2HV - PW U1

PW Unidad 1

Voca 1.1 tm 1.3 (N-S) 

aanvullende werkwoorden 1-15 (S-N)

Números 0-20 

persoonlijk vnw 

ser 

lidwoorden + enk/mv (ook onregelmatige) 

regelmatige ww op -ar, -er, -ir 

llamarse 

Jezelf voorstellen1 / 16
next
Slide 1: Slide
SpaansMiddelbare schoolhavo, vwoLeerjaar 2

This lesson contains 16 slides, with text slides.

time-iconLesson duration is: 60 min

Items in this lesson

PW Unidad 1

Voca 1.1 tm 1.3 (N-S) 

aanvullende werkwoorden 1-15 (S-N)

Números 0-20 

persoonlijk vnw 

ser 

lidwoorden + enk/mv (ook onregelmatige) 

regelmatige ww op -ar, -er, -ir 

llamarse 

Jezelf voorstellenSlide 1 - Slide

Oefentoetsen
Socrative --> Roomname: BAKKER5564

PA --> D-Toets pagina 28 antwoorden

Slide 2 - Slide

getallen
0-cero                6-seis               11-once                     16-dieciséis
1-uno                  7-siete              12-doce                     17-diecisiete
2-dos                  8-ocho             13-trece                     18-dieciocho
3-tres                  9-nueve           14-catorce                19-diecinueve
4-cuatro            10-diez              15-quince                 20-veinte
5-cinco

Slide 4 - Slide

Números + extra ww

Oefen HIER met quizlet


Klik HIER voor de opdrachten

Slide 5 - Slide

Persoonlijke voornaamwoorden
(yo)                                                
(tú)                                   
(él, ella, usted, ..)                La chica / El señor Perez / El supermercado

(nosotros/-as)                     Maria y yo / tú y yo
(vosotros/-as)                      Maria y tú
(ellos, ellas, ustedes, ..)   Juan y Maria

Oefen HIER met quizlet

Slide 6 - Slide

Persoonlijk voornaamwoord + SER
Oefen HIER met quizlet

Klik HIER voor de opdrachten

Slide 7 - Slide

Slide 8 - Slide

Slide 9 - Slide

Slide 10 - Slide

 
Uitzonderingen: 

El día= de dag 
El problema= het probleem 
El sistema= het systeem 
El mapa= de kaart 
La foto= de foto 
La moto= de motor 
La radio= de radio 
La mano = de hand
Lidwoorden enk/mv

  1. oefen HIER met de uitzonderingen op quizlet
  2. lidwoorden enkelvoud: klik hier
  3. lidwoord + zelfstandignw in meervoud zetten: klik hier

Slide 11 - Slide

Regelmatige werkwoorden
                                                    - AR                                       -ER                                   -IR
                                                  bailar                                     comer                             vivir
(yo)                                          bailo                                       como                              vivo
(tú)                                           bailas                                    comes                            vives
(él, ella, usted, ..)                baila                                      come                               vive

(nosotros/-as)                     bailamos                            comemos                     vivimos
(vosotros/-as)                     bailáis                                  coméis                           vivís
(ellos, ellas, ustedes, ..)   bailan                                   comen                           viven

Slide 12 - Slide

Verbos -ar -er -ir

  1. Verbos -ar oefenen: klik hier
  2. Verbos -er oefenen: klik hier
  3. Verbos -ir oefenen: klik hier
  4. Llamarse + er/ar/ir: klik hier

In de classroom staat een extra document met nogmaals de uitleg over de werkwoorden...

Slide 13 - Slide

Llamarse
Oefen HIER met quizlet

Klik HIER voor opdracht 1

Klik HIER voor opdracht 2

Slide 14 - Slide

Jezelf voorstellen

Klik hier voor de opdrachten

Slide 15 - Slide

Slide 16 - Slide