Thema 5 Blok 3 De stad verandert 1920

Thema 5 De Stad 
Blok 3  
Hoe is de stad na 1870 veranderd?  
1 / 27
next
Slide 1: Slide
Mens & MaatschappijMiddelbare schoolvmbo t, havoLeerjaar 1

This lesson contains 27 slides, with interactive quizzes, text slides and 4 videos.

time-iconLesson duration is: 120 min

Items in this lesson

Thema 5 De Stad 
Blok 3  
Hoe is de stad na 1870 veranderd?  

Slide 1 - Slide

Planning 
 • Herhalen Blok 1 en 2
 • Uitleg Blok 3
 • Vragen stellen
 • Wat ga je komende week doen? 

Slide 2 - Slide

Doetinchem en Arnhem vallen binnen de reikwijdte van een bakker uit Amsterdam
A
Goed
B
Fout

Slide 3 - Quiz

Het minimum aantal mogelijke klanten die een voorziening nodig heeft om te kunnen bestaan, heet de ...

Slide 4 - Open question

Noem twee plaatsen waar rond het jaar 1000 steden ontstonden

Slide 5 - Open question

Noem 3 dingen waar een middeleeuwse stad zich goed mee kon beschermen

Slide 6 - Open question

Wat leer je deze week? 
 • Je kan uitleggen waarom na 1870 veel Nederlandse steden snel groeiden en waarom daar veel goedkope woonwijken gebouwd werden. 
 • Je kan uitleggen hoe  fabrieksarbeiders leefden en woonden in de 19e eeuw
 •  Je uitleggen wat de Woningwet van 1901 inhield 
 • Je kan verklaren waarom er na WOII veel vraag was naar woningen.
 • Je kan uitleggen wat suburbanisatie en re-urbanisatie is en deze twee verschijnselen verklaren. 
 • Je kan uitleggen waarom de overheid groeikernen aanwees en twee voorbeelden van een groeikern noemen.
 • Je kan uitleggen wat verpaupering, renoveren en saneren is.
 • Je kent alle begrippen van Blok 3

Slide 7 - Slide

Fabrieken in de stad
De steden groeien na 1870 snel. Dit komt door: 
 •  de bevolkingsgroei
 •  er was minder werk op het platteland (machines)
 •  In de steden waren fabrieken en daar was wel werk.


Mensen trokken naar de stad: urbanisatie. De woon- en leefomstandighede van deze arbeiders was  erg slecht. 

Mussenstraat Arnhem
Arbeiderswoningen in Arnhem

Slide 8 - Slide

Een krotwoning uit de 19e eeuw

Slide 9 - Slide

Slide 10 - Video

Nieuwe arbeiderswoningen
De woningen voor de arbeiders in de steden: 
 • Slechte kwaliteit huizen. Geen frisse lucht, amper ramen,  slechte ventilatie, te klein. 
 • Grote families leefden in één ruimte.
 • Geen riolering, elektriciteit en waterleiding.

In 1901 kwam er de Woningwet: 
de overheid stelt eisen aan de kwaliteit van huizen en straten.

Krotwoningen
In het Openlucht Museum kan je een krotwoning uit de Jordaan bekijken. Je kan hier goed zien hoe de armste mensen woonden in de 19e eeuw. 

Slide 11 - Slide

Slide 12 - Video

Na de Tweede Wereldoorlog nam de vraag naar woningen verder toe: 
 1.  In de oorlog hadden veel mensen trouwen en kinderen krijgen uitgesteld. 
 2. Na 1949 kwamen veel mensen naar Nederland vanuit de voormalige kolonie Indonesië. 
 3. De urbanisatie ging verder.  

Nieuwbouwwijk Malburgen
De steden groeien verder

Slide 13 - Slide

Weg uit de stad
Na 1960 gingen veel mensen meer geld verdienen. 

Ze wilden een groter huis met een tuin. Ze kochten een auto en gingen buiten de stad wonen. 
Dit heet suburbanisatie.


Wonen in Elst in een 'doorzonwoning' en ,werken in Arnhem

Slide 14 - Slide

Weg uit de stad
 • Om aan deze woonwensen te voldoen worden groeikernen aangewezen: plaatsen om nieuwe wijken te bouwen.
 • Suburbanisatie zorgde ervoor dat mensen dagelijks van hun woonplaats naar hun werk gingen reizen. 
 • Iemand die dagelijks naar zijn werk in de stad reist is een forens
Kun je de link leggen tussen forensen en files?

Slide 15 - Slide

Suburbanisatie
Weer terug verhuizen naar het platteland
In onze regio vertrokken mensen naar bijvoorbeeld Elst, Duiven of Westervoort. 

Slide 16 - SlideVanaf 1970 verpauperden steden steeds verder:
 • Jonge en rijke mensen vertrokken.  Arme en  oude mensen bleven achter.
 • Huizen en voorzieningen werd niet meer goed onderhouden: verpaupering.
 • De leefbaarheid van steden ging verder achteruit
Verpaupering van wijken

Slide 17 - Slide

Slopen en bouwen
Gemeenten wilden graag weer jonge en rijke mensen trekken. Hoe gingen ze dat doen? 

Stadsvernieuwing:
 • Restauratie: het repareren van oude gebouwen. 
 • Renovatie: het verbeteren en aanpassen van woningen en gebouwen. 
 • Saneren: het afbreken van slechte gebouwen en het opnieuw opbouwen van een buurt. 

Slide 18 - Slide

Slopen en bouwen
 • De compacte stad:  Delen van de stad waarin de verwaarloosde gebouwen zijn opgeknapt en volgebouwd.


 •  Om de stad heen kwamen veel nieuwe Vinex-wijken voor mensen die graag in ruime huizen dicht bij de stad wilden wonen. Een Vinex-wijk in Arnhem is de Schuytgraaf. 

Slide 19 - Slide

Slide 20 - Slide

Slide 21 - Slide

Re-urbanisatie
Het weer terug verhuizen naar de stad vanuit groeikernen en gebieden buiten de stad. 

Slide 22 - Slide

Slide 23 - Video

Een veilige stad
Het verbeteren en vervangen van gebouwen is niet genoeg voor een veilige en gezellige buurt.

Wat kunnen de gemeente en bewoners volgens jou doen voor een veilige en gezellige buurt?

Slide 24 - Slide

Slide 25 - Video

De weektaak
Blok 3 De stad verandert
Lezen: blz. 108 t/m 111  
Maken: 2, 3, 4 , 6ab, 8, 10, 11, 12, 13ab, 16, 17a, 18, 19ab, 21, 22 en 24
Havo/Vwo: 14 
Leren: Begrippen blok 1 t/m 3 + leerdoelen blok 1 t/m 3
Stuur je werk in via Teams.

Slide 26 - Slide

Slide 27 - Link