H8 Materialen

1 / 37
next
Slide 1: Slide
NatuurkundeMiddelbare schoolvmbo tLeerjaar 4

This lesson contains 37 slides, with interactive quiz, text slides and 5 videos.

time-iconLesson duration is: 45 min

Items in this lesson

Slide 1 - Slide

Slide 2 - Slide

Slide 3 - Slide

Slide 4 - Slide

Slide 5 - Video

Slide 6 - Slide

Gevaarlijke stoffen
stoffen kunnen om verschillende redenen gevaarlijk zijn.
 • brandbaar
 • explosief
 • bijtend
 • giftig
 • of zelfs dodelijk 
 • tabel 31 in BINAS 
 • gifwijzer in de lade 
veiligheidskaart
Als je met een chemische stof moet werken lees je eerst de veiligheidskaart 
pictogrammen
Met picto's wordt op de verpakking al een hoop informatie gegeven

Slide 7 - Slide

Stoffen in het milieu

afval
De hoeveelheid huishoudelijk afval per inwoner is sinds 1950 verviervoudigd
Wat gooien we dan precies allemaal weg?
Wat doen we ermee?
Steeds "groener"

Slide 8 - Slide

 Materialen

Slide 9 - Slide

  Praktische toepassingen

Materialen gebruik je door hun eigenschappen.


Koper geleid bijvoorbeeld elektriciteit, daarom gebruik je het voor elekticiteitskabels.

Slide 10 - Slide

Stofeigenschappen
Stofeigenschappen zijn de eigenschappen van de stoffen om ons heen.

Elke stof heeft een unieke combinatie van stofeigenschappen.Slide 11 - Slide

Hout

Hout is geschikt constructie- materiaal omdat:

- goed bestand tegen trek en duwkrachten.

- goed verspaanbaar (goed bewerkt kan worden).

- houten onderdelen zijn goed met elkaar te verbinden.

Slide 12 - Slide

Verspaanbaarheid

Verspanende bewerkingen:

- Schaven

- Zagen

- Boren

- Vijlen


Houten onderdelen verbinden:

- Spijkers

- Schroeven

- Lijm

- Bouten en moeren

Slide 13 - Slide

Glas

Glas is geschikt verpakkingsmateriaal omdat:

- Glas zowel vloeistoffen als gassen tegenhoud.

- glas geen stoffen afgeeft aan de inhoud van de fles.

- glas niet wordt aangetast door zuren in de vloeistof.

Slide 14 - Slide

Metalen

Metalen worden vaak door lassen of solderen aan elkaar verbonden. 

Slide 15 - Slide

Kunststoffen
Onder te verdelen in:

 • Thermoharders
- Schakelmateriaal als wandcontactdozen e.d.
- Omhulsel van computerchips

Slide 16 - Slide

Kunststoffen
Onder te verdelen in:
 • Thermoplasten
- PVC
- PET
- PE
etc.

Slide 17 - Slide

Slide 18 - Video

Mengsels van materialen

Composiet: mengsel van kunststoffen


Legering: mengsel van metalen.

Slide 19 - Slide

Kiezen van de juiste materialen
Hierbij gebruiken we de surfplank
Bekijk het filmpje en lees de tekst uit het boek.
Maak de opgaven van H8.4

Slide 20 - Slide

Slide 21 - Video

Welk materiaal?
Waarom?

Slide 22 - Slide

Aan de slag:
H8.1 : 1, 2, 4, 7 en 9.

Slide 23 - Slide

H8.2, van grondstof tot product
Hoogovens worden gebruikt om van ijzererts staal te maken. Het zijn ook letterlijk “hoge ovens”, daar komt de naam vandaan.

Slide 24 - Slide

Hoogovenproces
1e reactie: cokes met zuurstof.
cokes + zuurstof -> koolstofmono-oxide

2e reactie: ijzeroxide met koolstofmono-oxide.
ijzeroxide + koolstofmono-oxide -> ijzer + koolstofdioxide

Slide 25 - Slide

Slide 26 - Video

Blikstaal
Blikstaal mag maar weinig koolstof bevatten. Het staal moet gemakkelijk vervormbaar zijn, anders kun je er geen blikjes van maken. Staal met veel koolstof is sterk, maar hard en bros.

Slide 27 - Slide

H8.3 Afvalverwerking
Soorten afval
 • GFTe
 • PMD
 • Glas en papier
 • restafval
 • KCA

Slide 28 - Slide

Aan de slag met H8.3

Van H8.3 maak je:

26, 27, 29, 31 en 32

Slide 29 - Slide

Paragraaf 4, Materialen kiezen

Slide 30 - Slide

Slide 31 - Video

Blokjes prakticum

Onderzoeksvraag: wat is het verband tussen de dichtheid en het drijfvermogen van materialen.


Nodig:

- 3 blokjes van verschillend materiaal

- maatbeker met water gevuld tot ... ml

- liniaal en balans

Slide 32 - Slide

Stap 1: Bepaal de dichtheid

Maak een tabel met daarin : blokje nummer en naam, lengte, breedte, hoogte in cm, volume in cm3, massa in gram, dichtheid in g/cm3 en deel boven water in %.


Maak gebruik van de formule:

Dichtheid (ρ) = Massa (m) / Volume (V)


Zoek daarna in de binas op van welk materiaal het blokje is gemaakt.

Slide 33 - Slide

Stap 2: Drijfvermogen

- Vul het bekerglas met water tot een maat die handig is.

- Leg blokje 1 in het water.

- Fotografeer  het blokje van opzij zodat je goed kunt zien hoeveel % boven en onder het water uit komt.

- Doe hetzelfde met blokje 2 en 3.

Slide 34 - Slide

Uitwerking

- Gebruik de foto's om zo precies mogelijk te bepalen:

> Hoeveel % van blokje 1 boven water uitsteekt.

> Hoeveel % van blokje 2 boven water uitsteekt.

> Hoeveel % van blokje 3 boven water uitsteekt.

Noteer de uitkomsten in de tabel.


Slide 35 - Slide

Welk verband bestaat er tussen de twee grootheden in je grafiek?
(tip: zoek het in je vaardigheden deel achterin je leesboek op als je het niet weet)
A
Evenredig
B
Lineair
C
Kwadratisch
D
Omgekeerd evenredig

Slide 36 - Quiz

Slide 37 - Slide