Wonen in Nederland 3.1

H3 Leefbaarheid in stedelijke gebieden
1 / 28
next
Slide 1: Slide
AardrijkskundeMiddelbare schoolvwoLeerjaar 6

This lesson contains 28 slides, with interactive quizzes, text slides and 3 videos.

Items in this lesson

H3 Leefbaarheid in stedelijke gebieden

Slide 1 - Slide

This item has no instructions

Lesdoelen
Je weet wat leefbaarheid is
Je weet welke soorten wijken zich in de stad hebben gevormd en in welke periode
Je herkent de wijken in Groningen

Slide 2 - Slide

This item has no instructions

Wat is 'leefbaarheid'?

Slide 3 - Open question

This item has no instructions

Leefbaarheid
Met het begrip leefbaarheid wordt aangegeven hoe aantrekkelijk en/of geschikt een gebied of gemeenschap is om er te wonen, of te werken. 

Slide 4 - Slide

This item has no instructions

Slide 5 - Slide

This item has no instructions

Slide 6 - Slide

This item has no instructions

Stadsgewest
1.    Woon werk relatie (arbeidsmarkt en huizenmarkt)
2.    Voorzieningen (verzorgingsgebied)

Slide 7 - Slide

This item has no instructions

opbouw steden
  • Historische binnenstad
  • Negentiende eeuwse-arbeiders- en industriewijken.
  • Vooroorlogse wijken 1900-1940
  • Naoorlogse wijken
  • Verstedelijkt platteland

Slide 8 - Slide

This item has no instructions

Historische binnenstad
•    Middeleeuwen
•    Compact (verdichting in 19de eeuw)
•    Sommige steden geen historische binnenstad (nieuw, oorlog, aaneengegroeid)
•    Zakenwijk (central business distict = CBD)

Slide 9 - Slide

This item has no instructions

Negentiende-eeuwse arbeiders- en industriewijken.


1870-1900 Eerste industriële revolutie
Soms tuintjes    Rijken villa’s


Slide 10 - Slide

This item has no instructions

Vooroorlogse wijken 1900-1940
•    Urbanisatie: woning coöperaties en de Woningwet
•    Tuindorpen
•    Grote huizen langs uitvalswegen


Slide 11 - Slide

This item has no instructions

Naoorlogse wijken
•     Woningnood (goedkoop & systeembouw)
•    Gehorige etage- of portiekwoningen
•    Jaren zestig welvaartsstijging koopwoningen -> bloemkoolwijkenSlide 12 - Slide

This item has no instructions

Slide 13 - Slide

This item has no instructions

Reurbanisatie.
•    Verpaupering, verval en leegstand
•    Compactestadbeleid (re-urbanisatie)
•    Vinex-locaties (nieuwe wijken aan de stad), grootschaling, verschillende bouwstijlen.

Slide 14 - Slide

This item has no instructions

Verstedelijkt platteland
•    Suburbanisatie = de trek vanuit de stad naar de omgeving ervan.
•    Groeikernen (gecontroleerde groei)
Slide 15 - Slide

This item has no instructions

Na 1960 komt de suburbanisatie goed op gang. Wat is de voornaamste oorzaak?
A
Er zijn te weinig woningen in de steden beschikbaar.
B
De mensen krijgen meer kinderen en willen graag ‘in het groen’ wonen.
C
De aanleg van spoorlijnen vanuit de steden naar omringende plaatsen.
D
De stijgende welvaart.

Slide 16 - Quiz

This item has no instructions

Ook bedrijven verlaten de stad. Welk van de onderstaande factoren speelt daarbij geen rol?
A
afname van de bereikbaarheid
B
gebrek aan ruimte in de stad
C
goedkope grond beschikbaar buiten de stad
D
de ontwikkeling van stadsgewesten

Slide 17 - Quiz

This item has no instructions

Slide 18 - Video

This item has no instructions

Slide 19 - Video

This item has no instructions

Gentrificatie?

Slide 20 - Slide

This item has no instructions

Slide 21 - Video

This item has no instructions

Noem een voordeel en een nadeel van gentrification

Slide 22 - Open question

+ bewoners knappen zelf woningen op
+ voorzieningenniveau gaat omhoog

- woningen worden duurder
- oorspronkelijke bewoners kunnen huur 
- vaak niet meer betalen
Waar vind je relatief veel Vinex-wijken?
A
in dorpen die kunnen uitbreiden
B
in rurale gebieden met veel ruimte
C
aan de rand van (oude) steden
D
in het Groene Hart

Slide 23 - Quiz

This item has no instructions

Vinex-wijk
Leidsche Rijn
Vinex-wijk
Vinex (Vierde Nota op de Ruimtelijke Ordening extra):
  • Compleet nieuwe wijken tegen / vlakbij oude steden gebouwd om stedelijke druk te verlichten

Slide 24 - Slide

This item has no instructions

Wadi in Leidsche Rijn
In Leidsche Rijn is een aantal wadi’s aangelegd. Dat zijn waterlopen die
normaal gesproken droog liggen. Beredeneer dat deze wadi’s bij de aanleg van Leidsche Rijn moesten 
worden aangelegd in het kader van de Watertoets. 

Slide 25 - Slide

This item has no instructions

In Leidsche Rijn is een aantal wadi’s aangelegd (waterlopen die normaal gesproken droog liggen). Beredeneer dat deze wadi’s bij de aanleg van Leidsche Rijn moesten worden aangelegd in het kader van de Watertoets. (2p)

Slide 26 - Open question

This item has no instructions

Wadi in Leidsche Rijn
Uit de redenering moet blijken dat
• bij de aanleg van Leidsche Rijn verstening van het
oppervlak heeft plaatsgevonden 
• zodat in het kader van de Watertoets maatregelen genomen moesten
worden om overtollig water lokaal vast te houden

Slide 27 - Slide

This item has no instructions

Welke maatregelen passen bij het idee van de compacte stad?
A
De aanleg van een Vinex-wijk.
B
Het saneren van een vervallen volksbuurt.
C
Nieuwbouw op een vroeger industrieterrein.
D
Renovatie van een woonwijk.

Slide 28 - Quiz

This item has no instructions