Uitscheiding

Hulp bij de uitscheiding
Voorbereiding Skills
1 / 30
next
Slide 1: Slide
Verpleging en verzorgingMBOStudiejaar 1

This lesson contains 30 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 60 min

Items in this lesson

Hulp bij de uitscheiding
Voorbereiding Skills

Slide 1 - Slide

Deze les:
- Wat verstaan we onder uitscheiding?
- Problemen bij de uitscheiding
- Taken van de verpleegkundige

Slide 2 - Slide

Welke uitscheidingsorganen ken je?

Slide 3 - Mind map

Welke uitscheidingsproducten ken je?

Slide 4 - Mind map

Uitscheiding
De uitscheiding is een verzamelterm voor processen in het lichaam die zorgen voor de afvoer van afvalstoffen.

De belangrijkste uitscheidingsorganen zijn: de nieren, de lever, de huid, de longen, de darmen, de blaas en de maag.


Slide 5 - Slide

Uitscheidings
producten
Urine

Feces (ontlasting)
Transpiratievocht (zweet)
Uitademingslucht
Menstruatiebloed
Sputum
Braaksel

Slide 6 - Slide

Zet op volgorde, door welke organen gaat de urine heen?
1
2
3
4
Urethra
Nieren
Ureter
Blaas

Slide 7 - Drag question

Urine observeren

Frequentie

Hoeveelheid
Kleur
Geur
Helderheid/samenstelling
Manier van urineren
Slide 8 - Slide

Aandachtspunten bij helpen bij urineren

- Privacy
- Veiligheid (kan je de zorgvrager alleen laten?)
- Hulp bij transfer en uit-aankleden
- Hulp bij incontinentiemateriaal
- Hulpmiddelen bij urineren
- Neem de tijd, niet haastenSlide 9 - Slide

Urine-incontinentie
Urine-incontinentie is het onwillekeurig verliezen van urine.
Kan in alle leeftijdscategorieën voorkomen.
Vaker bij vrouwen dan bij mannen.
Zorgvragers kunnen zich er erg voor schamen.

Slide 10 - Slide

Wat kunnen oorzaken zijn van urine-incontinentie
A
Kringspier wordt slapper door ouderdom
B
Bekkenbodemspieren zijn slapper door bevalling(en)
C
Iemand heeft maar 1 nier
D
Prostaat is vergroot bij oudere mannen

Slide 11 - Quiz

Vormen van urineincontinentie
- Mensen voelen geen aandrang (bij een verslapte kringspier, bij verlammingen)
- Druk verhoogd in de buik (zoals bij hoesten, niezen, lachen)
- Niet goed kunnen uitplassen en nadruppelen (zoals bij vergrote prostaat)

Slide 12 - Slide

Zet op volgorde, door welke organen wordt de ontlasting verwerkt?
1
2
3
4
5
Dikke darm
Dunne darm
Maag
Endeldarm
12-vingerige darm

Slide 13 - Drag question

Ontlasting observeren

Frequentie
Hoeveelheid
Kleur
Geur
Helderheid/samenstelling
Manier van urineren

Slide 14 - Slide

Aandachtspunten ondersteuning bij ontlasting
- Zorgvragers vinden praten over ontlasting vaak ongemakkelijk
- Hou rekening met schaamtegevoel
- Privacy
- Veiligheid (kan je de zorgvrager alleen laten?)
- Hulp bij transfer en aan-en uitkleden
- Hulp bij afvegen
- Hulp met incontinentiemateriaal
- Hulpmiddelen
- Neem de tijd, niet haasten

Slide 15 - Slide

Problemen bij ontlasting

- Diarree, (water)-dunne ontlasting
- Obstipatie (verstopping)
- Aambeien (spataderen rond de anus)
- Incontinentie van feces

Slide 16 - Slide

Wat kan een oorzaak zijn voor diarree?

Slide 17 - Open question

Wat kan een oorzaak zijn van obstipatie?

Slide 18 - Open question

Hoe kan een patiënt aambeien krijgen?
A
Ouderdom
B
Persen (bevalling)
C
Obstipatie
D
Veel hoesten

Slide 19 - Quiz

Incontinentie van feces (ontlasting)
- Komt minder vaak voor dan incontinentie van urine
- Kan voorkomen bij neurologische stoornissen (zoals dementie)
- Kan voorkomen bij verlammingen
- Kan voorkomen door verslapping van bekkenbodemspieren (bijvoorbeeld na bevalling)
- Kan voorkomen na beschadiging van de endeldarm (bijvoorbeeld een operatie of bestraling)

Slide 20 - Slide

Welke oorzaken van braken (overgeven) kennen jullie?

Slide 21 - Mind map

Wat kan een gevaar zijn van (overmatig) braken?
A
Aspireren
B
Duizeligheid, omvallen
C
Ontsteking in de maag
D
Uitdroging

Slide 22 - Quiz

Welke ziektebeelden/aandoeningen kennen jullie waar braken voor kan komen?

Slide 23 - Open question

Braken
Braken wordt ook wel overgeven genoemd. Dit is het uitscheiden van voedsel of voedselresten via de mond en soms via de neus.

Braken is vaak een gevolg van misselijkheid of dat de maag bepaald voedsel niet verdraagt.

Slide 24 - Slide

Aandachtspunten bij ondersteuning bij braken
- Wees alert op bloed in braaksel
- Breng de patiënt omhoog/zittende positie of op de zij
- Denk aan mondzorg na braken
- Let op vochtintake, risico op uitdroging
- Eventueel vochtbalans
- Eventueel anti-emetica toedienen (anti-misselijkheidsmedicatie)

Slide 25 - Slide

Transpiratievocht (zweet)
- Afkoeling van het lichaam
- Kan voorkomen bij sporten, koorts, blootstelling aan hitte, angst en hormonale schommelingen

-Overmatig zweten kan komen door overgewicht van een zorgvrager, diabetes,  overgang, een te snel werkende schildklier of chronische infecties

Slide 26 - Slide

Menstruatiebloed

-Maandelijks bloed- en slijmverlies
-  Komt voor in de vruchtbare periodes bij (biologisch) vrouwelijke zorgvragers
- Kan worden geobserveerd op regelmaat, kleur, hoeveelheid, samenstelling
- Kan voor sommigen pijnlijk en oncomfortabel zijn
- Soms zal je als verpleegkundige helpen met vervangen van het materiaal
Slide 27 - Slide

Sputum
Gezonde mensen produceren dagelijks slijm. Dat zie je niet en wordt meestal doorgeslikt. Dit slijm is helder van kleur en bestaat voor het overgrote deel uit water.

Als het slijm minder waterig wordt en compacter wordt van samenstelling, wordt dit sputum genoemd. Er is dan sprake van een infectie.

Slide 28 - Slide

Sputum
Sputum komt meestal voor bij patiënten die infecties en/of ziektes hebben aan de luchtwegen.

Denk aan longontsteking (pneumonie), astma, COPD, longkanker en tuberculose.

Slide 29 - Slide

Omschrijf deze les in 1 woord!

Slide 30 - Open question