Seksualiteit in de gehandicaptenzorg

Seksualiteit voor mensen met een beperking 
1 / 39
next
Slide 1: Slide
GehandicaptenzorgMBOStudiejaar 2

This lesson contains 39 slides, with interactive quizzes, text slides and 4 videos.

time-iconLesson duration is: 90 min

Items in this lesson

Seksualiteit voor mensen met een beperking 

Slide 1 - Slide

Bij welke doelgroep speelt dit in de GHZ denk je?

Slide 2 - Open question

LVB
'Mensen met een LVB vormen in veel opzichten een kwetsbare groep. Gedrags- en psychische stoornissen komen relatief vaak voor, net als verslavingen en grensoverschrijdend gedrag.'

Slide 3 - Slide

Psychische problemen in GHZ
 • 30%-50% van de mensen met een verstandelijke beperking heeft psychische problemen.
 • Veelvoorkomende psychiatrische stoornissen:
 • Psychose
 • Schizofrenie
 • Stemmingsstoornis
 • Angststoornis
 • Dwangstoornis
 • Eetstoornis
 • ADHD
 • Hyperseksualiteit
 • Autisme

Slide 4 - Slide

Wat is Hyperseksualiteit?

Slide 5 - Open question

Waarom zou dit bij LVB voorkomen?

Slide 6 - Open question

Intimiteit en seksualiteit 
 • Intense gevoelens die je niet altijd kunt uitleggen 
 • Het kan er zijn bij knuffelen of vrijen, maar ook bij samen lachen, huilen, praten, dichtbij elkaar zitten of kijken naar een film. 
 • Je bent heel vertrouwd met iemand.

Slide 7 - Slide

Slide 8 - Slide

Andere redenen waarom mensen met een beperking geen seksualiteit beleven.
- Negeren van het onderwerp door ouders / verzorgers 
- Onvoldoende mogelijkheid om seksualiteit te ontdekken
- Aantrekkelijkheid van het lichaam
- Schaamtegevoelens van de persoon.

- Mensen met een verstandelijke beperking: 
       o Minder mogelijkheden en vaardigheden om effectief te communiceren
       o Decorumverlies: wat kan wel en wat kan niet in bepaalde situaties.

Slide 9 - Slide

Discriminatie op het gebied van seksualiteit  
Antidiscriminatiewet: Er mag niet gediscrimineerd worden op grond van leeftijd, seksuele geaardheid of handicap. 

Dit gebeurt wel: 
- Niet geven van noodzakelijke informatie 
- Niet begeleiden of het niet zien van seksuele noden. 
- Medicamenteus onderdrukken van seksuele behoeften. 

Slide 10 - Slide

Slide 11 - Slide

Slide 12 - Video

Mening vraag: Wat wordt er binnen de zorg gedaan aan het inspelen op seksuele behoeften denk je?
A
Veel, wij bespreken dit in teamvergaderingen
B
Word besproken in het MDO en anamnese zorgvragers
C
weinig tot gering: familie wil dit niet
D
Word weinig aandacht aan besteed.

Slide 13 - Quiz

Verschillende organisaties 

Slide 14 - Slide

Training Hallo Ik
Via verschillende werkvormen en op basis van thema’s als lichaam, gevoel en vriendschap leert de deelnemer wie hij is, wat hij wil en wat hij kan. De rode draad in de training zijn het ja- en het nee-gevoel (fijn en niet fijn). De deelnemer leert dit gevoel herkennen, benoemen en uiten in uiteenlopende situaties.

 • visueel;/ concreet; eenvoudig taalgebruik
 • herkennen, benoemen en uiten ja/nee-gevoel als rode draad;
 • kleine stappen;/ logische opbouw;
 •  individueel en groepsverband;
 • werken met thema’s;/ op maat;/ verloop afhankelijk van behoefte, leeftijd en niveau deelnemer.
 • gebruik van (gevoels-) pictogrammen, tekeningen, materialen;


Slide 15 - Slide

Voorbeeld Tika Stardust (volgende dia staan de video's)
Korte versie 3 min: 

Lange versie 6 min:

Slide 16 - Slide

Slide 17 - Video

Slide 18 - Video

Taak van een seksueel dienstverlener
- Bevorderen van de kwaliteit van leven
- Relationele - en seksuele vaardigheden aanleren (levend-leermethode) 
- Corrigerend doel bij grensoverschrijdend gedrag. 
- Nieuwe belevingen aanbieden 
- Zelfvertrouwen van de zorgvrager terugwinnen.Slide 19 - Slide

Ziektebeelden en seksualiteit
Door verschillende ziektebeelden verandert seksualiteit of wordt het zelfs onmogelijk. 

- Door onderbreking in het ruggenmerg, (dwarslaesie)
- Neurologische defecten (MS), waardoor seksuele prikkels de hersenen niet meer bereiken. 
- Pijn, vermoeidheid, vergroeiingen of incontinentie. 
- Medicatie kan ook het verlangen en zin hebben in seks verlagen. of juist verhogen. 

Slide 20 - Slide

Maar is de ontwikkeling op seksueel gebied nu anders in de GHZ?

Slide 21 - Slide

Licht
Matig
Ernstig
Zeer ernstig
gericht op eigen lichaam, niet bewust
gericht op eigen lichaam vaak niet bewust
gericht op lichaam bewust en onbewust
gericht op lichaam bewust

Slide 22 - Drag question

Slide 23 - Slide

Opdracht in groepjes
Wat: Lees de informatie over de ziektebeelden &  seksualiteit en zorg dat je deze informatie kan uitleggen

 1. - CVA
 2. - Dwarsleasie
 3. - Syndroom van Down
 4. - Cerebrale Parese
 5. - Ms
 6. - Reuma

Wie: In groepjes van 2- 4 personenSlide 24 - Slide

Slide 25 - Slide

Slide 26 - Slide

Slide 27 - Slide

Slide 28 - Slide

Slide 29 - Slide

Slide 30 - Slide

Wat zijn je verpleegkundige taken?

Slide 31 - Open question

Slide 32 - Slide

Links naar meer info
http://www.meerdanliefde.nl/themas/seksualiteit/

http://www.cocmiddennederland.nl/autiroze

http://www.kennispleingehandicaptensector.nl/gehandicaptenzorg/liefde-vinden-als-je-een-licht-verstandelijke-beperking-hebt-de-opties.html

https://www.delichtenvoorde.eu/de-lichtenvoorde/seksualiteit

https://www.rutgers.nl/wat-wij-doen/programmas-en-projecten/archief/keep-me-safe

http://www.kennispleingehandicaptensector.nl/docs/KNP/KNP%20GS/Seksuele%20weerbaarheid/Lijst_signalen_seksueel_misbruik.pdf


Artikel: kind van ouder met LVB Libelle staat op jullie studie info site 

Slide 33 - Slide

Slide 34 - Slide

Slide 35 - Slide

Slide 36 - Slide

Slide 37 - Video

Thuisopdracht:
Lees artikel en beantwoord de vragen:
de kans is groot dat haar kind ook gehandicapt zal zijn...
1. Wat raakt je/ of vond je moedig na het lezen van dit artikel?
2. In welke meningen/ gedachten kan jij je vinden? leg uit waarom?
3. Met welke mening gedachten ben je het niet mee eens, leg uit waarom?

Slide 38 - Slide

Slide 39 - Slide