H5 - Britse rijk - LV 2 - leerdoel 4 (Indiase opstand)

Graag zitten volgens plattegrond. Telefoon in de bak!
1 / 36
next
Slide 1: Slide
GeschiedenisMiddelbare schoolhavoLeerjaar 5

This lesson contains 36 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 50 min

Items in this lesson

Graag zitten volgens plattegrond. Telefoon in de bak!

Slide 1 - Slide

1) Wat is de EIC?
A
East Inca Company
B
East Indië Company
C
East India Company
D
East Africa Company

Slide 2 - Quiz

2) Het Verdrag van Allahabad was het begin van het Britse Rijk in India
A
waar
B
niet waar

Slide 3 - Quiz

3) Het verdrag van Allahabad werd getekend in
A
1765
B
1776
C
1823
D
1857

Slide 4 - Quiz

4) Door het Verdrag van Allahabad kregen de Britten...
A
het recht om belastingen te innen in Bengalen
B
het recht om de Mogol-vorst te benoemen
C
het recht om India te besturen
D
het recht om thee gratis te exporteren

Slide 5 - Quiz

1765:
Begin Britse overheersing van India.

Slide 6 - Slide

De Britten in India 
Begin 1765: Verdrag van Allahabad
Einde 1885: oprichting Indian National congres

Slide 7 - Slide

Leerdoelen
1) Je kan enkele kenmerken van India noemen voordat de Britten kwamen.
2) Je kan uitleggen hoe en waarom de Britten in India terechtkwamen.
3) Je kunt uitleggen wat het verdrag van Allahabad is en welke gevolgen dit had voor India.
4) Je kunt uitleggen welke veranderingen er plaatsvonden in het Britse bestuur na de Indiase opstand.
5)  Je kunt uitleggen hoe de Britten hun greep op India vergroten.
6) Je kunt uitleggen hoe het Indiase nationalisme opkwam

Slide 8 - Slide

Leerdoel 3
Je kunt uitleggen welke veranderingen er plaatsvonden in het Britse bestuur na de Indiase opstand.

Slide 9 - Slide

Uitbreiding EIC en Britse invloed

Slide 10 - Slide

Brits bestuur
De macht was in handen van een kleine groep Britten.

Deze kleine groep Britse officieren maakten gebruik van het inheemse bestuur (de mogolvorsten, zie afbeelding)


Slide 11 - Slide

Brits bestuur in India
De kolonie India zorgde voor veel inkomsten voor de EIC:
 • belastinginkomsten
 • inkomsten uit de handel

Dus is het belangrijk dat de EIC werd geholpen door de:
 1. Royal Navy (Marine beschermde de Britse belangen tegen buitenlandse compagnieën) 
 2. en het Brits-Indische leger, (Indiase soldaten vochten onder leiding van Britse officieren.) 

Slide 12 - Slide

Er zijn maar weinig Britten die in India besturen.  Toch lukt dit goed. Indiers accepteren hun gezag
Door:


De Britten zien zichzelf als superieur.

Slide 13 - Slide

Veel Indiers accepteerden het Britse gezag ondanks de Britse afwijzing van Indiase religieuze en sociale gebruiken.
Door:
 1. Er was  een grote Indiase middenklasse ontstaan met Engelse scholing.
 2. Veel Indiers werkten voor de EIC als bestuurder of tussenhandelaar.
 3. Een goede verstandhouding met het Britse bestuur was voor de Indiase leveranciers van katoen stof en plantage opbrengsten van economisch belang.
 4. Opstanden werden vaak snel neergeslagen

Slide 14 - Slide

Er is wel ontevredenheid bij de Indiers
Maar het Brits gezag in India werd geaccepteerd 
 • economische voorspoed doorgaans belangrijker dan culturele bemoeienis.
 • EIC is belangrijke werkgever voor veel Indiers.
 • Kleine opstanden worden meestal snel neergeslagen.

Slide 15 - Slide

De grote Indiase opstand
- Brits-Indisch leger: soldaten (sepoy)  zijn Indiërs, officieren zijn Brits.

- Indiërs in het leger komen uit alle hoeken van het land en hebben verschillende religies. (veelal Hindoeistisch en islamitisch).


Slide 16 - Slide

De Grote Indiase opstand 1857
 • In 1857 brak er een grote opstand uit die begon het Brits- Indische leger (sepoy).

Aanleiding: 
 •  Schietoefeningen met een nieuw geweer, om het laden van het geweer makkelijker te maken werden de kogels ingevet. 
 • Het gerucht ging dat de kogels waren ingevet met koeien-/ varkensvet. 
 • Dat was voor de hindoes en moslims  (soldaten uit het Brits Indische leger) niet oke.
 • De Britten reageerden niet erg begripvol op deze bezwaren.


Slide 17 - Slide

De Grote Indiase opstand
 • Hierop sloegen Indiaase soldaten aan het muiten. Ze vermoorden hun Britse officieren en trokken op naar Delhi. Onderweg werden vele Europeanen vermoord door de opstandelingen.
 • De opstand sloeg over naar andere legerregimenten en ontwikkelde zich snel tot een volksopstand tegen de EIC.
 • In enkele weken tijd werd de macht van de Britten in Noord- India weggevaagd.
 • Het kostte de Britten ruim een jaar om de opstand neer te slaan.

Slide 18 - Slide

Einde aan de Mogol- dynastie 
 • In 1858 sloegen de Britten de Grote Indiase Opstand neer. De Indiërs waren onderling te verdeeld om een sterke eenheid te vormen tegen de Britten.
 • De opstand maakte wel duidelijk dat de manier van besturen door de EIC niet voldeed. Er werd besloten dat India onder direct bestuur van de Britse regering kwam te staan.
 • De EIC bleef wel de dagelijkse gang van zaken in India regelen, maar hadden geen macht meer.

Slide 19 - Slide

koningin Victoria keizerin
Dit leidde uiteindelijk tot de opheffing van de East India Company in 1874.
 • India kwam onder direct gezag van de Britse regering.
 • koningin Victoria werd gekroond tot keizerin van India. ( vervangster van Mogol/keizer)

Slide 20 - Slide

Einde aan de Mogol- dynastie
 • De Britse koningin Victoria werd keizerin van Brits- Indië in 1876, dit was van grote symbolische betekenis voor de Engelsen maar ook voor de Indiërs.Er kon vanaf nu geen enkele onduidelijkheid meer zijn over het feit dat India behoorde tot het Britse Rijk.
 • Deze ontwikkelingen passen binnen het modern imperialisme dat West- Europa in zijn greep had.

Slide 21 - Slide

Uitbreiding EIC en Britse invloed

Slide 22 - Slide

Slide 23 - Slide

Samenvatting ka's
Bij de controle over het Britse rijk en voor het afdwingen en beschermen van de handel speelden de Royal Navy en het Brits-Indische leger een grote rol. Dat leger bestond uit Indiase soldaten onder leiding van Britse officieren. 

KA 33: Na de opstand van het leger van de EIC, greep de Engelse overheid in. Het leger werd aangepast en ook het bestuur werd veranderd. Het bestuur in India kwam onder direct toezicht van de Britten. Koningin Victoria breidde haar macht en grondgebied uit. We zien nationalisme terug

Slide 24 - Slide

Samenvatting
Migratie vanuit Groot-Brittannië was er nauwelijks. Een kleine groep Britten voerde het bestuur over miljoenen Indiërs. Zij maakten hierbij gebruik van het bestaande inheemse bestuur. Hoewel de Britten talrijke Indiase religieuze en sociale gebruiken afwezen, accepteerden veel Indiërs hun gezag. 
Toen het in 1857 toch tot een opstand kwam onder ontevreden Indiase soldaten sloegen de Britten deze hard neer. India kwam daarna onder direct gezag van de Britse regering. Koningin Victoria werd keizerin van India. 

Slide 25 - Slide

Tijdvak 7:Tijd van Pruiken en Revoluties ​(de verlichting)
27. Rationeel optimisme en ‘’verlicht denken’’ dat werd toegepast op alle terreinen van de samenleving: godsdienst, politiek, economie en sociale verhoudingen
28. Voortbestaan van het ancien régime met pogingen om het vorstelijk bestuur op eigentijdse verlichte wijze vorm te geven (verlicht absolutisme)
29. Uitbouw van de Europese overheersing, met name in de vorm van plantagekoloniën en de daarmee verbonden trans-Atlantische slavenhandel, en de opkomst van het abolitionisme
30. De democratische revoluties in westerse landen met als gevolg discussies over grondwetten, grondrechten en staatsburgerschap

Slide 26 - Slide

Aan de slag:
1.2 Maken vraag  5/6/7 (hw controle maandag)
Maken samenvatting 1.2 (check opdracht op papier)

Slide 27 - Slide

Test

Slide 28 - Slide

Waardoor ontstond waarschijnlijk de Grote Indiase opstand?
A
Geruchten dat wapens werden gevet met varkens en koeienvet
B
Geruchten dat de Britten een oorlog tegen India aan het voorbereiden waren
C
Geruchten dat de EIC geen Indiaas personeel meer wilden hebben
D
Geruchten dat de Britten de Mogulvorsten wilden afzetten

Slide 29 - Quiz

In welk jaar begon de Grote Indiase Opstand?
A
1856
B
1857
C
1858
D
1859

Slide 30 - Quiz

Wat is er geen gevolg van het verdrag van Allahabad (1765)?
A
Onafhankelijke bania's werden vervangen door tussenpersonen in dienst van de EIC.
B
Er is een enorme bloei van de huisnijverheid door onafhankelijke bania's
C
India werd indirect bestuurd vanuit Engeland; de EIC bestuurde India namens het moederland.
D
De invloed (en de macht) van de Britten op het binnenland van India nam sterk toe.

Slide 31 - Quiz

Wat was een effect van het Verdrag van Allahabad?
A
De EIC vertrok uit India
B
De EIC betaalde meer voor katoen
C
De Britse regering bestuurde India nu
D
De EIC kreeg meer macht in India

Slide 32 - Quiz

Het verdrag van Allahabad werd getekend in
A
1765
B
1776
C
1823
D
1857

Slide 33 - Quiz

Wat was een gevolg van de Grote Opstand (1857)?
A
De Indiase kolonie werd onder direct bestuur van de Britse regering geplaatst.
B
De Mogol kreeg alle macht in handen.
C
De East India Company (EIC) verdween uit India.
D
De Indiase bevolking werd een eenheid.

Slide 34 - Quiz

Wat spraken de Britten en de Mogolbestuurders af in het Verdrag van Allahabad?

A
De Britten kregen voortaan het handelsmonopolie in de gebieden van India die door Mogolvorst Djehangir werden bestuurd.
B
De East India Company zou voortaan de belastingen innen in de op Mogolvorst Shah Alam II veroverde gebieden.
C
De Mogolvorst zou altijd de belangrijkste bestuurder blijven, maar hij zou de Britten niets in de weg leggen waar het handel betrof.
D
De East India Company mocht zich niet meer mengen in bestuurlijke zaken in India. Dat werd voortaan rechtstreeks door het Britse parlement gedaan.

Slide 35 - Quiz

Het Verdrag van Allahabad wordt gezien als...
A
Het begin van het abolitionisme
B
Het begin van het einde van het Britse Rijk
C
Het begin van de Grote Opstand
D
Het begin van het Britse Rijk in India

Slide 36 - Quiz