5H - hoe staan we er voor?

De Britten in India 
Begin 1765: Verdrag van Allahabad
Einde 1885: oprichting Indian National congres
1 / 26
next
Slide 1: Slide
GeschiedenisMiddelbare schoolhavoLeerjaar 5

This lesson contains 26 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 45 min

Items in this lesson

De Britten in India 
Begin 1765: Verdrag van Allahabad
Einde 1885: oprichting Indian National congres

Slide 1 - Slide

Leerdoelen
1) Je kan enkele kenmerken van India noemen voordat de Britten kwamen.
2) Je kan uitleggen hoe en waarom de Britten in India terechtkwamen.
3) Je kunt uitleggen wat het verdrag van Allahabad is en welke gevolgen dit had voor India.
4) Je kunt uitleggen welke veranderingen er plaatsvonden in het Britse bestuur na de Indiase opstand.
5)  Je kunt uitleggen hoe de Britten hun greep op India vergroten.
6) Je kunt uitleggen hoe het Indiase nationalisme opkwam

Slide 2 - Slide

Ka tv 5, 6 en 7

Slide 3 - Slide

Planning

Slide 4 - Slide

Slide 5 - Slide

Door het Verdrag van Allahabad kregen de Britten...
A
Het recht om belastingen te innen in Bengalen
B
Het recht om de Mogol-vorst te benoemen
C
Het recht om India te besturen
D
Het recht om thee gratis te exporteren

Slide 6 - Quiz

Waarom gingen de Britten rond 1600 naar India?
A
Om plantages te maken
B
Om zijde, specerijen en katoen te halen.
C
Om hun rijk te vergroten
D
Om het christendom te verspreiden.

Slide 7 - Quiz

waardoor verzwakten de Mogolvorsten?
A
ze maakten onderling ruzie
B
de handel werd niets meer waard
C
ze werden ziek
D
ze gingen een godsdienststrijd aan met elkaar

Slide 8 - Quiz

Wie kreeg, na een nieuwe opstand van de Indiaanse soldaten, in 1857 de macht?
A
Een viceroy op persoonlijke titel
B
Een viceroy in naam van de Britse koningin
C
De EIC
D
Een viceroy in naam van de Mogolvorst

Slide 9 - Quiz

Waarom verdween de centrale macht van de Mogolvorsten
A
De Britten namen de macht over
B
Ze werden verdreven door Bengaalse vorsten
C
Ze verloren de greep op de lokale Mogolprinsen
D
De EIC wilde niet meer met ze handelen

Slide 10 - Quiz

Welk kenmerkend aspect past niet bij tijdvak 5 ?

A
Het ontstaan van feodale verhoudingen in het bestuur
B
De protestantse reformatie die splitsing van de christelijke kerk in West-Europa tot gevolg had.
C
Het conflict in de Nederlanden dat resulteerde in de stichting van een Nederlandse staat.
D
Het begin van de Europese overzeese-expansie

Slide 11 - Quiz

8: Tijd van burgers en stoommachines
1: Wat is geen kenmerkend aspect bij dit tijdvak?
A
De oprichting van politieke partijen
B
De emancipatie van arbeiders en vrouwen
C
De kolonisatie van Afrika en Noord-Amerika
D
De industrialisering van westerse landen

Slide 12 - Quiz

7) Wat is GEEN kenmerkend aspect van tijdvak 7?
A
Modern imperialisme
B
Transatlantische slavenhandel en abolitionisme
C
de democratische revoluties
D
de Verlichting

Slide 13 - Quiz

Wat spraken de Britten en de Mogolbestuurders af in het Verdrag van Allahabad?

A
De Britten kregen voortaan het handelsmonopolie in de gebieden van India die door Mogolvorst Djehangir werden bestuurd.
B
De East India Company zou voortaan de belastingen innen in de op Mogolvorst Shah Alam II veroverde gebieden.
C
De Mogolvorst zou altijd de belangrijkste bestuurder blijven, maar hij zou de Britten niets in de weg leggen waar het handel betrof.
D
De East India Company mocht zich niet meer mengen in bestuurlijke zaken in India. Dat werd voortaan rechtstreeks door het Britse parlement gedaan.

Slide 14 - Quiz

In welk jaar werd het Verdrag van Allahabad gesloten?
A
1685
B
1725
C
1765
D
1865

Slide 15 - Quiz

Zet in de juiste volgorde:
A verdrag van Allahabad B Oprichting INC
C Victoria keizerin van India D oprichting EIC
E INC wordt meer radicaal

Slide 16 - Open question

Verplichte jaartallen
1765
1857
1885
Opstand onder Indiase soldaten
Verdrag van Allahabad
Oprichting Indian National Congress

Slide 17 - Drag question

.

Welk kenmerkend aspect hoort bij tijdvak 7?
A
de Reformatie en de splitsing van de christelijke kerk
B
het begin van staatsvorming en centralisatie
C
het streven van vorsten naar absolute macht
D
geen van de genoemde kenmerkende aspecten is juist.

Slide 18 - Quiz

Welk KA hoort bij tijdvak 6?
A
de opkomst van politiek-maatschappelijke stromingen: liberalisme, nationalisme, socialisme, confessionalisme en feminisme
B
uitbouw van de Europese overheersing, met name in de vorm van plantagekoloniën en de daarmee verbonden trans-Atlantische slavenhandel, en de opkomst van het abolitionisme
C
de wetenschappelijke revolutie
D
het conflict in de Nederlanden dat resulteerde in de stichting van een Nederlandse staat

Slide 19 - Quiz

Waardoor ontstond in 1857 een grote Opstand onder de Indiase soldaten?

Slide 20 - Open question

Verdrag van Allahabad
East India Company
Opstand tegen Britten in 1857
Begin van het Britse Rijk
Onvrede over religieuze zaken
Handelsmonopolie 
Queen Victoria keizerin van India
sluit verdragen met lokale vorsten
1765

Slide 21 - Drag question

Welke kenmerkende aspecten ken je?
tijdvak 5
tijdvak 5 en 6
tijdvak 5, 6 en 7
tijdvak 5, 6, 7 en 8

Slide 22 - Poll

Hoe sta je ervoor?
Je zou nu tot en met de Indiase opstand moeten zijn.
Ik loop echt achter
Wel oke, als ik deze les even bijwerk dan ben ik er.
Ik ben bij.

Slide 23 - Poll

Hoe vaak heb je examenvragen gemaakt?
Eerlijk gezegd, nooit.
wel geprobeerd, maar snel opgegeven
alleen die uit de weektaak.
ik heb extra vragen geoefend

Slide 24 - Poll

Wat wil je nu doen?
zelf de presentaties doorlopen.
jort filmpjes kijken en aantekeningen maken
samenvatten
uitleg: klassikaal de presentatie doornemen
examenvragen maken

Slide 25 - Poll

Huiswerk
Neem de presentaties door in Lesson Up
Zorg dat je alle stof van India geleerd hebt / samengevat hebt.
Als je zo ver bent, generale toets!

Slide 26 - Slide