1.4 Hier hoef je toch geen honger te lijden?

1.4 Hier hoef je toch geen honger te lijden?

1 / 24
next
Slide 1: Slide
AardrijkskundeMiddelbare schoolvmbo, mavo, havo, vwoLeerjaar 1-6

This lesson contains 24 slides, with interactive quiz, text slides and 4 videos.

time-iconLesson duration is: 45 min

Items in this lesson

1.4 Hier hoef je toch geen honger te lijden?

Slide 1 - Slide

This item has no instructions

Openingsfoto
Wat zie je?
Waar komt dit voor?
Waarom komt dit hier voor?
Is dit gewenst?
Komt dit overal zo voor? 

Slide 2 - Slide

Beschrijving van de openingsfoto

Afbeelding: Droogte in Ethiopië zorg voor veesterfteSlide 3 - Map

This item has no instructions

Lesdoel(en)
Aan het einde van de les kan je:
  • beschrijven hoe het kan dat in een land met voldoende regen zo veel mensen ondervoed zijn.
  • in kaart brengen wat  de donorlanden en Ethiopië zelf doen om de voedselzekerheid te vergroten.Slide 4 - Slide

This item has no instructions

Benodigde voorkennis 
Je weet waarom Ethiopie kwetsbaar is
Je weet wat ontwikkelingshulp is
Je weet hoe buitenlandse hulp in het praktijk werkt
Je weet wat voedselzekerheid is

Slide 5 - Slide

This item has no instructions

Het grote plaatje

Slide 6 - Slide

This item has no instructions

Neerslag
Natuur in Ethiopië is  onbetrouwbaar en kwetsbaar

(On)betrouwbare neerslag:
- verdamping groot 
- effectieve neerslag valt tegen.

Slide 7 - Slide

This item has no instructions

Politiek, economie en gezondheid 

  • Ondanks welvaartstoename nog veel armoede: ongelijkheid in de toegang tot voedsel.
  • Geïsoleerd platteland: grote armoede en onwetendheid 
- gezondheidsproblemen (waaronder aids) 
- lage voedselproductie. 

Slide 8 - Slide

This item has no instructions

Buitenlandse hulp

  • Programmahulp: vaak via overheden
  • Projecthulp: kleinschaliger via ngo’s
  • Noodhulp: na hulpvraag uit het getroffen land. Noodhulp is beperkt in tijd, ruimte en omvang.
  • Voedselhulp: redt levens, maar kan de markten verstoren en de mensen gemakzuchtig en hulpafhankelijk maken.

Slide 9 - Slide

This item has no instructions

Slide 10 - Video

This item has no instructions

W
WAT GEEFT DE KAART WEER (LEGENDA)?
A
Algemene patroon?
WAAR VEEL? WAAR WEINIG? GEBRUIK SPREIDINGSWOORDEN
U
Uitzonderingen
WELKE GEBIEDEN VALLEN BUITEN HET ALGEMENE PATROON?
W
Windrichtingen. 
BESCHRIJF MET BEHULP VAN WINDRICHTINGEN (EN TOPONIEMEN)

Slide 11 - Slide

This item has no instructions

Actualiteit

Slide 12 - Slide

This item has no instructions

Zelfstandig lezen 
en verwerken

Lesboek met 
Halo AR


Verdieping
timer
5:00

Slide 13 - Slide

Verdiepend artikel

https://www.nationalgeographic.nl/geschiedenis-en-cultuur/2020/01/wat-de-wereld-kwijt-kan-raken-een-conflict-met-iran
Woordenboek
Vul je persoonlijke woordenboek aan met de 
woorden die je nog niet kent:
aids
noodhulp
programmahulp
projecthulp
non-gouvermentele organisaties (ngo's)
voedselhulp


Slide 14 - Slide

This item has no instructions

Afsluitende foto
Wat zie je?
Waar komt het voor?
Waarom komt dit hier voor?
Is dit gewenst?
Komt dit overal zo voor? 

Slide 15 - Slide

Beschrijving van de afsluitende foto

Afbeelding: Samen sterker


Huiswerk
Artikel
Titel
Documentaire
Titel
Quizlet
Quizlet H1 §1
Huiswerk
Voorkennis opdrachten
- werkblad ".........."
- werkblad ".........."

Huiswerk opdrachten
- H1 §1 vragen 1 t/m 9

Slide 16 - Slide

Artikel:
link

Documentaire:
link

Quizlet:
link

Slide 17 - Video

This item has no instructions

Slide 18 - Video

This item has no instructions

Slide 19 - Video

This item has no instructions

Artikel bespreking
Lees het artikel
Verdiepende vragen

Slide 20 - Slide

This item has no instructions

Quizlet bespreking
Kernbegrippen Quizlet
Verdiepende vragenngo's


Wat betekent het begrip?

Kan je er een zin mee maken?

Kan je het begrip tekenen?

Slide 21 - Slide

This item has no instructions

Schrijfopdracht
Maak je eigen samenvatting;
Schrijf een artikel over.

Slide 22 - Slide

This item has no instructions

Atlaskaarten

Slide 23 - Slide

This item has no instructions

Exit Ticket
Hoe goed heb je de les begrepen?
😒🙁😐🙂😃

Slide 24 - Poll

This item has no instructions