WiNL_Par_4.1_NedelandGeordend_dl2_DAA

Stedelijke ontwikkeling
1850 - 1950      Urbanisatie
1950 - 1970      Suburbanisatie
1970-1980        Groeikernen
1980 - nu          Re-urbanisatie (Compacte stad / Vinex)

Na 2007 Stedelijke vernieuwing

1 / 22
next
Slide 1: Slide
AardrijkskundeMiddelbare schoolhavoLeerjaar 5

This lesson contains 22 slides, with interactive quizzes, text slides and 3 videos.

Items in this lesson

Stedelijke ontwikkeling
1850 - 1950      Urbanisatie
1950 - 1970      Suburbanisatie
1970-1980        Groeikernen
1980 - nu          Re-urbanisatie (Compacte stad / Vinex)

Na 2007 Stedelijke vernieuwing

Slide 1 - Slide

Aan het einde van de les, weet jij:
Welke maatregelen horen bij stedelijke vernieuwing
Het verschil tussen renovatie en sanering
Hoe het proces van "gentrification" werkt

Slide 2 - Slide

Waarom wonen we waar we wonen?
Nederland van Boven aflevering 7

Slide 3 - Slide

Slide 4 - Video

Waarom Stedelijke vernieuwing?

Slide 5 - Slide


Woonomgeving verbeteren
Leefbaarheid wijken verbeteren
Gevoel onveiligheid wegnemen

Slide 6 - Slide

Problemen oplossen
stedelijke vernieuwing (renovatie en nieuwbouw)
herstructurering -> gentrification

Slide 7 - Slide

Slide 8 - Link

Vooroorlogse wijk Den Haag

Slide 9 - Slide

Stedelijke vernieuwing
Verpauperde woonwijken voldeden niet meer (kleine kamers, soms geen douche of riolering) --> stadsvernieuwing

Slide 10 - Slide

(Gevel)renovatie Arnhem

Slide 11 - Slide

Sanering (sloop) Zundert

Slide 12 - Slide

Verbeteren leefomgeving bijv door facelift (woonwijk De Laar Arnhem)

Slide 13 - Slide

Herstructurering  / Gentrification

Slide 14 - Slide

Slide 15 - Video

Slide 16 - Video

Gentrification (schrijf mee!)
Goedkope, verouderde (vooroorlogse) woonwijken -> herstructurering (slopen slechtste deel + bouwen betere woningen) -> interessant voor hogere sociaal-economische klasse (jullie bv) -> stijging voorzieningenniveau


H4 §1: vraag 1, 2, 3, 4, 5, 7 en 9 

Slide 17 - Slide

Niet iedereen is fan.. Waarom, denk je?

Slide 18 - Slide

Leg uit dat gentrification een zichzelf versterkend proces is.

Slide 19 - Open question

Wat maakt..
..een goede wijk goed
&
een slechte wijk slecht?

Waar denk je aan?

Slide 20 - Slide

Waarom zal in de aandachtswijken niet snel gentrification plaatsvinden?

Slide 21 - Open question

Aan de slag
Afmaken opdrachten bij 4.1
H4 §1: vraag 1, 2, 3, 4, 5, 7 en 9 

Klaar? Lezen 4.2

Slide 22 - Slide