BLOK 4 Fictie

1 / 10
next
Slide 1: Slide
NederlandsMiddelbare schoolvmbo k, g, tLeerjaar 1

This lesson contains 10 slides, with text slides and 1 video.

time-iconLesson duration is: 90 min

Items in this lesson

Slide 1 - Slide

Samen lezen
We lezen het verhaal 'Oma Viegmachien'
(blz. 159-162)

Slide 2 - Slide

Personen
Marit     Eva de Rijk     Johanna de Rijk     oma Hendrikje   (vader)

                violiste             archeologe

                              weinig thuis


Slide 3 - Slide

Slide 4 - Link

samen lezen 
We lezen  tekst 1 (blz. 163)

Slide 5 - Slide

Slide 6 - Video

(huiswerk)opdracht
                                                
 Maken opdr. 1 blz. 162 


Let op: 
- lees de vragen héél goed en doe precies wat er gevraagd wordt.
- antwoorden staan in een antwoordzin.
- leg je antwoorden goed uit.

Slide 7 - Slide

Over lezen
Hoofdpersoon en bijfiguren.

Lees de theorie (gele vak) op blz. 165

Slide 8 - Slide

Slide 9 - Link

(huiswerk)opdracht
Als je de theorie goed gelezen hebt 
maken opdr. 2, 3 en 4 (blz. 165-166)
Maak de opdrachten digitaal op de methodesite (via Magister)

Slide 10 - Slide