H8 Stoffen en materialen

H8 Materialen

1 / 23
next
Slide 1: Slide
Nask / TechniekMiddelbare schoolvmbo k, tLeerjaar 4

This lesson contains 23 slides, with interactive quizzes, text slides and 3 videos.

time-iconLesson duration is: 45 min

Items in this lesson

H8 Materialen

Slide 1 - Slide

8.1 Materialen toepassen

Materialen gebruik je door hun eigenschappen.


Koper geleid bijvoorbeeld elektriciteit, daarom gebruik je het voor elekticiteitskabels.

Slide 2 - Slide

timer
0:30
Noem een stofeigenschap

Slide 3 - Mind map

Hout

Hout is geschikt constructie- materiaal omdat:

- goed bestand tegen trek- en duwkrachten.

- goed verspaanbaar (goed bewerkt kan worden).

- houten onderdelen zijn goed met elkaar te verbinden.

Slide 4 - Slide

Verspaanbaarheid

Verspanende bewerkingen:

- Schaven

- Zagen

- Boren

- Vijlen


Houten onderdelen verbinden:

- Spijkers

- Schroeven

- Lijm

- Bouten en moeren

Slide 5 - Slide

Glas

Glas is geschikt verpakkingsmateriaal omdat:

- Glas zowel vloeistoffen als gassen tegenhoudt.

- Glas geen stoffen afgeeft aan de inhoud van de fles.

- Glas niet wordt aangetast door zuren in de vloeistof.

Slide 6 - Slide

Metalen

Metalen worden vaak door lassen of solderen aan elkaar verbonden. 

Slide 7 - Slide

8.2 Van grondstof tot product
Hoogovens worden gebruikt om van ijzererts staal te maken. Het zijn ook letterlijk “hoge ovens”, daar komt de naam vandaan.

Slide 8 - Slide

Hoogovenproces
1e reactie: cokes met zuurstof.
cokes + zuurstof -> koolstofmono-oxide

2e reactie: ijzeroxide met koolstofmono-oxide.
ijzeroxide + koolstofmono-oxide -> ijzer + koolstofdioxide

Slide 9 - Slide

Slide 10 - Video

Blikstaal
Blikstaal mag maar weinig koolstof bevatten. Het staal moet gemakkelijk vervormbaar zijn, anders kun je er geen blikjes van maken. Staal met veel koolstof is sterk, maar bros.

Slide 11 - Slide

8.3 Afvalverwerking
Afval kun je op verschillende manieren verwerken, je kunt recyclen, verbranden en storten.

Slide 12 - Slide

timer
0:30
Welke soorten afval heb je?

Slide 13 - Mind map

Slide 14 - Slide

Slide 15 - Slide

Slide 16 - Video

Wat is verschil tussen hergebruik en recycling?

Slide 17 - Open question

8.4 Materialen kiezen

Slide 18 - Slide

Mengsels van materialen

Composiet: mengsel van kunststoffen


Legering: mengsel van metalen.

Slide 19 - Slide

Materialen kiezen
* Materialen kies je op hun stofeigenschappen uit.
- Een belangrijke stofeigenschap is dichtheid.

Slide 20 - Slide

Met welke formule word dichtheid berekend
A
dichtheid = volume : massa
B
dichtheid = massa : volume
C
dichtheid = gewicht : volume
D
dichtheid = volume : gewicht

Slide 21 - Quiz

In welke tabel van Binas staan de dichtheden van Vloeistoffen?
A
Tabel 16
B
Tabel 27
C
Tabel 17
D
Tabel 15

Slide 22 - Quiz

Slide 23 - Video