present simple - Questions and Negations


Present Simple
1 / 36
next
Slide 1: Slide
EngelsMiddelbare schoolvwoLeerjaar 1

This lesson contains 36 slides, with interactive quizzes, text slides and 1 video.

time-iconLesson duration is: 45 min

Items in this lesson


Present Simple

Slide 1 - Slide

SHIT-rule, questions and negations

Slide 2 - Slide

Aan het einde van de les:
 * kun je de Present Simple (tegenwoordige tijd)
goed gebruiken,
* de SHIT-rule toepassen
* en ook vragen en ontkenningen maken op een goede manier

Slide 3 - Slide

Slide 4 - Video

Vraagzinnen
Do / does + onderwerp + hele werkwoord

Do I/you/we/they + werkwoord
Do I go? Do you run? Do we think? Do they come?
Does + he/she/it + werkwoord
Does he go? Does she fly? Does it work?

Slide 5 - Slide

Questions (vragen):
.... your sister .... here?
A
Do / live
B
Does / live

Slide 6 - Quiz

Questions (vragen):
.... you .... him?
A
Do / like
B
Does / like

Slide 7 - Quiz

Questions (vragen):
... it ... nice?
A
Do / look
B
Does / look

Slide 8 - Quiz

Schrijf de hele vraag goed op (vergeet het vraagteken niet):
she / play / football / ?

Slide 9 - Open question

Schrijf de hele vraag goed op (vergeet het vraagteken niet):
you / go / home / every weekend ?

Slide 10 - Open question

Schrijf de hele vraag goed op (vergeet het vraagteken niet):
my brother / like / you / ?

Slide 11 - Open question

Schrijf de hele vraag goed op (vergeet het vraagteken niet):
Patty / eat / pizza / every day / ?

Slide 12 - Open question

Vraagzinnen
Hulpwerkwoord + onderwerp
Are + I/you/we/they
Are you a dancer? Are we free tomorrow?
Is + he/she/it 
Is he at school today? Is she feeling ok?
Can/ may/ will + I/you/he/she/it/we/they
Can you help me? Will she be at the party?

Slide 13 - Slide

Write a question with Can ...

Slide 14 - Open question

Write a question with will ...

Slide 15 - Open question

Ontkennende zinnen
onderwerp + don't / doesn't + hele werkwoord

I/you/we/they don't + werkwoord
I don't see / you don't wash / we don't try / they don't think
he/she/it + doesn't + werkwoord
he doesn't work / she doesn't talk / it doesn't do

Slide 16 - Slide

Negations (ontkenningen):
Jacky .... here
A
don't live
B
doesn't live

Slide 17 - Quiz

Negations (ontkenningen):
You .... him
A
don't know
B
doesn't know

Slide 18 - Quiz

Negations (ontkenningen):
It .... nice
A
don't look
B
doesn't look

Slide 19 - Quiz

Negations (ontkenningen):
My parents .... me with my homework
A
don't help
B
doesn't help

Slide 20 - Quiz

Negations (ontkenningen):
I .... tennis
A
don't play
B
doesn't play

Slide 21 - Quiz

Schrijf de hele ontkennende zin goed op:
Patty / not eat / pizza / every day

Slide 22 - Open question

Schrijf de hele ontkennende zin goed op:
my brother / not like / football

Slide 23 - Open question

Schrijf de hele ontkennende zin goed op:
I / not go / to the cinema / very often

Slide 24 - Open question

Schrijf de hele ontkennende zin goed op:
she / not play / outside

Slide 25 - Open question

Je kunt nu:

In de Present Simple (tegenwoordige tijd) goede Engelse zinnen maken: bevestigend, vragend én ontkennend

Slide 26 - Slide

Ging het goed? Of vond je het juist lastig? Vertel dat hieronder

Slide 27 - Open question

Break 
Take a break for 5 minutes 

Slide 28 - Slide

Homework
To do: 
  • Hand out questions and negations (10 minutes)
  • Unit 4: exercise A, B, C, D (10 minutes)
  • Work on your task (create your won avatar) (10 minutes)

Slide 29 - Slide

Slide 30 - Slide

When I make a question, I have to put the .............. at the beginning of the sentence.

A
subject
B
verb

Slide 31 - Quiz

.......... (you - to be ) a boy?

Slide 32 - Open question

......... (your mother - to bring) you to school every day?

Slide 33 - Open question

.......... (you - to have) breakfast every morning?

Slide 34 - Open question

......... (your classmate - to like) running in PE?

Slide 35 - Open question

....... (you - to have got) a break soon?

Slide 36 - Open question