Groepsdynamica MBOEL

Groepsdynamica 
1 / 21
next
Slide 1: Slide

This lesson contains 21 slides, with interactive quizzes, text slides and 3 videos.

Items in this lesson

Groepsdynamica 

Slide 1 - Slide

This item has no instructions

Slide 2 - Video

This item has no instructions

Fasen binnen een groep

Slide 3 - Slide

This item has no instructions

Forming (ontstaan van de groep)
 • Je kent elkaar nog niet
 • Er is geen verbondenheid, hechting of groepsgevoel
 • De aandacht is vooral gericht op de centrale figuur, meestal de officiële  teamleider.
 • Is het hier veilig? Mag ik er zijn?

Slide 4 - Slide

This item has no instructions

Storming 
(conflict fase)
 • Fase van conflict en chaos.
 • Verschillen, Irritaties en conflicten komen aan de oppervlakte. Worden vaak openlijk uitgespeeld. 
 • Met wie kan ik het goed vinden? Bij wie blijf ik liever uit de buurt?
 • Elk teamlid streeft zijn eigen standpunten en belangen na.
 • Meer ik-gevoel dan wij-gevoel.
 • Sommige groepsrollen worden duidelijk. Wat is mijn rol, hoor ik erbij?
 • Wordt dit een positieve of negatieve groep?

Slide 5 - Slide

This item has no instructions

Norming
 • De groepsnormen worden duidelijk.
 • Iedereen weet en kent zijn groepsrol. Hoor iedereen erbij?
 • Communicatie verloopt vaak via de leiders.
 • Samenwerking komt op gang. Ieder teamlid is bewust dat hij de ander nodig heeft.

Slide 6 - Slide

This item has no instructions

Performing (prestatie)
 • De groep gaat functioneren volgens de normen en waarden die zij zelf hebben vastgesteld.
 • Geen individuen maar teamspelers.
 • Grote betrokkenheid bij elkaar en de teamdoelen.
 • Open communicatie, uitspreken van gevoel en het geven van feedback.
 • Een goed functionerend team.

Slide 7 - Slide

This item has no instructions

Slide 8 - Slide

Hoe krijg je in de 'Stormweek' alle neuzen dezelfde kant op? En hoe raakt iedereen overtuigd van dezelfde missie? In deze les ga je aan de slag met je persoonlijke mening en de meningen over regels en afspraken van je leerlingen. Alleen samen kun je goed afspraken voor jullie groep bedenken.

Slide 9 - Slide

This item has no instructions

Slide 10 - Slide

This item has no instructions

Reforming (evaluatie)
 • Een team zal weer uit elkaar vallen of deelnemers nemen   afscheid.
 • Emoties rond het afscheid.
 • Als het team doorgaat, komen ze opnieuw in de forming fase.
 • Rollen worden herverdeeld.

Slide 11 - Slide

This item has no instructions

In welke fasen zitten jullie als groep volgens jou?

Slide 12 - Open question

This item has no instructions

Slide 13 - Video

This item has no instructions

Slide 14 - Slide

This item has no instructions

GEEF DE NEDERLANDSE BENAMING VAN DE 5 GROEPSFASEN
VAN TUCKMAN - sleep ze op de juiste Engelse benaming.
FORMING
STORMING
NORMING
PERFORMING
ADJOURNING
CONFLICT
AFRONDING
PRESTATIE
VORMING
ONTWIKKELING

Slide 15 - Drag question

This item has no instructions

Welke fase hoort er niet bij?
A
forming
B
storming
C
Performing
D
Newforming

Slide 16 - Quiz

This item has no instructions

Wat gebeurt er in de stormingsfase?

Slide 17 - Open question

This item has no instructions

Wat is de basisbehoefte van een mens als het gaat om groepen?

Slide 18 - Open question

This item has no instructions

'Als één kind niet gelukkig is, is niemand gelukkig' 

mr. Toshiro Kanamori

Slide 19 - Slide

This item has no instructions

Slide 20 - Slide

This item has no instructions

Slide 21 - Video

This item has no instructions