micro-niveau
Hoe hoger de temperatuur
Voorbeeld van uitleg op micro-niveau
Hoe sneller de moleculen bewegen

Slide 22 - Slide

Slide 23 - Slide

Slide 24 - Slide

Slide 25 - Slide

Slide 26 - Slide

Wat vond je van de les vandaag?
ūüėíūüôĀūüėźūüôāūüėÉ

Slide 27 - Poll

Noem 3 dingen die je geleerd hebt deze les:

Slide 28 - Open question

Welke vragen heb je nog?

Slide 29 - Open question

Eigen werk
Lees blz 16 tm 18
Leer figuur 1, tabel 1 en de faseovergangen (LU of aantekeningen)
Maak H1.2 opgave 4, 5 en 7

Slide 30 - Slide