pw thema 8

1 / 17
next
Slide 1: Link
Pedagogisch werkMBOStudiejaar 2

This lesson contains 17 slides, with interactive quizzes, text slides and 2 videos.

Items in this lesson

Slide 1 - Link

Spelen is ontwikkelen
Thema 8

Slide 2 - Slide

Spelen

Slide 3 - Mind map

Motor van ontwikkeling
Spelen is oefenen
Spelen is informatie verwerken
Spelen is de ander ontdekken
Spelen is regisseren
Spelen is imiteren/identificeren
Spelen is onderzoeken/experimenteren
Spelen is fantaseren


Slide 4 - Slide

Spelontwikkeling

Baby - sensomotorisch

Slide 5 - Slide

manipulerend spel
  • Herhalen
  • oefenen met rammelaar
  • oefenen met motoriek
  • oog-handcoördinatie 

Slide 6 - Slide

In welke cognitieve ontwikkelingsfase neemt bij een kind het egocentrisme af? Peuter 1,5-4 jaar
Tekst
A
Tertiaire circulaire reactie
B
sensomotorisch stadium
C
Het preoperationeel stadium
D
Concreet operationeel staium

Slide 7 - Quiz
De peuter snapt veel dingen die om hem heen gebeuren nog niet en weet nog niet goed hoe de wereld in elkaar steekt. Zijn fantasie biedt een helpende hand en verzint oplossingen hiervoor. Het vult de dingen die hij niet begrijpt aan

Slide 8 - Slide

Slide 9 - Video

Het kind geeft aan levenloze dingen menselijke eigenschappen. Dit verwijst dan weer naar het feit dat jonge kinderen heel vaak denken dat voorwerpen en dieren dezelfde gedachten en gevoelens kunnen hebben als zijzelf.

Slide 10 - Open question

Symbolisch spel
Vanaf 18 maanden tot 2 jaar ontwikkelen kinderen symbolisch spel. Kinderen gaan losse eenvoudige handelingen van volwassenen nadoen. Telefoneren, vegen, net doen alsof je uit een kopje drinkt, veel kinderen vinden het prachtig.

Slide 11 - Slide

Imitatiespel
Kunst afkijken. naast elkaar parallel spelen.

Slide 12 - Slide

Welke begrippen horen bij de preoperationele ontwikkeling? (2-6jr)
A
Egocentrisme,animisme, abstract denken.
B
Animisme, egocentrisme.
C
Animisme,egocentrisme, taalontwikkeling.
D
Alleen animisme.

Slide 13 - Quiz

Rekensommen worden in het basisonderwijs uitgelegd met plaatjes en voorwerpen.
In welke fase zit het schoolkind ( 4-12 jaar) volgens Piaget?
A
senso motorische
B
formeel operationeel
C
pre operationeel
D
concreet operationeel

Slide 14 - Quiz

Slide 15 - Video

Knutselen, games, sport en buitenspel. Beter samenspelen. Stimuleert ook de zelfcontrole en kan beter omgaan met spelregels. 11-12 jaar
A
senso motorische
B
formeel operationeel
C
pre operationeel
D
concreet operationeel

Slide 16 - Quiz

Spelvormen

Slide 17 - Slide