Uitscheiding

Uitscheiding
1 / 49
next
Slide 1: Mind map
Verpleging en verzorgingMBOStudiejaar 1

This lesson contains 49 slides, with interactive quizzes, text slides and 1 video.

time-iconLesson duration is: 120 min

Items in this lesson

Uitscheiding

Slide 1 - Mind map

 • Urineren
 • Ontlasting
 • Braken
 • Sputum
 • Transpiratie
 • Menstruatie

Slide 2 - Slide

Een ander woord voor plassen (urineren) is....?
A
Micro
B
Mictie
C
Meso
D
Macro

Slide 3 - Quiz

Bloed in de urine heet ....?
A
Erytrocyten
B
Hematurie
C
Melanine
D
Melatonine

Slide 4 - Quiz

schuimende urine kan duiden op
A
teveel bier gedronken hebben
B
nierstenen
C
diabetes
D
mogelijke ontsteking

Slide 5 - Quiz

lichtgele urine is normaal maar kan ook duiden op:
A
ontsteking
B
niet behandelde diabetes
C
teveel fosfaten in de urine
D
bloed in de urine

Slide 6 - Quiz

Aandachtspunten bij de uitscheiding
- Naast het ondersteunen van je cliënt bij de uitscheiding is het ook belangrijk dat je goed kan:

 • Observeren --> Informatie gezondheid cliënt

Slide 7 - Slide

Slide 8 - Slide

Slide 9 - Slide

Slide 10 - Slide

Vormen van incontinentie
- Stressincontinentie (Inspanning)

- Urge incontinentie (Aandrang te laat voelen)

- Reflexincontintentie (Geen controle op aandrang)

- Overloopincontinentie (Druppel-incontinentie)

-Functionele incontinentie (Bv. dementie)

- Volledige incontinentie (continue druppelsgewijs urineverlies)

Slide 11 - Slide

incontinentiemateriaal

Slide 12 - Slide

Slide 13 - Link

Goed Gebruik
Informatie / Instructie / Tips rondom gebruik van hulpmiddelen en materialen

https://www.youtube.com/watch?v=oQYPQtTcOFw&t=44s


Slide 14 - Slide

Slide 15 - Video

Slide 16 - Slide

Een zorgvrager met een katheter moet (in de regel) veel drinken
A
Juist
B
Onjuist

Slide 17 - Quiz

Een ander woord voor ontlasting is...?
A
Defecatie
B
Decibel
C
Uitscheiding

Slide 18 - Quiz

De ontlasting kan zwart kleuren. Wat kan hier de oorzaak van zijn?
A
Te veel alcohol gedronken
B
Gebruik van ijzerpreparaten
C
Bloeding in de maag
D
Alvleesklier werkt minder

Slide 19 - Quiz

Wanneer spreekt men van overloopdiarree?
A
Diarree die overloopt van de ene zorgvrager naar de ander
B
Diarree die terugloopt van de dikke darm naar de dunne darm
C
Diarree terwijl er sprake is van een verstopping
D
Diarree die via de maag weer naar buiten komt

Slide 20 - Quiz

Wat kan je doen om obstipatie te verhelpen?
A
Bewegen
B
Voldoende drinken
C
Vezels eten
D
Alle antwoorden zijn goed

Slide 21 - Quiz

Slide 22 - Slide

Bristol Stool Chart
Kan als meetinstrument in verzorgingsinstelling gebruikt worden. 

Slide 23 - Slide

Slide 24 - Slide

Slide 25 - Slide

Slide 26 - Slide

Slide 27 - Slide

Slide 28 - Slide

Slide 29 - Slide

Slide 30 - Slide

Wanneer kan je spreken van verstopping/ obstipatie?

Slide 31 - Open question

Slide 32 - Slide

Slide 33 - Slide

Hulpmiddelen  bij de toiletgang
 • Beugels aan de muur
 • Verlichting
 • Verhoogd toilet
 • Armsteunen
 • Voetenbankje
 • Alarmering
 • Tillift

Slide 34 - Slide

Incontinentie van ontlasting
 • Als gevolg van diarree
 • Als gevolg van een darmoperatie
 • Als gevolg van een chronische darmaandoening
 • Als gevolg van een cognitieve stoornis (bijvoorbeeld dementie)
 • Als gevolg van een neurologisch stoornis (CVA, MS, dwarslaesie)
 • Als gevolg van een aandoening aan de kringspier door bijvoorbeeld ruptuur door bevalling

Slide 35 - Slide

Braken is vaak een natuurlijke 'gezonde' reactie van het lichaam
A
Juist
B
Onjuist

Slide 36 - Quiz

De manier van braken, waarin het voedsel de maag niet bereikt, maar direct terugvloeit, heet?
A
Explosief braken
B
Kokhalzend braken
C
Overloop braken
D
Golvend braken

Slide 37 - Quiz

Wat is de meest voorkomende complicatie bij braken?
A
oedeem
B
benauwdheid
C
uitdroging
D
maagbloedingen

Slide 38 - Quiz

welke symptomen kan je zien als iemand op het punt staat om te braken?

Slide 39 - Mind map

Slide 40 - Slide

Slide 41 - Slide

Braken observatiepunten: 
- Tijdstip en frequentie 

- Hoeveelheid 

- Manier van braken (beloop er naartoe of explosief uit het niks?). 
- Bestanddelen; Bloed of Feces --> fecaal braken 

- Geur 

Slide 42 - Slide

Hulp bij braken
 • Stel de zorgvrager gerust
 • Geef de zorgvrager een bekertje water of pepermuntje
 • Laat de zorgvrager rechtop zitten of op zijn zij liggen
 • Ondersteun het hoofd van de zorgvrager tijdens het braken
 • Fris de zorgvrager op
 • Rapporteer in het zorgdossier het tijdstip van het braken, de hoeveelheid en de samenstelling
 • Biedt de zorgvrager bouillon, water of thee aan
 • Let op: uitdroging en verslikking!

Slide 43 - Slide

Is sputum hetzelfde als braaksel?
A
Ja
B
Nee

Slide 44 - Quiz

Slide 45 - Slide

wat is de normale kleur van sputum
A
kleurloos
B
bruin
C
groen
D
helder of wit tot grijswit

Slide 46 - Quiz

Slide 47 - Slide

Slide 48 - Slide

Informatie-bronnen hulp bij uitscheiding

Zorgvoorbeter.nl  (zoeken op incontinentie)
Hulpmiddelenwijzer (incontinentie) 
Samen Beter Thuis (instructiefilmpjes)
Vilans Protocollen (aandachtspunten werkwijze)

Slide 49 - Slide