Studiemiddag 16-2-21 groepsdynamiek

Weer een studiemiddag over coaching....
WELKOM
1 / 24
next
Slide 1: Slide
NederlandsMentorlesHBOStudiejaar 4

This lesson contains 24 slides, with interactive quizzes, text slides and 1 video.

time-iconLesson duration is: 120 min

Items in this lesson

Weer een studiemiddag over coaching....
WELKOM

Slide 1 - Slide

Doelstelling
Gezamenlijk ideeën opdoen hoe we de groepsdynamiek bij de derdejaars positief kunnen bijsturen (veranderen?) wanneer zij weer naar school komen.

Slide 2 - Slide

Programma
 1. Theorie Tuckman
 2. Energizer 
 3. In groepjes ideeën opdoen (met een kop koffie/thee)
 4. Ideeën delen
 5. Plan van aanpak na de vakantie

Slide 3 - Slide

Groepsdynamiek
waar denk jij aan?

Slide 4 - Mind map

Theorie van Tuckman (1965)
 • De vijf fasen van Tuckman voor het beschrijven van een groepsproces
 • Gebaseerd op een analyse
 • Model wordt veel gebruikt voor onderzoeksdoeleinden
 • Het is niet zo dat je zo met een groep MOET omgaan...

Slide 5 - Slide

Fase 1 - FORMING (het vormen)
 • Het team leert elkaar kennen
 • Er is nog geen hechting of groepsgevoel
 • Is het hier veilig?
 • Mag ik er zijn?
 • Als docent -> zorg voor veiligheid, bepaal jouw norm

Slide 6 - Slide

Fase 2 - STORMING (conflictfase)
 • Met wie kan ik het goed vinden? Wie kan ik beter uit de buurt houden? Wat is mijn rol? Hoor ik erbij?
 • Wordt dit een positieve of een negatieve groep?
 • Als docent zorgen dat conflicten worden opgelost of uitgesproken

Slide 7 - Slide

Fase 3 - NORMING (de norm)
 • De groep is geformeerd en iedereen weet en kent zijn rol
 • Hoort iedereen erbij? Wie niet? Waarom?
 • Communicatie "naar buiten" verloopt vaak via de leiders
 • Als docent kun je hier nog sturen; welke rol geef jij de leiders?

Slide 8 - Slide

Fase 4 - PERFORMING(prestatie)
 • De groep gaat functioneren volgens de normen en waarden die zij zelf hebben vastgesteld
 • Aan de docent is het om dit nu te onderhouden

Slide 9 - Slide

Fase 5 - Adjourning (afsluiting) • Afscheid van dit schooljaar
 • Gemopper omdat ze het stiekem niet leuk vinden
 • Als docent positief afsluiten!

Slide 10 - Slide

Zet de 5 fasen van Tuckman in de juiste volgorde
Performing
Forming
Storming
Adjourning
Norming

Slide 11 - Drag question

GEEF DE NEDERLANDSE BENAMING VAN DE 5 GROEPSFASEN
VAN TUCKMAN - sleep ze op de juiste Engelse benaming.
FORMING
STORMING
NORMING
PERFORMING
ADJOURNING
CONFLICT
AFRONDING
PRESTATIE
VORMING
ONTWIKKELING

Slide 12 - Drag question

Slide 13 - Video

Belangrijk
 • De eerste fasen draaien op sociaal-emotionele taken
 • Na tussenkomst (nieuwe leerling / leider valt weg) terug naar stormingfase
 • GEEF ZELF HET GOEDE VOORBEELD...

Slide 14 - Slide

Zien jullie de periode na de vakantie als een nieuwe kans voor de groepsdynamiek van leerjaar 3?
A
Ja
B
Nee man wat denk je wel niet?
C
Misschien maar het grootste leed is al geleden
D
Nee maar ik wil het zeker proberen

Slide 15 - Quiz

In welke fase volgens de theorie van Tuckman zal de groep dan zitten?
A
Forming
B
Storming
C
Norming
D
Performing

Slide 16 - Quiz

Opdracht
Hoe kunnen wij na de vakantie als groep docenten, maar ook jijzelf in je vak, meewerken aan dit positieve groepsproces?

Slide 17 - Slide

Zie classroom O&ICT
 • In Classroom staat een formulier
 • Vul jouw / jullie idee in 
 • Laten we dit een levend document maken. Mocht je later iets te binnen schieten, vul het aan!

Slide 18 - Slide

Een kleine energizer terwijl ik koffie haal...

Slide 19 - Slide

1 konijn zag 6 olifanten op weg naar de rivier. Elke olifant zag 2 apen naar de rivier gaan. Elke aap heeft 1 papegaai in zijn handen. 

Hoeveel dieren gaan er naar de rivier?

Slide 20 - Slide

Maximen van Grice 
(coöperatief principe)
 1. Maxime van kwantiteit
 2. Maxime van kwaliteit
 3. Maxime van stijl
 4. Maxime van relevantie

Geen eenduidig antwoord mogelijk. De vraag heeft teveel losse eindjes.

Slide 21 - Slide

timer
45:00

Slide 22 - Slide

Plan van aanpak
Welke ideeën gaan we toepassen?

Slide 23 - Slide

Slide 24 - Slide