4 feb H1A - present simple vs continuous

WELCOME
1 / 31
next
Slide 1: Slide
EngelsMiddelbare schoolhavoLeerjaar 1

This lesson contains 31 slides, with interactive quizzes and text slides.

Items in this lesson

WELCOME

Slide 1 - Slide

test& versterk jezelf 1.2 gedaan

antwoorden reading nog noteren!

Slide 2 - Slide

Today's lesson
 • Reading
 • Grammar: present simple vs. present continuous
 • Handout grammar
 • Homework Monday

Slide 3 - Slide
               
              Read your book for 10 min 

Slide 4 - Slide

SO February 17
SO unit 3 (2x):

 • Present continuous (I am reading a book)
 • Present simple vs present cont ( I read a book - I am reading)
 • Comparisons (fast-faster-fastest)

Laatste week voor vakantie: welke dag?

Slide 5 - Slide

Present simple
 • Wat was dat ook alweer?
 • Hoe maak je het?
 • Voorbeeldzin?

Ik loop elke dag naar school

Slide 6 - Slide

Present simple

Slide 7 - Mind map

Present simple
 • SHIT-regel (she/he/it -> ww + s)

 • Gewoonten/regelmaat
 • Feiten/permanente situaties       I walk to school every day


 

Slide 8 - Slide

Hoe maak je een vraagzin van deze zin (gebruik de present simple):
They like dogs

Slide 9 - Open question

Present simple vraagzinnen
 • Do/does + hele ww 

Do you walk to school every day?

 • Bij she/he/it -> does + hele ww     

Does he walk to school every day?


Do you walk to 
school every day?


 

Slide 10 - Slide

Maak nu een ontkennende zin (gebruik de present simple):
They like dogs

Slide 11 - Open question

Present simple ontkennende zin
 • Don't/doesn't + hele ww 

don't walk to school every day

 • Bij she/he/it -> doesn't + hele ww     

He doesn't walk to school every day


I don't walk to 
school every day

Slide 12 - Slide

Present continuous
 • Wat was dat ook alweer?
 • Hoe maak je het?
 • Voorbeeldzin?
Ik ben nu naar school aan het lopen

Slide 13 - Slide

Present continuous

Slide 14 - Mind map

Present continuous
 • am/is/are + werkwoord + ing
 
 • Iets is nu bezig
I am walking to school now

Slide 15 - Slide

Hoe maak je hier een vraagzin van (gebruik present continuous)
We are watching a movie

Slide 16 - Open question

Present continuous vraagzin
 • Am/are/is + persoon + werkwoord
 + ing
 
Are you walking to school?

Is he walking to school?
Are you walking to school?

Slide 17 - Slide

Maak hier een ontkennende zin van (gebruik present continuous):
We are watching a movie

Slide 18 - Open question

Present continuous ontkennend
 • Am/are/is + not + werkwoord +ing
 
You are not walking to school

He is not walking to school

You are not
walking to school

Slide 19 - Slide

Signaalwoorden
always, never, sometimes, often, every day, 
at the moment, now, look!, right now
Present simple cat
Present continuous cat

Slide 20 - Slide

Voorbeeld
The dog always chases me
Help! The dog is chasing me!
Present simple cat wordt altijd achterna gezeten
Present continuous cat wordt nu achterna gezeten

Slide 21 - Slide

I .............................. (eat) pizza every Friday
A
am eating
B
eat

Slide 22 - Quiz

He ............................. (do) the dishes now
A
is doing
B
does

Slide 23 - Quiz

They .............................. (be) 14 years old
A
am
B
are
C
being
D
are being

Slide 24 - Quiz

Look! The goat ................ (chew) on my bag!
A
chews
B
is chewing

Slide 25 - Quiz

.......... they ................... video games at the moment?
A
are.....playing
B
do .... play

Slide 26 - Quiz

Homework 
vocabulary lesson 3

Slide 27 - Slide

Do worksheet


Done? Study vocabulary lesson 4

Discuss answers after 15 min

Slide 28 - Slide

For Monday
 • Study vocabulary lesson 4

Slide 29 - Slide

Listening exercise 7 on p. 103/104

Slide 30 - Slide

End of the lesson

Slide 31 - Slide